Hyppääjän polvi

Hyppääjän polvi

Meille voit aina tulla myös ilman lääkärin lähetettä.

Mikä on hyppääjän polvi?

Hyppääjän polvi (jumper’s knee) on rasitusvamma, jossa polvikipu paikantuu aivan polvilumpion alakärjen kohdalle, polvilumpiojänteen kiinnityskohtaan. Kipu tuntuu polvea ojennettaessa tai vaivan nimen mukaisesti hypyissä. Sitä esiintyy eniten liikuntalajeissa, joissa tapahtuu paljon hyppyjä ja/tai suunnanmuutoksia, kuten palloilu- ja hyppylajeissa.

Mistä hyppääjän polvi johtuu?

Hyppääjän polvi voi johtua useasta eri syystä. Joskus polvilumpiojänteen kiinnityskohta voi vaurioitua yksittäisessä ponnistuksessa tai hypyssä. Useimmiten taustalla on kuitenkin pitkäaikainen haitallinen toimintamalli, jossa kuormitus ei jakaudu optimaalisesti polven etuosan rakenteille. Tästä syystä polvilumpion jänne ylikuormittuu, ärsyyntyy ja siihen syntyy kudosvaurio.

Ongelman syntymisen riskitekijöitä ovat mm.

  • liikuntasuorituksen virheellinen suoritustekniikka
  • liian nopeasti lisääntynyt kuormitus
  • puutteellinen alaraajan asennon ja liikkeen hallinta
  • lihasepätasapaino
  • synnynnäiset rakenteelliset anatomiset poikkeavuudet

Miten hyppääjän polvi oireilee?

Hyppääjän polven ensioireena on useimmiten ajoittainen kuormituksen jälkeen tuntuva kipu tai muu epämiellyttävä tuntemus polvilumpion alakärjen kohdalla. Myös etureiden lihaksistossa voi tuntua kireyttä ja oireilevalla alueella on paineluarkuutta.

Mikäli ensioireisiin ei reagoida ja kuormitusta jatketaan entiseen malliin, niin kipu voimistuu ja alkaa tuntua kuormituksen aikana, esimerkiksi rappusia ylös noustessa ja levossa oireilevaa aluetta saattaa särkeä. Polvilumpion alaosaa kuumottelee, se punoittaa ja siihen ilmaantuu turvotusta.

Miten hyppääjän polvea voi hoitaa?

Ensioireiden ilmaannuttua tulee keventää oireilua aiheuttavaa kuormitusta. Oireen pitkittyessä tai toistuessa on hyvä hakeutua alaraajaongelmiin perehtyneen fysioterapeutin tai muun ammattilaisen vastaanotolle.

Vastaanotolla selvitetään ongelman taustalla olevat syyt ja niiden pohjalta tehdään hoitosuunnitelma. Aluksi tulee välttää oiretta aiheuttavia toimintoja ja keventää myös kokonaiskuormitusta. Tästä syystä kuntoutujalle laaditaan tarvittaessa korvaava harjoitusohjelma, joka huomioi kokonaisvaltaisesti kuntoutujan tilanteen ja tavoitteet.

Moniammatillinen yhteistyö on usein tarpeellinen, varsinkin jos vaiva on pitkittynyt tai oireilu alkaa haitata merkittävästi arkielämän toimintoja. Lääkäri arvioi tulehduskipulääkkeiden tai paikallisten kortisonipistosten tarpeellisuutta. Leikkaushoito voi olla edessä, mikäli vaiva kroonistuu ja kuntoutuksella ei päästä tyydyttävään lopputulokseen.

Miten hyppääjän polvea voidaan hoitaa itse?

Oiretta provosoivan kuormituksen keventäminen ja paikallinen kylmähoito ovat omahoidon ensitoimet. Mikäli oireilu ei helpotu muutaman viikon kuluessa tai oireilu palaa ensimmäisen omahoitojakson jälkeen, on hyvä hakeutua alaraajaongelmiin perehtyneen fysioterapeutin vastaanotolle.

Milloin fysioterapeutin tai lääkärin vastaanotolle?

Oireen pitkittymiseltä ja mahdollisilta vakavammilta kudosvaurioilta voi välttyä hakeutumalla mahdollisimman pikaisesti toistuvien oireiden jälkeen alaraajaongelmiin perehtyneen fysioterapeutin vastaanotolle. Kun ongelman taustalla olevat syyt on tunnistettu, voidaan tehdä hoitosuunnitelma, jonka tavoitteena on optimoida polven etuosan rakenteille ohjautuva kuormitus. Fysioterapiaan voi tulla ilman lääkärin lähetettä ja tarvittaessa fysioterapeutti voi suositella lääkärikäyntiä jatkotutkimusten tai lääkehoidon näkökulmasta.

Lääkäriin tulee hakeutua, mikäli yksittäisen ponnistuksen tai hypyn yhteydessä polvilumpion alapuolella tuntuu äkillinen ja voimakas kipu, joka jää päälle. Kivun syynä voi tällöin olla lumpiojänteen repeäminen.

Hoida hyppääjän polvi alaraajoihin erikoistuneen terapeutin vastaanotolla

Alaraajojen ongelmiin erikoistuneet alaraajafysioterapeutit ja jalkaterapeutit auttavat hyppääjän polven hoidossa. Hoidamme kipua, vaikutamme toimintakykyyn sekä helpotamme koettua kärsimyksen tunnetta. Menetelmiä ovat ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia sekä apuvälinepalvelut.

Miten hyppääjän polvi hoidetaan fysioterapeutin vastaanotolla?

Fysioterapian tavoitteena on optimoida polven etuosan rakenteille ohjautuva kuormitus. Tämä on muutosprosessi, jossa usein käydään läpi mm. asennon ja liikkeen hallintaan, lihastasapainoon, liikkuvuuteen, voimaan ja suoritustekniikkaan liittyviä tekijöitä. Joskus kuntoutuja hyötyy myös kipuhoidoista ja manuaalisista hoidoista.

Muutosprosessin pituuteen vaikuttavat useat tekijät ja sen vuoksi myös kuntoutusjakson pituus vaihtelee. Jakso päättyy, kun kuntoutuja ja fysioterapeutti ovat sitä mieltä, että tilanne polven alueella on optimaalinen ja kuntoutujalla on vahva luottamus polven suorituskykyyn. Useimmiten tämä kestää kuukausia. Tärkeää on, että kuntoutujalle tehdään jakson aikana ensin korvaava harjoitusohjelma ja tämän jälkeen nousujohteinen harjoitusohjelma, jolla tähdätään täysipainoiseen liikunnan pariin palaamiseen.

Tämän sivun sisältöä on ollut luomassa tuki- ja liikuntaelinsairauksissa erityisesti jalka- ja alaraajaongelmiin erikoistunut fysioterapeutti Riikka Viitanen (manipulatiivinen fysioterapia/Maitland-concept).

Lue fysioterapeutin kirjoittama blogi

Me soitamme sinulle

Jos haluat kysyä jotain hyppääjän polveen liittyen tai haluat apua ajanvarauksessa, jätä numerosi tähän ja soitamme sinulle viimeistään seuraavana arkipäivänä.