Nivelrikko

Nivelrikko

Meille voit aina tulla myös ilman lääkärin lähetettä.

Mikä on nivelrikko?

Nivelrikko (artroosi) on nivelen sairaus, joka vaikuttaa koko niveleen ja nivelpintoja peittävän rustokerroksen hajoamiseen. Se on yleisin nivelsairaus, joka voi saada aikaan muutoksia nivelrustossa, luussa, nivelkapselissa sekä lihaksissa.

Nivelrikkoa voi esiintyä missä tahansa nivelessä kuten polven, lonkan, sormien tai selkänikamien välissä olevissa nivelissä. Yleisimmät nivelrikot, jotka haittaavat liikunta- ja toimintakykyä ovat polven nivelrikko sekä lonkan nivelrikko.

Nivelrikkodiagnoosin saaneelle henkilölle tehdään fysioterapeutin vastaanotolla perusteellinen fysioterapeuttinen tutkimus oireiden ja ongelmien syiden arvioimiseksi sekä hoidon suunnittelemiseksi.

Mitkä ovat nivelrikon oireet?

Nivelrikon oireita ovat nivelen kipu sitä liikuteltaessa ja kuormitettaessa sekä nivelen liikerajoitus ja jäykkyys. Nivelrikko on maailman yleisin nivelsairaus ja se yleistyy iän myötä. Oireilevaa nivelrikkoa esiintyy tyypillisesti yli 50-vuotiailla. Nivelrikkodiagnoosin tekee lääkäri oireiden, niveltutkimuksen ja röntgenkuvien perusteella.

Röntgenkuvauksessa havaitut nivelrikkomuutokset, kuten nivelraon kaventuminen, eivät aina ole yhteydessä nivelen oireisiin. Oireilun syynä voi olla nivelrikko tai syyt, jotka eivät liity nivelrikkoon tai liittyvät siihen osittain. Lääkärin ja fysioterapeutin tekemä tutkimus on tärkeää oireiden syyn selvittämiseksi.

Varaa aika nivelrikon hoitoon

Nivelrikko (artroosi)

Miten ja missä nivelrikko ilmenee?

Nivelrikkoa voi esiintyä missä tahansa nivelessä. Yleisimmät liikunta- ja toimintakykyä haittaavat nivelrikot ovat polven nivelrikko sekä lonkan nivelrikko. Lääkärin ja fysioterapeutin tekemä tutkimus selventää oireiluun vaikuttavia tekijöitä.

Polven nivelrikko

Polven nivelrikko voi olla reisiluun ja sääriluun välisessä nivelessä, lumpionivelessä tai kummassakin näissä. Kipua polvessa voi ilmetä polven etuosassa tai koko polven alueella. Polven nivelrikko oireita esiintyy polvessa erilaisissa toiminnoissa, kuten rappuja noustessa tai laskeutuessa, kyykistyessä, polvistuessa, kävellessä, juostessa ja pyöräillessä. Polven oireiluun vaikuttavat tekijät voivat olla lonkasta johtuvia, kuten lonkan asento tai lonkasta tulevat heijasteoireet, lannerangasta johtuvia heijasteoireita ja nilkan asentoon kuormituksessa liittyviä oireita.

Lonkan nivelrikko

Lonkan nivelrikko on hieman haasteellisempi todeta kuin polven nivelrikko. Nivuskipu on tyypillistä lonkkanivel lähtöisessä kivussa. Nivuskipua esiintyy lonkkaa liikuteltaessa, eteenpäin kumartuessa, kävellessä ja esim. sukkia tai kenkiä pukiessa. Myös pakarakipu on yleistä, mutta nivuskipua tulisi esiintyä tämän lisäksi. Lonkan nivelrikosta johtuva lonkkakipu voi heijastua reiden etuosaan ja polven sisäosaan. Pakaran takaosan kipu voi mahdollisesti olla myös lanneranka- tai lantioperäinen ja pakaran sivuosan kipu saattaa taas olla itse pakaralihaksen heikkoudesta johtuvaa lihaskipua.

Mistä nivelrikko yleensä johtuu?

Perimmäistä syytä nivelrikolle ei tiedetä. Nivelrikkokipu syntyy, kun nivelpintoja peittävä rustokerros hajoaa ja nivelrako kapenee nivelrikon seurauksena. Vähitellen luun rakenteiden muutokset sekä niveltulehdus aiheuttavat nivelrikkokivun. Nivelrikko etenee yleensä hitaasti ja muutokset tapahtuvat vuosien kuluessa.

Nivelrikon vaaratekijät jaetaan systeemisiin ja paikallisiin tekijöihin. Systeemisiin tekijöihin kuuluvat mm. ikääntyminen, perimä ja lihavuus. Paikallisia tekijöitä taas ovat mm. nivelvammat, raskas liikunta ja raskas työ, nivelten kehityshäiriöt ja virheasennot. Mikäli henkilöllä esiintyy systeemisiä tekijöitä, saattaa nivelrusto olla alttiimpi paikallisille vaaratekijöille.

