Mitä on osteopatia ja mihin se auttaa?

Mitä on osteopatia?

Osteopatia on ammattinimike, joka kuuluu Suomessa terveydenhuollon ammattihenkilöitä valvovan Valviran alaisuuteen yhdessä mm. fysioterapian, naprapatian ja kiropraktiikan kanssa. Osteopaatin koulutus kestää neljä vuotta joko yksityisessä oppilaitoksessa tai ammattikorkeakoulussa.

Osteopaatti on tuki- ja liikuntaelimistön toiminnallisten häiriö- ja kiputilojen tutkimisen ja hoidon asiantuntija. Koulutuksessa painotetaan anatomian ja fysiologian tärkeyttä sekä tuki- ja liikuntaelimistön ongelmien tunnistamista. Koulutuksessa panostetaan hyvään palpaatiotaitoon eli käsin tehtävään kehon rakenteiden tutkimiseen ja tunnusteluun sekä erotusdiagnostiikkaan. Erotusdiagnostiikassa pyritään saamaan selville mikä tai mitkä kehon rakenteet ovat ongelman takana.

Varaa aika osteopatiaan

Vastaanotolla aloitetaan asiakkaan haastattelusta ja kuullaan hänen ongelmaansa liittyvä tarina. Tarinan kuuntelussa huomioidaan asiakkaan kokonaistilannetta myös kipu tai muun ongelman lisäksi. Osteopaatti arvioi kuulemansa perusteella ja kyselemällä esimerkiksi mahdollisten muiden tekijöiden osuutta vaivaan liittyen. Näitä tekijöitä ovat mm. unen vähäisyys, stressi tai psykososiaaliset tekijät, kuten ahdistus tai masennus.  

Kuulemansa perusteella osteopaatti pystyy arvioimaan ja suunnittelemaan kuntoutusta oikeaan suuntaan. Osteopaatti etenee haastattelusta saamiensa tietojen mukaan kehon toiminnalliseen tutkimiseen. Aluksi tutkitaan asiakkaan perusliikkumista erilaisten aktiivisten kehon liikkeiden avulla. Tämä voi pitää sisällään mm. selän taivuttelua tai raajojen liikuttelua, joiden avulla saadaan yleiskuva kehon toiminnasta.

Tämän jälkeen osteopaatti tutkii kehoa käsin tunnustelemalla. Siinä arvioidaan lihasten jännityksiä ja nivelten liikkuvuutta. Tutkiminen tapahtuu yleensä istuen tai asiakkaan maatessa hoitopöydällä. Osteopaatti tutkii selkärangan liikkuvuutta palpoimalla nikamien liikettä ja huomio selän alueen jännityksiä. Tehdessään tutkimusta osteopaatti päättelee löydösten perusteella millaisen hoitosuunnitelman hän kyseiselle asiakkaalle tekee.

Tutkimisen jälkeen tehdään manuaalista käsittelyhoitoa, jossa käytetään tilanteen vaatimalla tavalla erilaisia osteopaattisia tekniikoita. Näitä ovat lihaksiin kohdistuvat tekniikat ja nikamien tai nivelten mobilisaatio- ja manipulaatiotekniikat. Tekniikkavalikoimasta valitaan asiakkaan tilaan parhaiten sopivat tekniikat. Hoitotekniikat ovat turvallisia ja kivuttomia.

Varaa aika osteopatiaan

Mihin osteopatia auttaa?

Useimmiten osteopaatin vastaanotolle tullaan kehossa ilmenevän kiputilan tai jäykkyyden takia. Kipu saattaa tuoda ongelmia arjessa, työssä tai harrastuksissa. Tyypillisimpiä syitä ovat alaselkäkipu ja niska- ja hartioiden jännitystilat. Muita yleisiä syitä ovat päänsärky ja moninaiset nivelten ongelmat.

Osa asiakkaista hakeutuu osteopaatin vastaanotolle rentoutusmielessä. Hoidon tuoma rentous voi auttaa unettomuuden tai stressin hallinnassa. Osteopaatit hoitavat ja kuntouttavat myös aktiivisia kuntoilijoita tai urheilijoita, jotka tulevat vastaanotolle rasitusvammojen ja muiden liikkumista haittaavien ongelmien takia. Suuri osa osteopaateista antaa asiakkaalle itsehoito-ohjeita kotona tehtäväksi. Osalla on koulutusta myös laajempien kunto-ohjelmien tekemiseen.

Osteopaattien peruskoulutus on hyvin kattava ja osaaminen tuki- ja liikuntaelinten ongelmien hoitamisessa on korkeatasoista ja turvallista. Osteopaatin taitoihin kuuluu myös magneettikuvien lausuntojen tulkinta ja niiden merkitys kunkin asiakkaan tilanteessa. Osteopaatin vastaanotolle tullaan ilman lääkärin lähetettä. Osteopaatin palveluita käyttävät eniten aikuiset työssäkäyvät henkilöt. Hoito sopii hyvin myös varttuneemmille ihmisille kuin myös kouluikäisille lapsille.


Tämän blogin on kirjoittanut osteopaatti Jerry Ketola, Fysios Helsinki Selkäcenter Kamppi.

Varaa aika ja tutustu laajaan palveluvalikoimaamme