Työkaluja mielen hyvinvointiin ja lisää suorituskykyä urheilupsykologin vastaanotolta myös muille kuin urheilijoille

Ihmisillä on paljon erilaisia haasteita nyky-yhteiskunnassa. Monet kokevat, että elämä on yhtä suorittamista. Riittämättömyyden kokemus, hallinnan tunteen puute ja kiire saavat aikaan stressiä, masentuneisuutta ja ahdistuneisuutta. Kovat vaatimukset työelämässä ja teknologian tuoma hektisyys vaikuttavat monella tavalla hyvinvointiimme. Osalla sairaudet tai fyysiset kivut aiheuttavat kärsimystä ja mielialan laskua.

Urheilupsykologilla on psykologin maisterin koulutuksen ansiosta hyvät edellytykset auttaa hyvin monenlaisia asiakkaita arkielämän haasteissa. Ajanhallinnan haasteet ja stressi, uniongelmat ja keskittymiskyvyn heikkeneminen, mielialan lasku tai ahdistuneisuus ja pelot voivat olla syynä hakeutua psykologin juttusille. Urheilupsykologilla on myös kattava koulutus yleisen hyvinvoinnin tekijöihin, terveelliseen ravintoon, liikuntaan ja aktiivisuuteen sekä uneen ja palautumiseen. Kokonaisvaltaisuuden ansiosta apua saa jaksamiseen, yleiseen vireystilaan ja parempaan suorituskykyyn.

Urheilupsykologin vastaanotolle voi hakeutua, vaikka ei olisikaan urheilija. Urheilupsykologi voi auttaa, jos edessä on mikä tahansa koitos, esiintyminen tai koe. Vastaanotolla harjoitetaan mielen taitoja, joilla lisätään itseluottamusta. Mielen taitoihin kuuluu muun muassa keskittymiskyky ja läsnäolon taito, sekä itseä tukeva taitava ajattelu. Mielen taitoa on myös tunnetaidot ja sosiaaliset taidot tai vaikka mielekäs elämä kivun tai muun fyysisen rajoitteen kanssa.

Joku saattaa kokea haastavaksi tulla juttelemaan psykologille. Urheilupsykologi on kuitenkin nimenomaan mielen hyvinvoinnin ja yleisen suorituskyvyn ammattilainen. Urheilupsykologi ei tee diagnooseja tai terapiaa, vaan auttaa sinua löytämään omat vahvuutesi ja tukee sinua elämään täyttä elämää.

Fysios Kirkkonummella vastaanottaa sertifioitu urheilupsykologi Anna Andersén. Annan asiakkaat ovat opiskelijoita, harrastekilpailijoita, urheilijoita, työssäkäyviä, esimiehiä ja ihan kaikenlaisia yksilöitä. Anna myös kouluttaa ja luennoi urheiluseuroissa ja työyhteisöissä psyykkisen valmennuksen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin teemoista.