Nilkkakipu apua fysioterapiasta

Nilkkakipu

Meille voit aina tulla myös ilman lääkärin lähetettä.

Mistä nilkkakipu johtuu?

Nilkkakipu voi tulla akuutisti esimerkiksi jonkin vamman seurauksena tai nilkkavaivat voivat syntyä pidemmän ajanjakson aikana. Akuutit nilkkavammat, kuten nilkan nyrjähdykset tai vääntövammat, ovat hyvin yleisiä. Pidempiaikaisista nilkkakivuista yleisimpiä ovat nilkan alueen jänteiden kiputilat, pinnetilat, nivelmuutokset ja nivelkuluma.

Nilkassa on kaksi niveltä, ylempi sekä alempi nilkkanivel. Ylemmän nilkkanivelen muodostaa sääriluu, pohjeluu ja telaluu. Ylemmän nilkkanivelen pääasiallinen liike on nilkan koukistus (dorsiflexio) ja ojennus (plantaariflexio). Alemman nilkkanivelen muodostavat telaluu ja kantaluu ja tässä pääasialliset liikesuunnat ovat sisäkierto (pronaatio) ja ulkokierto (inversio). Nilkkakipu voi tuntua kaikissa näissä rakenteissa.

Yleisimmät nilkkakivun syyt

Akuutit nilkkavammat, kuten nilkan nyrjähdykset tai vääntövammat, ovat yleisin urheiluvamma sekä hyvin yleisiä myös ei-urheilevalla väestöllä.

Pidempiaikaisista nilkkakivuista yleisimpiä ovat nilkan alueen jänteiden kiputilat, tendinopatiat. Näistä yleisimpiä ovat takimmaisen säärilihaksen (tibialis posterior) ja lyhyen sekä pitkän pohjeluulihaksen (peroneus brevis ja peroneus longus) jänteiden kiputilat.

Nilkkakipua voi myös aiheuttaa nilkan etuosan tai takaosan pinnetila (impingement). Pinnetilalla tarkoitetaan oiretta, jossa ylimääräistä pehmytkudosta kiilautuu nivelrakoon nilkan liikkeen yhteydessä. Tällöin nilkan ääriliike voi olla kivulias ja rajoittunut.

Nilkkakipua voi myös aiheuttaa sinus tarsi-syndrooma. Tällä tarkoitetaan epämääräistä nilkan etuosassa hieman ulkopuolelle painottuvaa kipua, jonka syytä ei täysin ole pystytty selittämään. Nilkkanivelessä, kuten muissakin nivelissä, tavataan iän mukana nivelmuutoksia ja nivelkulumaa, jotka voivat aiheuttaa kiputiloja eri puolille nilkkaa. Nilkan alueella myös akillesjänne voi kipuilla.

Varaa aika nilkkakivun hoitoon

Miten nilkkakipua voi hoitaa?

Nilkkakivun hoito määräytyy sen mukaan, mikä rakenne on mahdollisesti kivun taustalla ja onko nilkkakipu syntynyt äkillisesti vai pitkän ajan seurauksena. Useimmiten nilkkakivut kuntoutuvat fysioterapialla ja aikaisessa vaiheessa aloitettu kuntoutus helpottaa sekä nopeuttaa kuntoutumista.

Akuutin nilkkakivun hoito

Kuten aikaisemmin mainittu, akuutissa nilkkakivussa erilaiset nilkan vääntövammat ja niistä syntyneet nilkan nivelsidevammat ovat varsin yleisiä. Nilkan nivelsidevammoissa lähes aina hoitolinja on konservatiivinen eli ei-leikkauksellinen. Nilkan nivelsidevammojen hoitoon ja kuntoutukseen tulee kiinnittää huomiota, koska 40%:lla oireilun on todettu kestävän yli kuusi kuukautta ja vain 36-85% paranee täysin kolmen vuoden kuluessa.

Yli 30% vääntövamman saaneista saa uusintavamman, joka on merkittävä tekijä nilkan toiminnallisen häiriön kehittymisessä. Pitkittyneen oireilun vääntövamman jälkeen sekä uusintavamman taustalla on lähtökohtaisesti heikosti toteutettu kuntoutus alkuperäisen vamman jälkeen.

Pitkittyneen nilkkakivun hoito

Pitkittynyt nilkkakipu voi siis olla seurausta nilkan vääntövammasta tai kyseessä voi olla nilkan alueen jänteiden kiputila tai nivelestä tulevaa kipua. Pitkittyneessä nilkan kivussa tärkeää on selvittää rakenne, joka on ärtyisä ja aiheuttaa kipua.

Tärkeää on myös selvittää ne tekijät, jotka vaikuttavat kyseisen rakenteen ärsyyntymiseen. Tällaisia tekijöitä ovat mm. liiallinen kuormitus (joko akuutisti tai kroonisesti), asennolliset ja toiminnalliset liikehäiriöt sekä kipua lisäävät psykososiaaliset tekijät. Pitkittyneessä nilkkakivussa hoidolla tulee vaikuttaa näihin edellä mainittuihin tekijöihin, joko kaikkiin tai niihin, jotka asiakkaan tilanteessa ja kivussa ovat vallitsevia.

Milloin fysioterapiaan ja milloin lääkäriin nilkkakivun takia?

Mikäli nilkkakipu on syntynyt äkillisesti jonkin vamman seurauksena tai kipuun liittyy voimakasta leposärkyä suositellaan aluksi käyntiä lääkärin vastaanotolla. Jos nilkkakipu estää normaalia arkista kävelyä, ensisijainen yhteys lääkäriin on suositeltavaa.

