CP-vamma ja liikunta

Tänään 6.10. vietetään yli 65 maassa vuosittaista Maailman CP-päivää, jonka tavoitteena on tehdä CP-vammaa tunnetuksi sekä muuttaa maailmaa paremmaksi CP-vammaisille ihmisille. Maailmassa syntyy päivittäin yli tuhat lasta, joilla on CP-oireisto. Maailmanlaajuisesti CP-vammaisia ihmisiä on 17 miljoonaa, joista Suomessa asuu n. 6000-7000.

CP-vamma (engl. cerebral palsy) on peräisin sikiökaudella, synnytyksen yhteydessä tai varhaislapsuudessa syntyneestä vauriosta aivojen liikettä, tasapainoa ja asentoa säätelevissä osissa. CP-oireisto on usein moniulotteinen, johon vaikuttavat aivovaurion laajuus ja sijainti sekä ajankohta, jolloin vaurio on syntynyt. Oireisto johtaa pysyvään liikkumisen, asennon ylläpitämisen ja toiminnan vaikeuksiin, ja myös erilaiset liitännäisoireet ovat yleisiä. CP-vamma ei tarkoita kehitysvammaa. Osalla henkilöistä, joilla on CP-vamma, on myös kehitysvamma.

Liikuntakyvyn kehittämisen ja ylläpitämisen tärkeys korostuvat etenkin liikuntakyvyn ollessa rajoittunut, esimerkiksi CP-vammaisilla henkilöillä. Ihmisen fysiologiset vaatimukset ovat pohjimmiltaan samoja, liikumme sitten kävellen, kävelykeppiä tai pyörätuolia hyödyntäen. Säännöllisen ja monipuolisen liikkumisen avulla on mahdollista tukea omaa hyvinvointiaan tehokkaasti.

Päivittäinen aktiivisuus, säännöllinen kestävyys-, lihaskunto- ja liikehallintaharjoittelu, monipuolinen ravinto sekä riittävä ja palauttava uni lisäävät terveitä elinvuosia. Liikkuminen voi kohentaa mielialaa ja terävöittää ajatuksia jo ensi sekunnista lähtien. Stressin lievityttyä nukahtaminen helpottuu ja unenlaatu kohentuu, minkä myötä palautuminen tehostuu. Säännöllisen aktiivisuuden ja kunnon kehittymisen myötä arjen toimintakyky ja omatoimisuus kehittyvät. Eikä tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien sekä elintapasairauksien riskien todennäköisestä pienentymisestäkään haittaa ole.

Uusimpien tutkimusten mukaan jo muutamien minuuttien kestoisella aktiivisuudella voi olla suotuisia terveysvaikutuksia. Kotiaskareiden hoitaminen, kevyt päivittäinen puuhastelu, ovat sitä tärkeintä perustekemistä, mitä tulisi harrastaa mahdollisimman usein. Perusaktiivisuuden lisäksi on hyvä tehdä myös kestävyys-, lihaskunto- ja liikehallintaharjoittelua viikoittain, palautumista unohtamatta.

Mitä? Miten paljon ja usein? Millä tavoin?

UKK-instituutti on julkaissut kesäkuussa 2020 uudet soveltavat liikkumisen suositukset. Soveltavat suositukset on tarkoitettu aikuisille, joiden toimintakyky on rajoittunut sairauden tai vamman vuoksi tai

  • joiden liikkuminen on jonkin verran vaikeutunut
  • jotka kävelevät apuvälinettä, esim. kävelykeppiä käyttäen
  • jotka liikkuvat pyörätuolilla


Viikoittain tehtäväksi suositellaan reipasta, sykettä kohottavaa liikkumista 2 tuntia 30 minuuttia tai rasittavaa liikkumista 1 tunti 15 minuuttia. Liikuntamuotoina voi olla esim. uinti, melonta, pyöräily, pallopelit tai vaikkapa NuStep-harjoittelu. Lihaskuntoa ja liikehallintaa tulisi harjoittaa vähintään kahdesti viikoittain. Harjoittelu voi pitää sisällään esim. kuntosaliharjoittelua, ryhmäliikuntaa tai tanssia.

Paikallaanoloa on hyvä tauottaa ja muistaa liikuskella mahdollisuuksien mukaan, minkä myötä lihakset aktivoituvat sekä kehon kuormittuminen, jäykkyydet ja kivut lievittyvät. Riittävä unensaanti, palautuminen toimii hyvinvoinnin ja jaksamisen pohjana, älä siis tingi unesta!

Soveltavat liikkumisen suositukset sopivat hyvin CP-oireiston omaaville henkilöille. CP-oireiston ollessa hyvin vaihteleva ja yksilöllinen, on järkevää tukeutua oman fysioterapeutin puoleen liikunnan rytmittämisen sekä juuri itselle sopivien liikuntamuotojen ja -lajien löytämiseksi. Fysioterapeuttisi osaa arvioida ja tuntee juuri Sinun liikuntakykysi, minkä myötä pystytte yhteistuumin suunnittelemaan keinoja liikunnan lisäämiseksi ja terveyshyötyjen saavuttamiseksi.


Tekstin laatija on fysioterapeutti Lauri Pentinmäki (Fysios Jyväskylä Keskusta ja Kortepohja), jonka työnkuvaan kuuluu vaativa lääkinnällinen kuntoutus, työskennellyt vuodesta 2017. Lauri toimii luennoitsijana Suomen CP-liiton järjestämällä maanlaajuisella Vuosista viis! -etäkiertueella, jonka tarkoituksena on jakaa tietoa ja työkaluja CP-vammaan, hyvinvointiin ja ikääntymiseen liittyen.


Lähteet:

Suomen CP-Liitto ry, Maailman CP-päivä.

Terveyskirjasto 2020, CP-vamma.

Soveltaen liikkumalla hyvinvointia. Soveltava viikoittainen liikkumisen suositus aikuisille, joiden liikkuminen on jonkin verran vaikeutunut/jotka kävelevät apuvälinettä käyttäen/jotka liikkuvat pyörätuolilla. UKK-instituutti, 2020.