Sanna hakeutui vastaanotolle 5 kk synnytyksen jälkeen. Raskausaika ja synnytys olivat sujuneet ongelmitta, mutta nyt Sannan mielestä keskivartalo tuntui heikolta ja huteralta. Alaselkä väsyi herkästi ja tuntui jäykältä. Sanna ei ollut vielä uskaltanut tehdä vatsalihasharjoitteita ja halusi nyt ohjeet harjoittelun aloittamiseen.

Alkututkimuksessa kävi ilmi, että suorien vatsalihasten erkauma oli navan yläpuolella noin kolmen sormen leveyttä, eikä vatsalihasten voimantuottokyky ollut kovin hyvä. Lisäksi selkälihakset olivat jännittyneet ja kireät ja heikensivät näin ollen edelleen vatsalihasten aktivoitumista ja hidastivat erkauman palautumista.

Vatsalihasten erkauma tarkoittaa suorien vatsalihasten välisen jännesauman venymistä, jota tapahtuu vatsan kasvaessa esim. raskauden aikana. Suorat vatsalihakset voivat erkaantua jopa 15 cm raskausaikana, mutta suurella osalla tämä venyttyminen palautuu synnytyksen jälkeen. Kaikilla erkauma ei palaudu täysin, mutta se ei automaattisesti tarkoita ongelmia. Vatsalihasten erkauman leveys ei ole oleellisin asia, vaan vatsalihasten ja jännesauman kyky tuottaa ja siirtää voimia mahdollisesta pienestä raosta huolimatta.

Lue lisää vatsalihasten erkaumasta >>

Äitiysfysioterapia vatsalihasten erkauma

Sannalla lantionpohjan lihasten aktivaatio onnistui hyvin ja poikittaisen vatsalihaksen aktivaatiokin löytyi hetken harjoittelun jälkeen. Nämä määrittelivät lähtötason harjoittelulle. Lisäksi fysioterapeutti tutki alaselän ja lantion liikkuvuuden ja liikkeiden hallinnan sekä tasapainon. Kyse ei nimittäin ole vain yksittäisen vatsalihaksen vahvistamisesta vaan harjoittelu voi tarvittaessa olla hyvin paljon laaja-alaisempaa, riippuen mahdollisista ongelmista ennen raskautta ja synnytystä sekä siitä, miten paljon raskauden ja synnytyksen aiheuttamat suuret muutokset kehossa ovat heikentäneet tasapainoa, koordinaatiota tai liikkeiden hahmottamista.

Sannan tapauksessa myös selkälihasten manuaalinen käsittely vähensi selkä- ja vatsalihasten välistä epätasapainoa ja edisti kuntoutumista.

Sanna sai ensimmäisen harjoitusohjelman, johon kuului neljä kotona tehtävää harjoitetta, joita oli tarkoitus tehdä päivittäin tai vähintään joka toinen päivä. Seuraava tapaaminen sovittiin kuukauden päähän, jolloin harjoitteita muokattiin haastavammiksi ja ohjelmaan lisättiin muutama harjoitus. Tässä vaiheessa synnytyksestä oli kulunut 6 kk ja Sanna halusi kokeilla juoksemista. Juoksua ja hyppyjä sisältäviin lajeihin paluu on hyvin yksilöllistä, edellytyksenä on riittävä lantionpohjan lihasten ja keskivartalon tukilihasten toiminta. Nivelsiteet löystyvät raskausaikana ja palautuvat hiljalleen synnytyksen jälkeen, imetyksenkin vaikuttaessa asiaan. Tämän vuoksi juoksu ja hypyt voivat kipeyttää niveliä ja kuormittaa liikaa lantionpohjaa ja näin ollen raskaampaan liikuntaan palaamisen ajankohtaa täytyy aina arvioida yksilöllisesti.

Sannalla ei ollut kipuja ja vauvakin antoi nukkua kohtuullisesti, joten Sanna jaksoi toteuttaa harjoittelua ohjeiden mukaisesti. 2kk:n täsmäharjoittelun jälkeen Sanna palasi vanhojen liikuntaharrastustensa pariin eli tanssiin ja kuntosaliharjoitteluun.


Lue lisää äitiysfysioterapiasta >>