Oodi fysioterapialle ja fysioterapeuteille

Kautta historian fysioterapeutit ovat aina olleet eturintamassa yhteiskunnan kriiseissä, auttamassa yhteiskunnan ja yksilön hyvinvointia.

Fysioterapian alkujuuret ulottuvat aina 1700-luvulle ortopedian kehittymisen aikakaudelle, jolloin leikkausten jälkeen tehtiin erilaisia kehoa voimistavia liikkeitä ja kehitettiin voimistelulaitteita. Maailmansodat antoivat oman sysäyksen traumojen jälkeisen kuntoutuksen kehitykselle. Polioepidemia oli oma lukunsa ja teollistumisen, sekä myöhemmin vielä digitalisaation kautta tuki- ja liikuntaelinsairauksien määrän voimakas kasvu on haastanut yhteiskunnan ja yksilön hyvinvointia. Kaikissa näissä tilanteissa fysioterapeutit ovat rientäneet avuksi.

Keväällä 2020 fysioterapiassa hypättiin uudelle tasolle, kun koko ammattikunta otti pikavauhtia käyttöön etäterapian ja vastaanotoilla siirryttiin entistäkin korkeamman hygieniatason ylläpitoon. Fysioterapeutteja tarvittiin koronapandemian keskellä, sillä useat asiakasryhmämme eivät voineet odottaa “parempia aikoja” kuntoutuksen kanssa. Tällaisia asiakasryhmiä ovat esimerkiksi aivoverenkiertohäiriöön sairastuneet, joille on ensiarvoisen tärkeää saada kuntoutus aloitettua mahdollisimman pian ja jatkettua sitä toimintakyvyn maksimoimiseksi. Samoin ovat vakavasti sairastuneet ja vammautuneet, sekä seniorit ja lapset. Fysioterapeutit ovat sitoutuneet työhönsä yhteiskunnan ja yksilön hyvinvoinnin edistämiseksi, joten oli itsestään selvää, että kuntoutustyötä jatketaan maskien ja korkean hygienian keinoin, vaikka oltiin uuden jopa pelottavan edessä.

Ammattinimike fysioterapeutti on vaihtunut matkalla moneen kertaan: sairasvoimistelija, lääkitysvoimistelija, lääkintävoimistelija ja viimeisimpänä 90-luvulla käyttöön otettu nykyinen fysioterapeutti-nimike. Nykyään fysioterapeutti on tunnistettu kuntoutusalan ammattilainen ja terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö, joka on suorittanut fysioterapeutin, lääkintävoimistelijan tai erikoislääkintävoimistelijan tutkinnon. Fysioterapeutit valmistuvat ammattikorkeakouluista ja toimintaa valvovat aluehallintovirastot sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira.

Fysioterapeutin nimikkeen lisäksi työnkuva ja sisältö ovat jatkuvassa muutoksessa. Joka aamu, viikko ja kuukausi toisensa perään fysioterapeutit jaksavat motivoitua ja kehittää itseään ja koko toimialaa edistääkseen, palauttaakseen tai ylläpitääkseen kuntoutujan terveyttä, liikettä, liikkumista ja toimintakykyä.

Kiitos jokaiselle fysioterapeutille omistautumisesta ja ammatillisesta intohimosta!

Hyvää Kansainvälistä fysioterapiapäivää 8.9. - olette kaikki päivänne ansainneet!