NUOTTI-valmennus

NUOTTI-valmennus tarjoaa valmennuksellista tukea elämäntilanteeseen ja tulevaisuuden suunnitteluun. Valmennus on suunnattu 16-29-vuotiaille nuorille, joiden toimintakyky on olennaisesti heikentynyt, nuorille jotka ovat ilman koulutus- tai työpaikkaa tai joiden opinnot ovat vaarassa keskeytyä. Valmennus on nuorelle maksuton.

Viiden kuukauden mittaisessa valmennuksessa nuorta tuetaan tunnistamaan omat vahvuutensa ja voimavaransa sekä kartoitetaan mahdollisia osallistumisen ja suoriutumisen esteitä yhdessä henkilökohtaisen valmentajan avustuksella. Valmennuksessa edistetään nuoren aktiivisuutta ja mahdollisuuksia oman tulevaisuuden suunnittelussa.

Valmennus sisältää 20 x 60 min tapaamista sekä säännöllisen yhteydenpidon valmentajan ja nuoren välillä. Tapaamiset voidaan toteuttaa kasvokkain tai tarvittaessa etäyhteyksiä hyödyntämällä. Valmennus koostuu pääasiallisesti yksilötapaamisista, mutta valmennukseen voidaan liittää myös tapaamisia nuoren oman verkoston kanssa.

Valmennukseen voivat hakeutua 16-29-vuotiaat:

  • joilla ei ole opiskelu- tai työpaikkaa
  • joiden opinnot ovat vaarassa keskeytyä
  • jotka eivät ole suorittamassa ase- tai siviilipalvelusta
  • jotka eivätkä vietä suunniteltua välivuotta
  • joiden toimintakyky on heikentynyt, mikä estää tai rajoittaa heitä yksin
  • suunnittelemasta elämää eteenpäin tai luomasta tavoitteita tulevaisuudelle

Nuori voi hakeutua valmennukseen itse, tai valmennusta voidaan hakea nuoren puolesta, hänen läheisensä tai yhteistyötahon toimesta. Valmennusta haetaan ottamalla yhteyttä Kelaan p. 020 692 205. Valmennukseen ei tarvita erillistä lähetettä, pelkkä yhteydenotto Kelaan riittää.

Toimipisteemme, jotka tarjoavat NUOTTI-valmennusta: