Asentohuimaus

Asentohuimaus

Meille voit aina tulla ilman lääkärin lähetettä.

Mitä on asentohuimaus?

Hyvänlaatuinen asentohuimaus on yleisin huimausta aiheuttava sairaus. On arvioitu, että hyvänlaatuinen asentohuimaus on taustalla 20 %:ssa kaikista huimaustapauksista. Sen oireena on kiertävä ja voimakas, muutamia kymmeniä sekunteja kestävä huimaus, joka liittyy asennon muutoksiin.

Miten asentohuimaus alkaa?

Hyvänlaatuinen asentohuimaus johtuu sakan kulkeutumisesta korvassa sijaitsevaan tasapainoelimen kaarikäytävään. Sakka aiheuttaa asennonmuutosten yhteydessä voimakkaan huimausoireen. Yleensä oireilulla ei ole laukaisevaa tekijää, mutta toisinaan pieni päähän kohdistunut vamma saattaa olla taustalla.

Asentohuimauksen oireen aiheuttaa sisäkorvan kaarikäytävään kulkeutunut sakka, joka liikkuessaan antaa herkille sisäkorvan aistinsoluille väärää informaatiota pään liikkeistä.

Mikä aiheuttaa asentohuimausta?

Ihmisen sisäkorvassa on sekä äänen aistimiseen että asennon ja liikkeen aistimiseen erikoistuneet rakenteet. Hyvänlaatuisessa asentohuimauksessa vika piilee nimenomaan pään liikettä aistivissa kaaritiehyissä.

Kaaritiehyitä on molemmissa korvissa kolme: etummainen, takimmainen ja horisontaalinen. Ne sijaitsevat kohtisuorasti toisiinsa nähden ja kykenevät yhdessä aistimaan pään liikkeitä kaikissa suunnissa. Itse pään liikkeiden tunnistaminen tapahtuu kaaritiehyiden päissä sijaitsevissa avartumissa, joissa on aistinsoluja. Pään asennon muuttuessa kaarikäytävien sisällä oleva neste liikkuu ja ärsyttää avartuman aistisoluja, mitä kautta tieto pään liikkeistä välittyy hermoa pitkin aivoihin.

Hyvänlaatuisessa asentohuimauksessa kaarikäytävään kertyy nestettä painavampaa sakkaa, jonka liikkeet aiheuttavat virheellisiä liikeaistimuksia. Sakan kertymisen syytä ei varmuudella tiedetä. Arvellaan, että sakka on peräisin tasapainoaistin tasapainokivistä. Sakan kertyminen voi johtua rapautumisesta tai sen taustalla voi olla pieni päähän kohdistunut trauma.

Takimmaisen kaarikäytävän asentohuimaus on yleisin hyvänlaatuisen asentohuimauksen tyyppi. Joskus sakkaa saattaa kuitenkin jäädä myös horisontaaliseen tai etummaiseen kaarikäytävään. Etummainen kaarikäytävä kuitenkin tyhjenee asentonsa vuoksi itsestäänkin helposti esimerkiksi yöllä kylkeä vaihdettaessa.

Mitkä ovat asentohuimauksen oireet?

Hyvänlaatuisen asentohuimauksen pääasiallinen oire on kiertävä tai kallistava voimakas huimaus, joka liittyy pään asennon muutoksiin. Huimausoire tulee esille tietyissä asennoissa. Tällaisia asentoja voivat olla mm. makuulle meno, kyljen kääntäminen, makuulta istuvalleen nousu tai pään taivuttaminen eteenpäin.

Huimausoire kestää tyypillisesti 10-20 sekuntia, jonka jälkeen se helpottuu. Myös pahoinvointia voi esiintyä. Pahoinvoinnin kesto on usein huomattavasti huimausoiretta pidempi. Joskus hyvänlaatuiseen asentohuimaukseen liittyy tinnitusta tai ahdistusta.

Hyvänlaatuisen asentohuimauksen oireet alkavat yleensä aamulla vuoteessa ollessa, kylkeä käännettäessä tai vuoteesta noustessa. Huimausta aiheuttavia asentoja alkaa luonnollisesti vältellä. Usein mukavinta on nukkua puoli-istuvassa asennossa.

Miten asentohuimaus tunnistetaan?

