Mitä kiropraktiikka on?

Sana kiropraktiikka tulee Kreikan kielestä ja tarkoittaa suoraan suomennettuna käsin tehtyä hoitoa. Käsillä tehty manuaalinen terapia (nivelmanipulaatio ja mobilisaatio) onkin perinteisesti ollut isossa roolissa kiropraktiikkaa. Kiropraktiikka on kuitenkin myös paljon muuta kuin vain käsillä tehtyä hoitoa. Ensisijaisesti kiropraktiikka on terveydenhuollon ammatti, joka tutkii, diagnosoi ja hoitaa tuki- ja liikuntaelinongelmia. Näistä yleisimpiä oireita, joita kiropraktikot hoitavat, ovat selkä- ja niskakivut

Kiropraktiikan lähestymistapa tuki- ja liikuntaelinongelmien hoitamiseen on näyttöön perustuva, asiakaskeskeinen, kokonaisvaltainen ja terveyden edistämistä korostava. Sen tulisi olla parhaimpaan tutkimusnäyttöön ja hoitosuosituksiin perustuvaa, jotta hoito on kustannustehokasta, turvallista sekä laadultaan korkeaa.

Mihin oireisiin kiropraktiikka auttaa?

Suurin asiakasryhmä kiropraktikon vastaanotolla on erilaisista selkävaivoista kärsivät ihmiset. Näitä ovat mm. akuutti ja pitkittynyt tai toistuva alaselkäkipu sekä hermojuuriongelmat (iskias). Selkävaivojen lisäksi tutkimusnäyttöä kiropraktisen hoidon puolesta on akuutille ja pitkittyneelle niska-hartiakivulle, migreeni-päänsärylle, niskaperäiselle päänsärylle ja niskaperäiselle huimaukselle. Selkä- ja niskaperäisten oireiden lisäksi näyttöä löytyy myös polven tai lonkan nivelrikkoon sekä olkapään kiputiloihin

Mitä vastaanotolla tapahtuu? 

Jokaisen asiakkaan kohdalla kiropraktikon ensisijaisena tehtävänä on tehdä erotusdiagnoosi eli selvittää asiakkaan oireiden mahdolliset syyt ja tarpeen mukaan ohjata asiakas kiireellisempään tai asianmukaiseen hoitoon, mikäli tälle on tarvetta. 

Vastaanottokäynti sisältää yleisesti haastattelun, tutkimuksen, hoidon sekä yksilölliset ohjeet. Haastattelussa keskustellaan oireiden alkamisesta, niiden vaikutuksesta asiakkaaseen ja hänen toimintakykyynsä, kipua provosoivista asennoista ja/tai liikkeistä sekä pohditaan kokonaisvaltaisesti tekijöitä, jotka ovat voineet vaikuttaa oireiden alkamiseen tai niiden pitkittymiseen.

Tutkiessaan asiakkaan oireita kiropraktikko tarkastelee tavallisimmin asiakkaan liikkumista, huomioi kehon asentoja ja liikeratoja, tunnustelee oireellisia kehonosia ja tarpeen vaatiessa tekee myös neurologisen tutkimuksen. Tutkimuksen perusteella pyritään selvittämään mahdolliset syyt asiakkaan kokemalle kivulle sekä luomaan suunnitelmaa sille, miten oireita olisi kyseisen asiakkaan tilanteessa parasta hoitaa. 

Hoito tavallisesti sisältää käsillä tehtyä manuaalista terapiaa ja yksilöllistä harjoittelua. Sekä manuaalinen terapia että harjoittelu voivat lievittää asiakkaan kokemia oireita ja edistää asiakkaan toimintakykyä. Lisäksi mm. kansainväliset hoitosuositukset suosittelevat niiden käyttöä yhdessä. Käynnin aikana käydään myös läpi kipuun vaikuttavia tekijöitä, tarjotaan laajempaa ymmärrystä kivusta sekä ohjeita sen omatoimiseen hoitamiseen. Lisäksi tarjotaan mm. elämäntapaohjeita liittyen liikuntatottumuksiin, unen määrään sekä stressin hallintaan. Kipuun vaikuttaa monia erilaisia tekijöitä ja käynnin aikana keskitytään kaikkiin sellaisiin tekijöihin, joihin voidaan vaikuttaa. 

Hoidon päätyttyä luodaan hoitosuunnitelma asiakkaan kanssa. Hoitojen määrä on yksilöllinen ja riippuu asiakkaan oirekuvasta sekä heidän tavoitteistaan. Tavoitteena on alusta asti tukea asiakkaan omatoimista hoitamista. 

Onko kiropraktinen hoito turvallista? 

Kiropraktinen hoito, joka sisältää tieteelliseen näyttöön perustuvaa neuvontaa ja opastusta kivusta, manuaalista terapiaa yhdistettynä harjoitteluun sekä ohjeita omatoimiseen hoitamiseen myös käynnin jälkeen, on laadultaan korkeaa sekä turvallista ja sisältää vain vähän riskejä. 

On mahdollista, että manuaalisen terapian ja erilaisten liikkeiden tai harjoitteiden jälkeen asiakas kokee lieviä oireita kuten lihassärkyä. Nämä ovat kuitenkin lyhytaikaisia ja ohimeneviä, ja voivat liittyä useimmiten vaihtelevaan oirekuvaan mitä tuki- ja liikuntaelinongelmissa tyypillisesti on.

Hoitosuositukset suosittelevat ensisijaisesti lääkkeetöntä ja ilman leikkauksia  tapahtuvaa hoitamista yleisimpiin tuki- ja liikuntaelinoireisiin, kuten selkä- ja niskakipuihin. Kiropraktista hoitoa voidaan siis hyvin suositella ensisijaisesti yleisimpiin tuki- ja liikuntaelinongelmiin.

Millainen on kiropraktikon koulutus?

Kiropraktikon koulutus on maisteritason tutkinto ja kestää 4-6 vuotta. Koulutusta on tarjolla useassa yliopistossa maailmalla. Suomessa ei voi opiskella kiropraktiikkaa. Euroopassa kiropraktiikkaa voi opiskella seuraavissa maissa: Tanskassa, Iso-Britanniassa (Englanti ja Wales), Ranskassa, Espanjassa ja Sveitsissä. Muissa Euroopan maissa kuten Ruotsissa voi myös opiskella kiropraktiikkaa, mutta nämä koulutukset eivät ole European Council on Chiropractic Education (ECCE) hyväksymiä, sillä koulutus ei ole täyttänyt tarvittavia vaatimuksia sen laadukkuudesta.

Mihin kiropraktiikka auttaa?

Kiropraktiikkaa Fysioksella

Tutustu laajaan palveluvalikoimaamme