Yksilölliset pohjalliset - yksilöllistä apua jalan kipuihin

Yksilöllisiä pohjallisia voidaan käyttää vähentämään jalkojen kipuja, tasaamaan jalkaan kohdistuvaa painetta sekä lisäämään jalkineen käyttömukavuutta.

Alaraajafysioterapiassa tai jalkaterapiassa tehdään asiakkaalle alaraajojen tutkimus, jonka perusteella edetään yksilöllisesti. Esimerkiksi kävelyn ja juoksun analysointi on tärkeässä roolissa sekä yksilöllisen harjoitusohjelman laatimisessa että pohjallistarpeen arvioinnissa. Lisäksi terapeutti voi antaa ohjausta jalkineiden valintaan.

Miksi yksilöllisistä pohjallisista on apua jalan ongelmissa?

Jalkoihin kohdistuu voimia kahdesta eri suunnasta. Kehon paino tuottaa voiman alaspäin ja alusta, jolla seistään tai liikutaan kohdistaa voiman ylöspäin. Näin ollen jalkaan kohdistuu merkittävää kuormitusta. Yksilöllisillä pohjallisilla on mahdollista kohdistaa näitä voimia jalan kannalta optimaalisemmin ja tasaisemmin. Epätaloudellisen jalkojen kuormituksen voi huomata jalkojen kovettumista tai känsistä. Ihomuutosten havainnointia voidaankin pitää informatiivisenä osana alaraaja-analyysissä.

Mikäli jalkaan on syntynyt kiputila, jonka terapeutti on todennut aiheutuvan esimerkiksi asentomuutoksesta, pyritään pohjallisella vähentämään kipualueelle syntyvää kuormitusta tai painetta.

Esimerkiksi korkeakaarisessa jalkaterässä voimat kohdistuvat korostetusti päkiään ja kantapäälle, jolloin kuormitus voi aiheuttaa kipuja kyseisille alueille. Yksilöllisten pohjallisten käytöstä kivuliaan kaarijalan hoidossa onkin tutkimusten mukaan vahvaa näyttöä kivun vähentämisessä (1). Paineen tasauksesta voi olla hyötyä myös esimerkiksi diabeteksessa, jossa jalkaterän epätasainen kuormitus voi pahimmillaan aiheuttaa haavaumia.

Milloin yksilölliset pohjalliset?

Yksilöllisiä tukipohjallisia voidaan käyttää moneen eri vaivaan. Pohjallisella on pyrkimys joko muokata alaraajan linjausta, tuoda liikkumiseen keveyttä ja helppoutta, tasata painetta tai tuoda kengälle käyttömukavuutta.

Alla löytyy lueteltuna erilaisia vaivoja ja kiputiloja, joita voidaan hoitaa yksilöllisten tukipohjallisten avulla.

Plantaarifaskiitti ja muut kantapääkivut

Yksilölliset pohjalliset ovat yksi hyvä tapa hoitaa plantaarifaskiittia. Plantaarifaskiittiin voi liittyä esimerkiksi toiminnallisia häiriöitä, johon pohjallisilla ja harjoitteilla voidaan pyrkiä vaikuttamaan. Nousujohteisilla vaivaan tarkoitetuilla harjoitteilla voidaan myös parantaa kudoksen kuormituskestävyyttä sekä vähentää kipuja. Plantaarifaskiitissa on kuitenkin muitakin tärkeitä hoitotapoja, joita terapeutti voi ohjata vastaanotolla. Pohjallisia voidaan käyttää tuloksellisesti myös muissa kantapään alueen kivussa, kuten rasvapatjan kiputilassa, tarsaalitunnelin oireyhtymässä sekä monissa pronaatiosuuntaisesta liikkeestä provosoituvissa oireissa.

Vaivaisenluu

Vaivaisenluun taustalla voi usein olla jalkaterän liiallinen pronaatio. Pohjallisia voidaan käyttää yhtenä toimivana metodina hoidettaessa vaivaisenluuta (3). Mikään yksittäinen tapa vaivaisenluussakaan ei ole yksin usein riittävää, vaan kuntoutukseen kuuluukin tarpeen mukaan mm. harjoitteita, teippausta, jalkineisiin liittyvää neuvontaa, muita ortooseja sekä mobilisointeja eri muodoissa.

