Maija Kiljunen

Apua virtsankarkailuun fysioterapiasta ja lantionpohjan lihasten harjoittelusta

Satunnaista virtsankarkailua esiintyy sekä miehillä että naisilla. Usein virtsankarkailu lisääntyy iän myötä ja jopa joka viides 40-60-vuotiaista naisista kärsii säännöllisestä virtsankarkailusta ja yli 70-vuotiaista virtsankarkailua on jopa joka toisella. Ikääntyessä myös miehillä virtsankarkailu yleistyy. 

Mistä virtsankarkailu johtuu?

Virtsankarkailun taustalla voi olla mm. lantionpohjan lihasten heikkous tai eturauhaseen liittyvä liikakasvu. Jotta virtsankarkailusta pääsee eroon, on tärkeää selvittää mistä virtsankarkailu johtuu ja minkälaisissa tilanteissa sitä esiintyy. Esimerkiksi karkaako virtsa äkillisissä tilanteissa kuten aivastaessa vai karkaako virtsa ilman ponnistusta.

Yleisemmin virtsankarkailu jaotellaan ponnistus-, pakko- ja sekamuotoiseen karkailuun.

Ponnistustilanteissa esiintyvää virtsankarkailua sanotaan ponnistusinkontinenssiksi. Tällöin ponnistuksen yhteydessä tai vatsaontelon paineen äkillisesti noustessa esim. yskiessä lantionpohjalihakset eivät kykene pitämään virtsaa rakossa, vaan se karkaa virtsaputken kautta ulos. Ponnistusinkontinenssille altistavat mm. ylipaino, raskaus, synnytykset ja myös voimakkaat urheilusuoritukset esim. painon nosto. Lantionpohjalihasten heikkous ja huono hallinta voivat aiheuttaa virtsankarkailua.

Pakkoinkontinenssista puhutaan, kun tulee pakonomainen virtsaamisen tarve jonka jälkeen virtsa karkaa. Pissähätä ei silloin odota. Usein tälläistä oireilua aiheuttaa pitkäaikainen virtsarakon ärsytys. Pakkoinkontinenssi voi liittyä esim. toistuviin virtsatietulehduksiin. Vaihdevuosi-ikäisillä naisilla vaivalle voi altistaa myös estrogeenin puute ja miehillä eturauhasvaivat. Joskus taustalla voi olla myös neurologinen sairaus.

Sekamuotoisesta virtsankarkailusta puhutaan, kun on sekä ponnistus- että pakkoinkontinenssin oireita.

Virtsankarkailua voi aiheuttaa myös liian kireät lantionpohjalihakset joka on yleistä esim. urheilijoilla. Tällöin on tärkeää oppia rentouttamaan lantionpohjaa.

On olemassa fysioterapeutteja jotka ovat nimenomaan erikoistuneet lantionpohjan toimintahäiriöihin ja hoitoon. Jos oma tilanne mietityttää, kannattaa käydä tutkituttamassa tilanne lantionpohjaan erikoistuneen fysioterapeutin vastaanotolla.

Lantionpohjalihakset kuntoon

Tehokkain tapa estää virtsankarkailua, on pitää lantionpohjalihakset kunnossa. Lantionpohjalihasten oikeanlaiset harjoitteet, säännöllinen ja monipuolinen harjoittelu tuo tuloksia. Lantionpohjalihasten hyvä kunto vaikuttaa positiivisesti myös seksuaalisen nautinnon kokemiseen. Lantionpohjalihasten voima, joustavuus ja jäntevyys lisäävät seksuaalisia tuntemuksia ja parantaa orgasmia. Miehillä se voi tuoda erektioon lisää kestoa ja vahvuutta.

Vaikka ongelmia ei olisikaan, niin lantionpohjalihasten harjoittaminen kannattaa ehdottomasti aloittaa ajoissa. Harjoitteita tehdessä on tärkeää huomioida lantionpohjan eri voiman osa-alueet; kesto-nopeus- ja maksimivoima. Voiman eri osa-alueita tarvitaan erilaisissa tilanteissa. Esimerkiksi jos virtsa karkaa aivastustilanteissa, niin silloin on hyvä tehdä etenkin nopeusvoima -tyyppistä harjoittelua. Harjoitteita on tärkeää tehdä myös erilaisissa asennoissa, jotta lantionpohjan kaikki lihassyyt saavat harjoitusta.

Tipaton tammikuu

Haastamme sinut mukaan tipattomalle tammikuulle harjoittamaan lantionpohjalihakset kuntoon. Tämä tarkoittaa, että harjoittelet tammikuun ajan lantionpohjanlihaksia 4-5 kertaa viikossa ja palautuspäivinä 2-3 kertaa viikossa teet lantionpohjaa huoltavia harjoitteita.

Tipattoman tammikuun tavoitteena on, että lantionpohjalihasten harjoittelusta tulee tapa!

Olemme kehittäneet Fysioksen lantionpohjaan erikoistuneiden fysioterapeuttien kanssa  7 ja 21 päivän ohjelmat avuksi lantionpohjalihasten harjoitteluun. Ohjelmat ovat suunniteltu vahvistamaan lantionpohjaa ja lisäämään sen toimintakykyä. Ohjelmissa harjoitetaan lantionpohjan eri voiman alueita nousujohteisesti, mutta myös huomioidaan lantionpohjan huoltavat harjoitteet.

7 päivän Lantionpohjalihasten tehokuuri sopii hyvin vasta-alkajille. Lue lisää >> 

21 päivän Lantionpohjalihakset kuntoon -ohjelma sopii naisille, joille harjoittelu on jo tuttua. Lue lisää >> 

Miehille on oma 7 päivän Lantionpohjalihasten tehokuuri. Lue lisää ohjelmasta >>

Tule mukaan treenaamaan lantionpohjalihakset kuntoon!