recoveriX-aivokuntoutuksesta toimintakykyä ja vähäisempää kipua nuoren naisen elämään

recoveriX-aivokuntoutuslaitteisto on ollut käytössä Jyväskylässä melkein kolme vuotta ja laitteistosta on ollut valtavasti hyötyä kuntoutujillemme. Haluamme jakaa yhden kokemuksen recoveriX-kuntoutuksesta.

Mikä recoveriX?

recoveriX-aivokuntoutus perustuu aivojen uudelleen muovautumisen hyödyntämiseen. Harjoittelulla pyritään uudelleenjärjestämään aivosoluja siten, että uusia ratoja rakentuu oikean ja vasemman aivopuoliskon välille.

Laitteistolla harjoiteltaessa yhdistyy mielikuvaharjoittelu, näön kautta saatava palaute virtuaalikäsien liikkeestä sekä kuntoutujan oman käden liikkeen aiheuttava sähköärsytys. Yhtäaikaisten ärsykkeiden seurauksena aivosolujen uudelleenjärjestäytyminen tukee motoristen toimintojen (eli hermo- ja lihassolujen toimintojen) palautumista ja vähentää ei-toivottuja oireita.

Menetelmä on kehitetty ennen kaikkea aivoverenkiertohäiriöiden terapiaan, mutta sitä voivat käyttää kaikki sellaiset kuntoutujat, joilla on aivojen vaurioitumisesta johtuva toimintakyvyn häiriö. Käyttökokemuksemme perusteella recoveriX-aivokuntoutuksella on ollut vaikutuksia myös kipuun ja sen vähenemiseen. 

Asiakkaan tarina:

Keväällä 2020 asiakkaaksemme tuli 15-vuotias nuori nainen, jolla on taustalla vaikea CRPS- eli monimuotoinen kipuoireyhtymä sekä kaksi kasvohalvausta. Kipua kuntoutuja kokee molemmissa yläraajoissa sekä alaraajassa. Pitkin matkaa kivun kokemus on ollut kipuasteikolla arvioitaessa pahimmillaan 9-10 ja keskimäärin kivun tuntemus on asettunut 4-5 kohdalle kipuasteikolla. Kasvohalvausten seurauksena kuntoutujalta vaikeutui nieleminen, hävisi makuaisti ja kasvojen ilmeet vaimenivat. 

Näistä oireista kuntoutuja on kärsinyt kaksi vuotta ja saanut niihin erilaista kuntoutusta matkan varrella, joista allasterapialla on ollut kuntoutujan kokeman mukaan parhaimmat vaikutukset, mutta oireet eivät ole poistuneet. 

Kuntoutuja tuli recoveriX-aivokuntoutukseen maksusitoumuksella tarkoituksena kokeilla recoveriX:n mahdollisuuksia vaikeaan kipuoireyhtymään sekä kasvohalvauksien jälkeisiin oireisiin. Kuntoutuja on nyt käynyt 20 kerran hoitosarjan, 2,5 kuukauden aikana. Hoitoa on annettu kaksi kertaa viikossa. 

recoveriX-harjoittelu on aivoille kovaa työtä ja se näkyykin sekä harjoittelun aikaisena että sen jälkeisenä voimakkaana väsymyksenä. Kyseinen kuntoutuja kertoo väsymisen olleen totaalista recoveriX-kuntoutuksen alussa, jolloin hän koki vielä seuraavanakin päivänä väsymystä. Kun takana on jo useampia käyntejä, kuntoutuja kokee olevansa jopa virkeämpi hoidon jälkeen kuin ennen hoitojakson aloitusta. 

Merkittävimmät recoveriX-aivokuntoutuksen tuomat vaikutukset ovat olleet makuaistin palautuminen, kasvojen tunnon palautuminen sekä nielemisen helpottuminen, mikä on mahdollistanut syömisen sekä juomisen normalisoitumisen. Lisäksi ilmeet ja erityisesti hymyileminen normaalisti on mahdollistunut pitkän ajan jälkeen. 

Kipuun recoveriX:lla on ollut myös vaikutusta: kipu on hävinnyt oikeasta yläraajasta ranteen ja kyynärpään väliltä kokonaan ja muilla alueilla kipu on ollut helpompi jokaisen harjoittelukerran jälkeen, asettuen kipuasteikolla keskimäärin kolmoseen.

Voimme tyytyväisinä todeta, että onneksi teknologia kehittyy koko ajan ja olemme aikanaan hankkineet recoveriX-aivokuntoutuslaitteiston, koska nyt saamme kokea yhdessä kuntoutujien kanssa ilon ja onnen hetkiä toimintakyvyn palautumisen sekä vaikeiden kiputilojen hellitettyä. 

recoveriX-kuntoutusta on tarjolla Jyväskylässä. Lisätietoja recoveriX-aivokuntoutuksesta Fysioksessa antaa fysioterapeutti Carita Nikkari p. 040 509 3077, [email protected]