Tibialis posteriorin toimintahäiriö

Tibialis posterior lihaksen suomenkielinen nimi on takimmainen säärilihas. Lihaksella on erittäin tärkeä rooli jalkaterän pitkittäiskaaren ryhdin ylläpitämisessä. Tibialis posteriorin toimintahäiriölle on tyypillistä jalkaterän sisäsyrjälle takimmaisen säärilihaksen jänteeseen paikallistuva arkuus, ryhdin muutokset sekä lihaksen heikkous. Pohjallisilla voidaan vähentää rasittuneen lihaksen kuormitusta. Pohjalliset ja erilaiset jalan apuvälineet ovat harjoittelun ohella erittäin tärkeässä roolissa tibialis posteriorin toimintahäiriön kuntoutuksessa. Tarpeeksi aikaisessa vaiheessa aloitetulla kuntoutuksella pyritään välttämään mahdollinen leikkaushoito ja vähentämään kipuja.

Alaraajojen pituusero

Alaraajafysioterapiaan erikoistunut terapeutti tai jalkaterapeutti voi suunnitella alaraajojen pituuserossa sopivan korotuksen pohjallisen kautta tapahtuvaksi tai joissain tapauksissa ohjata asiakkaan hakeutumaan jalkineen muutostöihin. Aina pituusero ei johdu jalkojen luisten rakenteiden pituuserosta. Terapeutti voi tutkia jalkojen ja lantion asentoa sekä suunnitella sopivan hoidon tilanteen edistämiseksi.

Polven eri kiputilat

Harjoittelu on tehokasta polven etuosan kivun lievittämisessä. Pohjallisista lienee vaivassa hyötyä erityisesti, mikäli jalkaterän pronaatio on pitkittynyttä.

Polven nivelrikossa on perinteisesti käytetty sisäsivultaan tai ulkosivultaan kiilattuja pohjallisia. Esimerkiksi sisäsivultaan kiilatuilla pohjallisilla yhdessä elastisen nilkkatuen kanssa saatetaan pystyä vähentämään kipua ja parantaa toimintakykyä polven ulkosivun nivelrikossa kun polvessa on pihtipolvisuutta (3).

Diabeteksesta johtuvat jalkavaivat

Diabetekseen voi liittyä mm. jalkaterien liikelaajuuksien sekä lihasvoimien alenemaa sekä haavaumia. Jalkojen hoito onkin erittäin tärkeää diabeteksen hoidossa.

Tutkimustiedon mukaan jalkineen pohjan keinurakenne, yksilölliset pohjalliset päkiän lisärakenteella (kuten päkiäpelotti) ja suuri pohjallisen sekä jalkaterän välinen kontaktipinta-ala jakavat jalkapohjaan kohdistuvaa painetta tavalla, joka saattaa vähentää haavaumariskiä (4).

Haavaumariskissä olevilla diabeetikoilla jalkineet ja pohjalliset ovatkin erittäin tärkeässä roolissa perussairautensa hoidossa. Jalkaterapeuteilla on erikoisosaamista diabeteksesta ja alaraajafysioterapiaan erikoistunut fysioterapeutti pystyy muun muassa antamaan neuvoja harjoitteluun liittyen.

Muita kipuja, särkyjä ja vaivoja

Yksilöllisiä pohjallisia voidaan käyttää myös Severin taudissa (5), päkiän alueen kivussa (6), penikkataudissa, lastenreumassa (2) sekä nivelreumassa (2). Pohjallisten avulla saatetaan pystyä parantamaan nilkan vakautta nilkan nyrjähdyksen jälkeen (7). Uusia nyrjähdyksiä voidaan ennaltaehkäistä tehokkaasti nilkkatuen avulla. Harjoittelu voi olla myös tärkeässä roolissa toipumisessa. (8)

Yksilölliset pohjalliset Fysioksesta

1. Fysioterapeutin tai jalkaterapeutin tekemän alkututkimuksen avulla pystytään tekemään asiakasta parhaalla mahdollisella tavalla hyödyttävät yksilölliset pohjalliset.

