NDT/Bobath -terapia toimintaterapiassa

Mitä on NDT/Bobath -terapia?

NDT (Neurodevelopmental Treatment)/Bobath -terapia on maailmanlaajuisesti tunnettu ja käytetty neurologisen kuntoutuksen lähestymistapa 1940-luvulta lähtien. Nykytietämys motorisen kontrollin ja motorisen oppimisen teorioista on rikastuttanut ja monipuolistanut NDT/Bobath -terapian teorioita ja toteutusta tänä päivänä.

NDT/Bobath -lähestymistapa kuntoutuksessa tarkoittaa tapaa analysoida ja tulkita yksilön liikkumiseen, toimintakykyyn ja kommunikointiin liittyviä kykyjä ja haasteita, jotka syntyvät neurologisen sairauden tai vamman aiheuttamasta poikkeavasta lihasjänteydestä. Lihasjänteys vaikuttaa lihaksiston ja nivelten yhteistoimintaan, joka taas on yhteydessä mm. tasapainotaitojen ja aistitoimintojen kehittymiseen.

Mitä NDT/Bobath -terapiassa tapahtuu?

NDT/Bobath -toimintaterapiassa tavoitteena on tukea lapsen leikkiä, koulunkäyntiä ja omatoimisuutta vaikuttamalla lihasjänteyteen ja ohjaamalla oikeita liikemalleja.

Toimintaterapiassa vahvistetaan mm.

  • käsien ja näön käyttöä
  • erilaisia aistitoimintoja

NDT/Bobath -terapeutit työskentelevät tiiviissä yhteistyössä yksilön, hänen perheensä ja lähiympäristönsä, kuten päiväkodin ja koulun henkilökunnan kanssa. Yhteinen NDT/Bobath -terapiakoulutus helpottaa eri terapeuttien yhteistä työskentelyä riippumatta ammatista.

Tavoitteiden saavuttaminen on mahdollista käyttämällä terapiatilanteissa ja kotona tiettyjä ohjaamistapoja ja terapiatekniikoita avustamaan ja ohjaamaan yksilöä hänen leikkiessään, toimiessaan, liikkuessaan, ruokaillessaan ja vuorovaikutustilanteissa. Kun toistoja on riittävästi, yksilön liikkuminen ja toimintakyky monipuolistuvat ja edistyvät.

NDT/Bobath -terapiassa on keskeistä se, että yksilön ongelmanratkaisukyky kehittyy, hän rohkaistuu toimimaan ja kyky toimia mahdollisimman normaalisti lisääntyy. Tausta-ajatuksena on mahdollisimman suuren itsenäisyyden saavuttaminen omassa elämässä ja ympäröivässä yhteiskunnassa.

Tämän sivun sisällön on kirjoittanut toimintaterapeutti Minna Turunen.

Lähde:

NDT-yhdistys