Fysios halusi selvittää, miten yleisesti suomalaiset kärsivät kivuista, miten he toimivat kivun iskiessä ja millaista hoitoa siihen on haettu. Taloustutkimus toteutti tammikuussa tutkimuksen, johon vastasi yhteensä 1 453 työikäistä eli iältään 20–65-vuotiasta ihmistä. Heistä valtaosa eli noin 80 % kertoo kärsineensä kivuista viimeisen vuoden aikana.

Tutkimuksen mukaan suomalaiset näyttävät luottavan sohvaan ja Buranaan. Ne eivät yleensä kuitenkaan poista kivun syytä, jolloin kipu helposti kroonistuu. Silloin sitä on vaikeampi hoitaa.

– Kivun hoidossa lääkkeettömillä hoidoilla saadaan hyviä tuloksia. Avuksi kannattaa ottaa liikunta, terapeuttinen harjoittelu kuten fysioterapia ja kylmä- tai lämpöhoito, vinkkaa Fysioksen johtava fysioterapeutti Karin Ståhl

Hoitoon hakeutumista lykätään

Työikäiset suomalaiset sinnittelevät mieluummin kipujensa kanssa kuin hakeutuvat hoitoon. Suurin osa reagoi kipuun lepäämällä ja ottamalla särkylääkettä. Hoitoon hakeudutaan usein vasta, kun kipu pitkittyy tai uusiutuu. Vuoden sisällä kipua kärsineistä vastaajista vain kolmannes oli hakeutunut johonkin hoitoon helpottaakseen vaivojaan. Muut yrittivät pärjätä yksin.

Urheiluvammoihin kuten venähdyksiin suositeltu kylmä-koho-kompressio -muistisääntö on monilla hallussa, sillä jääpussista tai kompressiositeestä osasi apua hakea reilu kymmenes vastaajista. Välittömästi hoitoon oli hakeutunut yhtä moni. Internetistä hoitokeinoja ryhtyi surffaamaan joka kymmenes. Neuvoja kysyttiin myös ystäviltä tai perheenjäseniltä.

Usein kipu uusiutuu, jos sen syytä ei tutkita ja hoideta kunnolla. Tutkimuksessa ilmeni, että keskimäärin joka viides oli joutunut myöhemmin hakeutumaan hoitoon, koska kipu ei ollut kadonnut. Hoitoa lykkäämällä kivun kestoa oli pitkitetty aivan turhaan.

Selkä rasittuu herkimmin

Vaivoista yleisimpiä ovat selkäkivut. Niistä on kärsinyt vuoden sisällä jopa puolet työikäisistä. Ne aiheuttavat pahimmillaan pitkiä sairauspoissaoloja ja ennenaikaiselle eläkkeelle jäämistä. Naiset ja nuoret aikuiset kärsivät selkävaivoista muita useammin. Heillä on muita enemmän myös pään ja niskan alueen särkyjä. Kolmanneksi eniten ongelmia aiheuttavat olkapäät ja neljänneksi polvet. 

Kivistävien lihasten syyksi arvellaan herkästi huonoa työasentoa, tietää Karin Ståhl:

– Jos niskaa tai selkää särkee, se ei välttämättä johdu huonosta ergonomiasta tai työn yksipuolisesta kuormittavuudesta. Kipujen taustalla voi olla esimerkiksi lihasepätasapaino, jota voitaisiin helposti hoitaa. Siksi kivun aiheuttaja kannattaa aina selvittää.

Riesana pitkäkestoinen kipu

Monen suomalaisen elämänlaatua heikentää pitkäkestoinen, kova kipu. Useimmiten kipu on satunnaista ja se menee ohi. Kuitenkin kolmannes vastaajista kertoi, että heidän kipunsa on ollut pitkäkestoista tai jopa jatkuvaa. Eniten pitkään jatkuvaa kipuilua aiheuttavat selkä- ja olkapäävaivat. Kovaksi tai sietämättömäksi kipuaan kuvaili lähes puolet kaikista vastaajista.

Hälytyskellojen pitäisi soida viimeistään siinä vaiheessa, jos kipu alkaa häiritä yöunia. Aina kipua ei pystytä kokonaan poistamaan, mutta sen lievittämiseen on lukuisia keinoja. Usein suurimpana haasteena on saada ihminen hakemaan apua.


Ikääntyneet myönteisimpiä hoidoille

Lääkäripalvelut ovat monille entuudestaan tutumpia kuin fysioterapia. Lähes 70 prosenttia kaikista tutkimukseen vastanneista pitää fysioterapiaa tehokkaana hoitomuotona. Siitä huolimatta vain reilu kymmenes vastaajista oli itse hakenut helpotusta kipuunsa fysioterapiasta.

Hoitoon hakeutuneista suurin osa meni työterveyslääkärille tai julkiselle puolelle terveyskeskukseen. Herkimmin hoitoa hakivat kyselyn vanhimmat, yli 50-vuotiaat vastaajat, erityisesti toimihenkilönä tai asiantuntijatehtävissä työskentelevät sekä eläkeläiset. Nihkeimmin hoitoa hakivat nuoret aikuiset. Selkä- ja olkapäävaivoissa annettiin määrällisesti eniten lähetteitä fysioterapiaan, noin joka toiselle näistä vaivoista kärsineelle.

Fysioterapia on tehokas hoitomuoto

Fysioterapian eri hoitokeinoilla kipua voi tehokkaasti lievittää ja poistaa, sen allekirjoittavat palveluja kokeilleet vastaajat. Yli puolet fysioterapiassa käyneistä koki kivun lieventyneen. Kokonaan kivusta kertoi päässeensä eroon lähes joka kolmas. Osalla vastanneista hoito oli yhä kesken.

Fysioksen Karin Ståhl kannustaa omaan aktiivisuuteen, jolla hoidon tehoon pystyy itse vaikuttamaan:

– Fysioterapiassa tärkeä osa-alue ovat kotona tehtävät harjoitteet, joihin fysioterapeutti antaa vastaanotolla ohjeet. Ne tukevat ja nopeuttavat toipumista. Omalla motivaatiolla ja liikunnalla on suuri vaikutus kipujen hoidossa. Fysioterapialla kivun syntyä voi tehokkaasti ennaltaehkäistä.