Lasten ja nuorten neurologinen toiminta- ja fysioterapia

Lasten ja nuorten terapiassa tehdään yhteistyötä lapsen lähipiirin ja eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Terapiaan kuuluu konsultointia, neuvottelua ja moniammatillista yhteistyötä. Fysioksessa lapsen on mahdollista saada kattavat palvelut saman katon alta. Fysio- ja toimintaterapiaa voidaan toteuttaa myös yhteistyössä.

Terapia voi olla joko yksilö-, pari- tai ryhmäterapiaa. Se voidaan toteuttaa vastaanotolla tai lapsen ja nuoren omassa ympäristössä. Fysioksessa on neurologiseen kuntoutukseen ja toimintaterapiaan suunnitellut tilat, ja lasta motivoivat välineet kannustavat oppimaan ja kehittämään uusia taitoja. Palveluihimme kuuluu lisäksi terapiatarpeen arviointia, ohjausta ja konsultaatiota. Palveluvalikoima saattaa vaihdella Fysioksen toimipisteiden välillä.

LASTEN FYSIOTERAPIA

Fysioterapia on fysioterapeutin toteuttamaa lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on lapsen liikkumis- ja toimintakyvyn tukeminen. Lisäksi tavoitteena on edistää lapsen osallistumista arkeen. Tarkoituksena on auttaa lasta hyödyntämään ja harjaannuttamaan omaa liikkumis- ja toimintakykyä mahdollisimman optimaalisesti.

Fysioterapeutti arvioi lapsen liikkumis- ja toimintakykyä. Arvion perusteella fysioterapeutti laatii yksilölliset tavoitteet sekä terapiasuunnitelman yhdessä lapsen ja hänen lähipiirinsä kanssa.

ALLASTERAPIA LAPSILLE

Fysioterapia voidaan toteuttaa myös altaassa. Vesi elementtinä mahdollistaa monipuolisen harjoittelun. Lapsi saa vedessä erilaisia liike- ja aistikokemuksia. Vesi rentouttaa ja motivoi. Lapsi voi vedessä saada onnistumisen kokemuksia liikkumisesta, joka ei ilman veden tukea ole mahdollista.

LASTEN TOIMINTATERAPIA

Toimintaterapia on toimintaterapeutin toteuttama kuntoutusmuoto, jonka tavoitteena on edistää lapsen leikkitaitoja, omatoimisuustaitoja sekä sosiaalisia taitoja kulloisenkin kehitysvaiheen odotusten mukaisesti. Terapian avulla lapsi löytää ja hallitsee keinoja selviytyä omassa elinympäristössään.

Toimintaterapeutti arvioi lapsen valmiuksia ja toimintakykyä strukturoiduilla arviointimenetelmillä ja mittareilla. Arvion pohjalta suunnitellaan terapia- ja apuvälinetarve yhteistyössä lapsen lähiympäristön kanssa sekä annetaan ohjausta, tukea ja neuvontaa.