Äitiysfysioterapia

Äitiysfysioterapeutti on terveydenhuoltoalan ammattilainen, joka auttaa äitiä ylläpitämään ja edistämään hyvinvointia raskausaikana ja synnytyksen jälkeen. Äitiysfysioterapian keinoin voidaan hoitaa kehon kiputiloja ja toimintahäiriöitä sekä edistää synnytyksen jälkeistä palautumista. Normaaliin raskauteen ei kuulu kipuja - ennaltaehkäisevällä fysioterapialla voidaan taata äidin hyvinvointi koko raskauden läpi. Vastaanotolle voi hakeutua myös saadakseen neuvoja ja varmistusta turvallisesta tavasta liikkua ja harjoitella. 

Raskausaika

Raskauden aikana elimistössä tapahtuu monia muutoksia. Esimerkiksi hormonitoiminnan muutokset ja kasvava kohtu vaikuttavat kehon painopisteeseen ja keskivartalon lihaksiin. Liikunta auttaa selviytymään raskausajan fyysisestä rasituksesta, vilkastuttaa nestekiertoa ja edistää synnytyksestä palautumista. 

Liikunta on suositeltavaa myös painonhallinnan lähtökohdista. Ylipaino on nimittäin yksi riskitekijä suorien vatsalihasten erkaumalle ja virtsankarkailulle. Raskausaikana tehdyillä lantionpohjan ja keskivartalon lihasten harjoitteilla on todettu olevan suorien vatsalihasten erkaumaa ja lantionpohjan toimintahäiriöitä ennaltaehkäisevä vaikutus.

Varaa aika äitiysfysioterapiaan

Suorien vatsalihasten erkauma

Kehon etupuolella keskilinjassa kulkeva valkoinen jännesauma toimii vatsaseinämän lihasten kiinnityskohtana. Suorien vatsalihasten erkaumalla tarkoitetaan jännesauman venymistä ja jännitekyvyn heikentymistä, jolloin myös vatsalihakset siirtyvät loitommaksi toisistaan. Jännesauman jännite on oleellista voimansiirron ja lihasten toiminnallisuuden takia. Suorien vatsalihasten erkauma voi aiheuttaa erilaisia toimintahäiriötä. Ilmeneviä oireita voi olla ”pömppövatsa” tai vatsan pullistuminen vatsalihasliikkeissä, hengityksen rajoittuminen, ryhdin ja vartalon hallintahäiriöt, alaselän kivut tai vitsankarkailu. Äitiysfysioterapia on kokonaisvaltaista: toiminnalliset häiriöt keskivartalossa saattavat siirtää ongelman eteenpäin, jonka seurauksena ilmenee esimerkiksi jalkaterän tai polven kipua. 

Lantionpohja

Raskaus ja synnytys, ylipaino sekä hormonaaliset muutokset asettavat naisen lantionpohjalle erityisiä vaatimuksia. Syvät selkä- ja vatsalihakset, pallea sekä lantionpohjan lihakset muodostavat vatsakapselin, jonka lihakset toimivat lanneselän tukena ja säätelevät yhdessä vatsaontelon painetta. Mikäli jonkin osa-alueen toiminta häiriintyy, vaikuttaa se koko vatsakapselin toimintaan. Lantionpohjan lihakset toimivat myös lattiana sisäelimille, ne tukevat virtsaputkea, emätintä ja peräsuolta. Lantionpohjan lihaksilla on suuri merkitys niin pidätyskyvyn, kivuttomuuden kuin seksuaalitoimintojen kannalta.

Varaa aika lantionpohjan fysioterapiaan

Liikunta ja harjoittelu

Liian kuormittava liikunta raskausaikana tai pian synnytyksen jälkeen voi aiheuttaa jännesauman venymistä ja altistaa lantionpohjaa laskeumille. Naisen hormonitoiminta pehmentää sidekudosrakenteita ja kuivattaa limakalvoja vielä synnytyksen jälkeenkin, erityisesti imetysaikana. Jos palautuminen on kesken, on hyvä välttää raskaita ponnistuksia, hyppyjä ja juoksua. Myös hallitsemattomat vartalon kierrot sekä voimakkaat venytykset voivat lisätä riskiä jännesauman venymisestä. Palautuminen on yksilöllistä ja siihen vaikuttavat useat tekijät. Kehon palautuminen on nopeinta ensimmäisinä kuukausina synnytyksen jälkeen. Palautumista edistävässä harjoittelussa on oleellisinta oikeiden lihasten tunnistaminen ja aktivointi sekä sopiva kuormitus ja säännöllisyys. Esimerkiksi ennen juoksuharjoittelun tai muun intensiivisemmän harjoittelun kuten crossfit-harjoittelun aloittamista, on hyvä käydä äitiysfysioterapeutin vastaanotolla tarkistamassa oman palautumisen tila. 

Apua kipuihin ja toimintahäiriöihin sekä palautumiseen

Äitiysfysioterapeutti neuvoo ja ohjaa sopivat harjoitteet ja hoidot kartoitettuaan yksilöllisen tilanteen. Vastaanotolla äitiysfysioterapeutti haastattelee, tutkii ja mittaa asiakkaansa yksilöllisesti. Hän mm. havainnoi ryhtiä ja tutkii keskivartalon ja lantionpohjan tilannetta ja toimintaa. Tutkimuksessa ja kuntoutuksessa voidaan käyttää apuna ultraäänikuvantamista tai sähköistä biopalautetta. Yksilöllisen tilanteen mukaan fysioterapeutti ohjaa arjen toiminnoissa huomioitavia kuntouttavia seikkoja, palautumista tukevia harjoitteita ja käsittelee manuaalisesti kehon optimaalisen toiminnan palauttamiseksi. Koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa harjoittelua, vastaanotolle kannattaa hakeutua vaikka synnytyksestä olisi jo pidempikin aika.