Aisti-, liike- ja ajatustoiminnot toimintaterapiassa

Toimintaterapian avulla edistetään asiakkaan hyvinvointia ja elämänlaatua, silloin kun asiakkaan toimintakyky on alentunut. Toimintaterapian tavoitteena on auttaa asiakasta kohti merkityksellistä ja toimivaa arkea, joka on enemmän kuin pärjäämistä.

Toimintaterapialla voidaan edistää tai tasapainottaa mm. aistitoimintoja, liiketoimintoja sekä ajatustoimintoja.

Aistitoiminnot

Aisteihin luetaan tunto-, tasapaino-, näkö-, kuulo- ja hajuaisti. Tarvitsemme jokaista aistiamme toimiaksemme tehokkaasti ja turvallisesti ympäristössämme. Joskus aistit vaan voivat olla yli- tai alivirittyneet toimien meitä vastaan. Aisteja voidaan kuitenkin kuntouttaa toimintaterapian keinoin.

Aistitoimintoja harjoitellaan toiminnan eli tekemisen kautta. Aisteja voidaan aktivoida kosketuksen avulla, tuoksuja haistelemalla tai tutkimalla eri makuja. Toimintaterapiassa voidaan opetella säätelemään aistien välittämää informaatiota ja vahvistaa positiivisia kokemuksia. Harjoitteluun yhdistetään askareita kuten ruoanlaittoa tai muuta harrastustoimintaa.

Liiketoiminnot

Motorisiin valmiuksiin luetaan mm. kehon asento ja sen ylläpito, lihasten toiminta, käsien otteet, liikkeiden hahmotus ja kehon puolien yhteistyö. Näitä valmiuksia voidaan harjoitella sekä osasuoritteina, että motivoivaan toimintaan yhdistäen. Muutoksen lähtökohtana on kehon asennon ja liikemallien tiedostaminen sekä liikkeiden variaatioiden opettelu. Menetelmät valitaan asiakaslähtöisesti.

Lapsilla harjoittelu tapahtuu usein leikin kautta. Nuorilla voidaan hyödyntää pelejä, tietotekniikan sovelluksia tai yhdistää harjoittelu harrasteisiin. Aikuisten kanssa voidaan harjoittelu yhdistää pukeutumiseen, ruoanlaittoon tai muuhun askareeseen.

Ajatustoiminnot

Kognitiivisiin valmiuksiin luetaan mm. ajattelu, orientaatio, oppiminen, hahmottaminen, vireystila, läsnäolo, ongelmanratkaisu, keskittyminen, muisti ja ymmärtäminen. Kognitiota voidaan harjoituttaa tehokkaasti erilaisin menetelmin.

Kuntoutuksessa voidaan hyödyntää pelejä tai tietoteknisiä sovelluksia. Osana kuntoutusta voi toimia uusien taitojen opettelu tai mielekkään tekemisen parissa vietetty aika, johon yhdistetään eri tehtäviä. Toimintaterapeutti voi neuvoa myös ajatus- ja muistitoimintoihin liittyviä apuvälineitä ja sovelluksia.