Mitä on neurologinen kuntoutus?

Toimintakyky on voinut rajoittua sairauden, esimerkiksi aivoverenkiertohäiriön, MS- tai Parkinson-taudin, lihassairauden, ALS:n tai CP-oireyhtymän vuoksi tai aivoselkäydinvamman seurauksena.

Kuntoutuksella tuetaan ihmisten itsenäistä selviytymistä ja hyvinvointia sekä arjessa että elämän eri siirtymävaiheissa. Tavoitteena on myös edistää yksilön osallistumismahdollisuuksia.

Toimintamme on suunnitelmallista, monialaista ja moniammatillista. Tavoitteena on auttaa kuntoutujaa selviytymään päivittäisistä toiminnoista ja arkielämänsä haasteista. Fysioterapian toteutusta suunnitellaan ja tehdään yhdessä asiakkaan, hänen perheensä ja muiden ammattihenkilöiden kanssa. Fysioksen fysioterapeuttien lisäkoulutuksia ovat Bobath-koulutus, neurologian erikoistumiskoulutukset sekä allasterapiakoulutus mm. Halliwick-menetelmään. Päivitämme ja täydennämme jatkuvasti em. osaamista sekä seuraamme eri diagnoosiryhmien hoitokäytänteiden ajanmukaisuutta. Käytössämme on nykyaikainen, monipuolinen välineistö ja laitteisto. Ne auttavat meitä tarjoamaan tehokasta ja vaikuttavaa fysioterapiaa.

Arvioimme myös apuvälinetarvetta yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa. Autamme kuntoutujaa valitsemaan itsenäisyyttä ja elämänlaatua parantavia sekä liikkumista ja päivittäisiä toimintoja helpottavia apuvälineitä. Asiakas voi saada maksusitoumuksen lääkinnälliseen kuntoutukseen Kelalta, sairaanhoitopiireiltä, kunnilta tai vakuutusyhtiöiltä.

Fysioterapiaan voi tulla ilman lääkärin lähetettä tai maksusitoumusta.

ALLASTERAPIA

Allasterapiassa käytetään hyväksi veden terapeuttisia vaikutuksia. Harjoitukset altaassa tehostuvat veden vastuksen ja kehoon kohdistuvan paineen vaikutuksesta. Veden noste helpottaa ja mahdollistaa altaassa harjoituksia, jotka muualla ovat asiakkaalle vaikea toteuttaa. Fysioterapeuttimme ohjaa vaikuttavasti ja oikealla tavalla allasapuvälineitä käyttäen harjoituksia kehonhallinnan, tasapainon ja koordinaation parantamiseksi. Fyysinen harjoittelu tehostuu altaassa, kun asiakas oppii hyödyntämään em. veden ominaisuuksia.