2. Pohjalliset tehdään asiakkaalle joko muotin avulla tai muotoillen pohjallinen suoraan asiakkaan jalkaan.

3. Muotoiltuihin pohjallisiin tehdään tarvittaessa alkututkimukseen perustuen tarvittavat muokkaukset.

Pohjallisten saamisen yhteydessä sovitaan yhdessä kontrollikäyntiaika, jolloin varmistetaan pohjallisen sopivuus ja tehdään niihin käyttökokemuksen sekä arvioinnin perusteella tarvittaessa hienosäätöjä.

Lopuksi

  • Jalkojen ongelmien kuntoutus koostuu miltei aina muustakin kuin pohjallisten tekemisestä.
  • Ammattilainen osaa arvioida hyötyykö asiakas juuri pohjallisista, osaa valita oikeanlaiset materiaalit, tehdä pohjallisiin tarvittavia muutoksia sekä ohjata juuri kyseiseen vaivaan sopivat yksilölliset harjoitteet.
  • Toisinaan pohjallisten käyttö on tarvittavaa vain hetkellisesti muun terapian tukena, mutta toisinaan pohjallisia on syytä käyttää pidempään.
  • Ei ole tutkimusnäyttöä siitä, että pohjalliset heikentäisivät alaraajojen lihaksia.
  • Yksilölliset pohjalliset ovat turvallinen tapa hoitaa jalkojen kipuja (3).
  • Jalkineiden valinta on toisinaan vähintään yhtä tärkeää tai jopa tärkeämpää kuin oikeanlaisten pohjallisten käyttö. Alaraajafysioterapiaan erikoistuneelta terapeutilta tai jalkaterapeutilta saat myös apua jalkineiden valintaan.


Sivun sisältöä on ollut luomassa alaraajafysioterapiaan erikoistunut fysioterapeuttimme Antti Mässeli Fysios Vantaa Myyrmäestä.Lähteet:

(1.) Burns J, Landorf K, Myan M et al. Interventions for the prevention and treatment of pes cavus. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2007; 17.

(2.) Hawke F, Burns J, Radford J, Toit V. Custom-made foot orthoses for the treatment of foot pain. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2008; 16.

(3.) Rodrigues P, Ferreira A, Pereira R et al. Effectiveness of medical-wedge insole treatment for valgus knee osteoarthritis. Arthritis and rheumatism. 2008; 15: 603-608.

(4.) Ahmed, Sayed & Barwick, Alex & Butterworth, Paul & Nancarrow, Susan. Footwear and insole design features that reduce neuropathic plantar forefoot ulcer risk in people with diabetes: a systematic literature review. Journal on Foot and Ankle Research. December 2020, 13.

(5.) James A, Williams C, Haines T. Effectiveness of interventions in reducing pain and maintaining physical activity in children and adolescents with calcaneal apophysis (Sever’s disease): a systematic review. Journal of Foot and Ankle Research. 2013; 6: 16.

(6.) Arias-Martin I, Reina-Bueno M, Munuera-Martines P. Effectiveness of custom-made orthoses for treating forefoot pain: a systematic review. International Orthopaedics. 2018; 42: 1865-1875.

(7.) Gabriner M, Braun B, Houston M, Hoch M. The Effectiveness of Foot Orthotics on Improving Postural Control in Individuals with Chronic Ankle Instability: A Critically Appraised Topic. Journal of Sports Rehabilitation. 2013; 24: 68-71.

(8.) Vuurberg, Gwendolyn, Hoorntje, Alexander, Wink, Lauren, van der Doelen, Brent, van den Bekerom, Michel, Dekker, Rienk, van Dijk, Niek, Krips, Rover, Loogman, Masja, Ridderikhof, Milan, Smithuis, Frank, Stufkens, Sjoerd, Verhagen, Evert, de Bie, Rob & Kerkhoffs, Gino 2018. Diagnosis, treatment and prevention of ankle sprains: update of an evidence-based clinical guideline. British Journal of Sports Medicine 3/2018. 1-15.