Asiaan perehtynyt ammattilainen osaa epäillä hyvänlaatuista asentohuimausta oireilun perusteella. Kun epäily sairaudesta on tullut, tehdään niin sanotut provokaatiotestit mm. kävellen, seisten ja makuuasennoissa tutkimuspöydällä liikuttamalla asiakasta istumisasennosta makuuasentoon pään ollessa tietyssä asennossa. Testien tarkoituksena on saada esille asentoon liittyvä huimausoire.

Hyvänlaatuisen asentohuimauksen diagnoosi voidaan tehdä ilman kuvantamis- tai laboratoriotutkimuksia asiaan perehtyneen ammattilaisen suorittamin testein.

Lääkehoitoa ei tarvita, sillä hoidoksi riittää sakan poistaminen kaarikäytävästä asentohoidolla. Hyvänlaatuinen asentohuimaus paranee yleensä itsestäänkin, mutta hoidoilla paranemista voidaan oleellisesti nopeuttaa.

Miten asentohuimausta voi hoitaa?

Nykyään hyvänlaatuisen asentohuimauksen hyvä hoito on tyhjentää kaarikäytävät sakasta painovoiman avulla liikuttamalla päätä ja vartaloa liikesarjoin asiaan perehtyneen ammattilaisen opastuksella. Hoitoa kutsutaan asentohoidoksi (manööverit). Asentohuimauksen hoidossa käytetyt liikesarjat riippuvat siitä, missä kolmesta kaarikäytävästä sakka on oireita aiheuttamassa ja kummasta puolesta on kyse. Lääkkeisiin perustuvaa hoitoa hyvänlaatuiseen asentohuimaukseen ei ole olemassa.

Varaa aika asentohuimauksen hoitoon

Mikä auttaa asentohuimaukseen?

Lähes kaikki hyvänlaatuista asentohuimausta sairastavat saavat helpotuksen oireiluunsa asentohoidon avulla. Ilman hoitoa huimausoire kestää keskimäärin 10 viikkoa. Kuitenkin oireilun kesto vaihtelee lyhyestä oireilusta itsestään loppumattomaan oireiluun. Suurella osalla asentohuimaukseen sairastuneista oireisto uusiutuu ajan mittaan.

Fysioterapiasta apua asentohuimaukseen

Fysioterapialla hoidamme kipua, vaikutamme toimintakykyyn sekä helpotamme koettua kärsimyksen tunnetta. Terapian menetelmiä ovat ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia sekä apuvälinepalvelut.

Asentohuimauksen itsehoito

Huimauksen itsehoito riippuu pitkälti siitä, millainen huimaus on kyseessä. Kiertävä huimaus, jonka oire tulee esille esimerkiksi sängyssä päätä kääntämällä, on merkki asentohuimauksesta. Tällöin hoitona voi kokeilla erilaisia liikesarjoja.

Ohje asentohuimauksen itsehoitoon:

  • Asetu kylkimakuulle sille puolelle, mikä todennäköisesti saa aikaan huimauksen. Odota huimauksen ohimenemistä (ainakin 30 sekuntia) ja käänny selällesi.
  • Mikäli huimaus alkaa uudelleen, odota jälleen sen päättymistä.
  • Nyt käänny toiselle kyljelle ja odota jälleen.
  • Lopuksi nouse istumaan.

Toista tätä liikesarjaa aamuin illoin, yleensä huimaus alkaa helpottua noin viikossa. Mikäli oire ei helpota, käänny lääkärin tai fysioterapeutin puoleen.

Asentohuimauksen hoito

Anna lahjaksi hyvää oloa ja tutustu laajaan palveluvalikoimaan

Fysioterapeutti kertoo: Asentohuimaus

Fysioksen fysioterapeutti vastaa videolla yleisimpiin kysymyksiin asentohuimauksesta.

  • Miten asentohuimaus alkaa?
  • Kauanko kestää?
  • Voiko asentohuimaus johtua niskasta?
  • Voiko asentohuimausta estää ja koska fysioterapiaan?

Itsehoito asentohuimaukseen

Hyvänlaatuinen asentohuimaus on yleisin huimausta aiheuttava sairaus. Sen oireena on kiertävä ja voimakas, muutamia kymmeniä sekunteja kestävä huimaus, joka liittyy asennon muutoksiin. Asentohuimausta hoidetaan asentohoidoilla. Katso videolta OMT-fysioterapeuttimme Teemu Ripatin ohjeet asentohuimauksen itsehoitoon.

Me soitamme sinulle

Jos haluat kysyä jotain asentohuimaukseen liittyen tai haluat apua ajanvarauksessa, jätä numerosi tähän ja soitamme sinulle viimeistään seuraavana arkipäivänä.