Miten nivelrikkoa voi ehkäistä?

Nivelrikon ennaltaehkäisyn oleellisina tekijöinä pidetään lihavuuden ja nivelvammojen ehkäisyä. Lihavuuden on katsottu liittyvän epäfysiologisen kuormituksen lisäksi aineenvaihdunnalliseen, hormonaaliseen ja tulehdukselliseen yhteyteen nivelrikon riskitekijänä.

Miten nivelrikkoa voi hoitaa?

Nivelrikon hoidosta on julkaistu Suomessa Hyvä fysioterapiakäytäntö ja Käypä hoito -suositus sekä Kelan Näyttöön perustuva tuki- ja liikuntaelinsairauksien fysioterapia työpaperi. Nivelrikkoa voidaan hoitaa suositusten mukaan harjoitusterapialla, liikunnalla, itsehoidon ohjauksella ja mahdollisella painon pudotuksella. Terapeuttinen harjoittelu sekä säännöllinen liikunta ovat avainasemassa nivelrikon hoidossa.

Varaa aika nivelrikon hoitoon

Nivelrikon itsehoito ja sen ohjaus

Nivelrikon itsehoidon ohjauksessa fysioterapeutti tai muu terveydenhuollon ammattilainen kertoo potilaalle sairaudesta ja keinoista, joilla hän voi helpottaa oloaan. Näitä keinoja, joilla potilas voi itse hoitaa omia oireitaan ovat esimerkiksi sopivat liikuntamuodot, painonpudotus, ruokavalio, nivelvammojen ehkäisy ja kivun hallintakeinot. Hyviä liikuntamuotoja nivelrikkoiselle ovat uinti, kävely ja pyöräily, sillä niissä loukkaantumisriski on vähäinen ja niveliin ei kohdistu voimakkaita iskuja tai kiertoliikkeitä.

Milloin hakeutua lääkärin tai fysioterapeutin vastaanotolle nivelrikon takia?

Lääkäri tekee nivelrikkodiagnoosin potilaan kuvaamien oireiden, niveltutkimusten ja röntgenkuvien perusteella. Fysioterapeutti on asiantuntija suunnittelemaan ja ohjaamaan oikeat harjoitteet nivelrikkoon. Nivelrikkodiagnoosin saaneelle henkilölle tehdään fysioterapeutin vastaanotolla perusteellinen fysioterapeuttinen tutkimus oireiden ja ongelmien syiden arvioimiseksi sekä hoidon suunnittelemiseksi.

Nivelrikon hoito fysioterapeutin vastaanotolla

Fysioterapeutti on terapeuttisen harjoittelun ammattilainen. Fysioterapeutti auttaa valitsemaan parhaat yksilölliset harjoitukset ja ohjaa niiden toteutuksessa. Terveyden heikkenemisen ehkäisyn kannalta on tärkeää ylläpitää tai lisätä päivittäistä fyysistä aktiivisuutta ja monipuolista harjoittelua.

On todettu, että lihasvoimaharjoittelu vähentää sekä kipua että parantaa toimintakykyä. Kivun vähenemiseen ja toimintakyvyn lisäämiseen saadaan vielä parempi vaikutus yhdistelemällä lihasvoima-, sydän- ja verenkiertoelimistön harjoittelu ja liikkuvuusharjoittelu. Esimerkiksi lihasvoimaharjoittelun lisäksi vedessä tehtävä harjoittelu on todettu tehokkaaksi.

Hyppelyharjoittelu on myös hyvä ja perusteltu harjoittelumuoto polven lievässä nivelrikossa luuston vahvistamiseen, jos nivel kestää rasituksen. Harjoittelun positiiviset vaikutukset näkyvät lisäksi mielialassa, hyvinvoinnissa ja lisääntyneenä pystyvyyden tunteena.

Fysioterapeutin vinkit nivelrikkopotilaalle

  • Nivelen kuormittaminen ei ole vahingollista, päinvastoin kuormitus voi vielä jopa elvyttää nivelruston parantumista.
  • Harjoittelun on syytä olla huolella laadittu. Käypä hoito -suosituksen mukaan hoidon pitäisi olla fysioterapeutin yksilöllisesti suunnittelemaa ja ohjaamaa.
  • On syytä kääntyä ortopedin puoleen, jos nivelrikon kuormituskipu ei helpota edes levossa eikä fysioterapiasta tai lääkityksestä ole enää apua. Lääkäri tai fysioterapeutti arvioi, milloin tulee hakeutua ortopedin vastaanotolle. Vastaanotolla ortopedi tekee arvion tekonivelen tarpeellisuudesta. Yksi osa jälkihoitoa tekonivelleikkauksen jälkeen on fysioterapia.
Apua nivelrikkoon

Anna lahjaksi hyvää oloa ja tutustu laajaan palveluvalikoimaan

Me soitamme sinulle

Jos haluat kysyä jotain nivelrikkoon liittyen tai haluat apua ajanvarauksessa, jätä numerosi tähän ja soitamme sinulle viimeistään seuraavana arkipäivänä.