Veli-Pekka Valkonen

Fysiatri

Tervehdys hyvä kollega!

Tässä keväisen valon innostamana fysioterapeutin suoravastaanotto  on aihe, jonka merkitys toimintatapojen ja ennen kaikkea potilaan/asiakkaan nopean avun näkökulmasta ansaitsee ottaa erilliseen tarkasteluun.

Määritelmä, jonka Suomen Fysioterapeutit ja Suomen Fysiatriyhdistys ovat yhteistyössä laatineet perustuu lakiin. Eli laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (1994/559) antaa fysioterapeutille oikeuden tehtäviin, joihin hän on saanut valmiudet koulutuksensa, kokemuksensa ja ammattitaitonsa perusteella. Lainsäädännön mukaisesti potilas voi hakeutua tule (tuki- ja liikuntaelin) -oireiden vuoksi suoraan fysioterapeutin suoravastaanotolle ilman lääkärin lähetettä kuten muidenkin oireidensa johdosta.

Potilaan oireisto voi olla akuutti, subakuutti tai krooninen. Fysioterapeutti tekee potilaan hoidontarpeen arvion ja jatkotoimenpidesuunnitelman. Suoravastaanotoksi määritellään siten potilaan ensimmäinen käyntikerta.

Huomioiden mahdollinen viive pääsyssä lääkärin vastaanotolle, on usein potilaan kannalta helpottavaa, että hänen oirekuva tulee kuulluksi, tutkituksi ja hoidetuksi ripeästi ilman pitkittymistä ja odotusta lääkärin arvioon. Kokeneen fysioterapeutin osaaminen on usein myös niin hyvää, että useissa TULE-vaivoissa tämä riittää tilanteeseen hyvin. Myös nk red flagsien tunnistaminen sisältyy suoravastaanottokoulutukseen eli fysioterapeutit osaavat tarvittaessa ohjata asiakkaan olemaan yhteydessä päivystykseen tai kiireettömämmin lääkärin vastaanotolle.

Tavoite on yksinkertainen, enemmän ja nopeammin apua sitä tarvitseville. Tässä onnistumme yhteistyöllä!

Fysioksessa tähän tarpeeseen on reagoitu käynnistämällä mittava suositusten mukainen oma koulutusohjelma varmistamaan kaikkien toimintaan osallistuvien osaaminen. Vain loppukokeen läpäisseet saavat tuottaa palvelua. Fysioterapeutteihin voit luottaa.

Mainittakoon, että em toimintatapa on ollut itselläni käytössä yli 10 vuoden ajan toimiessani läheisessä yhteistyössä fysioterapeuttien kanssa. Sen myötä mm kuormitusfysiologinen osaaminen on lisääntynyt, koska useissa kipu- ja ongelmatilanteissa on ollut keskeistä yhteistyön kautta tuleva palaute. Usein potilaille suositellaan liian varhain harjoitteita myös lääkärien toimesta, kun ensin tulee kuitenkin luoda edellytykset harjoitella. Tämä tarkoittaa käytännössä liikelaajuuksien palauttamista tai yksinkertaisesti olemassa olevan turvotustilan ja kipujen poistamista erilaisin manuaalisin tekniikoin tai fysikaalisin hoitomenetelmin ja tarvittaessa kipua helpottavien lääkkeiden avulla.

Tärkeää huomioida, että SV3F-lähetteen ansiosta vuonna 2018 asiakkaat saavat 45 min vastaanotosta 6 € KELA-korvauksen. Tällä on toki merkitystä monelle meistä, mutta lähetteen saaminen ei ole siten tarpeen oikea-aikaisen kuntoutuksen käynnistämiseksi. Voidaan pohtia, onko siis lähetteen saamiseksi välttämätöntä pyrkiä lääkärin vo:lle esim yksityisesti. Mielestäni ei, ellei kyse ole fysioterapeutin ensikäynnillä ilmenevistä seikoista tai epäselvästä työdiagnoosista.

Fysioterapeutit ovat kiitollisia, mikäli fysioterapialähetteen mukana saavat epikriisinne tai vastaavat terveiset, koska itse SV3F-lähetteen sisältö on hyvin rajoittunut eikä välitä asiakkaan ongelmasta juurikaan kuntoutuksen kannalta oleellista lisätietoa.

Keväisin terveisin,

Veli-Pekka Valkonen, fysiatri