Jos nilkkakipuun ei liity varsinaista äkillistä vammaa ja se on selkeästi rasitukseen liittyvä kipu, voi asiakas hakeutua suoraan fysioterapeutin vastaanotolle. Tarvittaessa fysioterapeutti ohjaa asiakkaan eteenpäin lääkärille, mikäli oirekuva tätä asiakkaan ja fysioterapeutin mielestä vaatii.

Miten nilkkakipua hoidetaan fysioterapeutin vastaanotolla?

Fysioterapia aloitetaan hyvällä ja kokonaisvaltaisella tutkimisella. Tutkimisen avulla pyritään selvittämään, mikä rakenne on kyseessä, joka kipuilee sekä löytämään ne tekijät, jotka kipuun vaikuttavat ja sitä ylläpitävät. Nilkkakivun kuntoutus suunnitellaan aina yksilöllisesti tutkimisen ja haastattelun pohjalta. Asiakkaan kanssa yhdessä luodaan fysioterapian tavoitteet ja hoitosuunnitelma.

Fysioterapia pitää sisällään mm. nilkan ja jalkaterän sekä mahdollisesti koko alaraajan kontrolli- ja hallintaharjoituksia, voimaharjoittelua sekä mahdollisesti voidaan myös hyödyntää erilaisia tukia, kuten nilkkatukea, tukipohjallisia tai tukiteippauksia.

Varaa aika nilkkakivun hoitoon

Nilkkakipu


Nilkkakivun itsehoito

Sekä akuutissa että pitkittyneessä nilkkakivussa helpoimpana itsehoitona on kuormituksen hetkellinen keventäminen. Kuormituksen keventämisellä voidaan tarkoittaa esimerkiksi, että korvaa juoksu- tai kävelylenkkeilyn pyöräilyllä tai uinnilla tai pyrkii esimerkiksi seisomatyötä tauottamaan istumisella mahdollisuuksien mukaan.

Turvonneen nilkan hoito-ohje

Nilkkojen turvotus on varsin yleistä ikääntyessä, eikä se ole vaarallista. Jos turvotukseen kuitenkin liittyy selkeää kipua on asiaa syytä tutkia tarkemmin. Nilkan alueen jännevaivoihin useimmiten liittyy jonkinasteista turvotusta, jolloin kuntoutuksessa tulee keskittyä jänteen kuntoutukseen ja toiminnan parantamiseen. Turvotus häviää kuntoutumisen myötä.

Nilkan nyrjähdyksen ja vääntövammojen jälkeen nilkan alueen turvotus on varsin yleistä. Yleisesti turvotuksen hoidossa kevyt pumppaava liike on hyödyksi. Nykyään akuutin vamman ensiavussa suositellaan ns. PEACE-ohjetta.

PEACE-ohje nilkan turvotuksen ensiapuun:

  • Protect – Suojele: Vältä varausta ja rajoita nilkan liikettä esim. nilkkatuella tai teippauksella ensimmäisien päivien (1-3 päivää) ajan välttääksesi lisävaurioita.
  • Elevate – Kohota: Nosta mahdollisuuksien mukaan nilkka sydämen yläpuolelle helpottaaksesi kudosnesteen poistumista nilkan alueelta.
  • Avoid anti-inflammatory modalities – Harkitse: Käytä tulehduskipulääkkeitä ja kylmähoitoa harkiten. Ne voivat hidastaa ja heikentää kudoksen paranemisprosessia. Käytä kivunhoidossa mieluummin parasetamolia.
  • Compress – Purista: Nilkan alueen mekaaninen puristus esim. siteellä vähentää turvotusta ja kudoksensisäistä verenvuotoa.
  • Educate – Ohjeista: Kannustetaan asiakasta tai loukkaantunutta henkilöä aktiiviseen ja omatoimiseen kuntouttamiseen.


Kuinka kauan nilkkakivun hoito yleensä kestää?

Nilkan alueen kivut ovat yleisiä rasitusvaivoja sekä urheilussa yleisiä vammoja, jotka pitkittyneenä saattavat olla haastavia sekä pitkäkestoisia vaivoja ja pahimmassa tapauksessa estää ihmisen normaalia liikkumista ja urheilua. Aikaisessa vaiheessa aloitettu kuntoutus helpottaa ja nopeuttaa nilkkavaivan kuntoutusta.

Nilkan nyrjähdysvammassa kuntoutuminen kestää arviolta 1-3 kuukautta, riippuen vamman vakavuudesta ja minkälaista liikuntaa ja urheilua asiakas tekee. Nilkan alueen jännevaivoissa kuntoutuminen kestää arviolta 3-6 kuukautta.

Fysios Mehiläisestä saat asiantuntevaa hoitoa sekä ohjeet kuntouttamiseen, kun nilkka oireilee - varaa ensikäynti nilkkakivun syyn selvittämiseen ajanvarauksesta.

Tämän sivun sisältöä on ollut luomassa podiatriseen fysioterapiaan (PoFy) eli alaraajoihin erikoistunut fysioterapeutti ja kouluttaja Eero Hyvärinen.

Nilkkakipu hoito

Anna lahjaksi hyvää oloa ja tutustu laajaan palveluvalikoimaan

Fysioterapeutti kertoo: Nilkkakipu

Fysios Mehiläisen fysioterapeutti vastaa videolla yleisimpiin kysymyksiin nilkkakivusta.

  • Mistä nilkkakipu johtuu?
  • Voiko nilkka tulehtua?
  • Koska kannattaa tulla fysioterapeutin vastaanotolle?

Me soitamme sinulle

Jos haluat kysyä jotain nilkkakipuun liittyen tai haluat apua ajanvarauksessa, jätä numerosi tähän ja soitamme sinulle viimeistään seuraavana arkipäivänä.