Nivelsidevamma nivelsiteen venähdys

Nivelsiteen venähdys

Meille voit aina tulla myös ilman lääkärin lähetettä.

Mikä on nilkan nivelsidevamma?

Nivelsiteet eli ligamentit ovat niveliämme tukevia sidekudosrakenteita, jotka ovat ominaisuuksiltaan lujia ja hyvin venytystä kestäviä. Joskus vääntövammojen seurauksena nivelsiteen kyky vastustaa siihen kohdistuvia voimia kuitenkin ylittyy, mikä johtaa nivelsiderakenteen vaurioitumiseen.

Nilkan nivelsidevammat jaetaan usein vaikeusasteiltaan kolmeen luokkaan. Lievemmissä I-tyypin nilkan venähdyksessä vain muutamia sidekudossäkeitä venähtää tai repeää. II-tyypin vammoissa isompi osa säikeistä vaurioituu tai repeää ja III-tyypin vammoissa nivelside katkeaa kokonaan tai irtoaa luusta. Nilkan nivelsidevamma on selvästi yleisin liikunta- ja urheiluvamma noin 50 % osuudellaan kaikista urheiluvammoista.

Mistä nilkan nivelsiteen venähdys johtuu?

Nilkan vääntyminen sisäänpäin kehon painon ollessa raajan päällä on tyypillisin nilkan nivelsiteen venähdyksen aiheuttaja. Tällöin vauriot kohdistuvat pääosin nilkan ulkoreunan nivelsiderakenteisiin. Muita nilkan venähdyksiä tapahtuu selvästi vähemmän. Nilkan vääntymisiä tapahtuu esimerkiksi nopeissa suunnanmuutostilanteissa pallopeleissä, hyppytilanteiden alastulovaiheissa, liukastumisissa ja muissa kaatumistilanteissa sekä epätasaiselle alustalle huolimattomasti astuttaessa.

Usein aiemmat nilkan vammat lisäävät riskiä uusille nilkan venähdyksille. Muita riskiä lisääviä syitä voivat olla myös jalan rakenteelliset tai toiminnalliset tekijät sekä puutteet nilkan asennonhallinnassa ja lihaskunnossa. Osa nilkan venähdyksistä voi selittyä ulkoisilla tekijöillä, kuten kengillä tai haastavalla alustalla.

Mitkä ovat nilkan nivelsiteen venähdyksen oireet?

Lievimmissä nilkan nivelsiteen venähdyksissä (I-tyyppi) esiintyy usein lyhytkestoista kipua ja vähäistä turvotusta. Painon varaaminen jalan päälle on yleensä mahdollista. Vauriopaikan ympäristö voi olla kosketusarka.

II-tyypin vammoissa kipua ja turvotusta on enemmän ja painon varaaminen jalan päälle ei yleensä onnistu. Nilkan alueelle voi kehittyä mustelmaa ja nilkan liikkuvuus heikkenee.

III-tyypin nivelsidevammoissa todetaan edellisten lisäksi myös selvää nivelsiteiden periksiantamista. Suurienergisissä nilkan vääntövammoissa tarvitaan kuvantamistutkimuksia murtumien ja mahdollisten muiden liitännäisvaurioiden esim. rustovammojen löytämiseksi.

Nilkan venähdyksissä nilkan ympärillä oleville nivelsiteille kohdistuu vaurioita. Jos jalalle varaaminen tuottaa kipua ja käveleminen ei onnistu kunnolla, on syytä hakeutua lääkärille. Lisäksi fysioterapialla pystytään tukemaan liikuntaan palaamista ja vähentämään riskiä uuteen nyrjähdykseen.

Nilkan venähdys


Miten nilkan nyrjähdystä hoidetaan?

Nilkan nivelsiteen venähdystä hoidetaan heti tapaturman jälkeen kylmällä, kohoasennolla ja tukisidoksella. Kylmää voidaan käyttää tarvittaessa kivun lievittämiseen. Paleltumien varalta kylmäpakkauksen ja ihon välinen pinta on syytä suojella kankaan avulla. Toisaalta kylmän käyttöä ei pidetä enää niin tärkeänä osana nilkan nyrjähdyksen kuntoutusta kuin aiemmin. Tulehdus- ja tai kipulääkitystä saatetaan tarvita.

Nilkan nyrjähdyksen hoito-ohje

Nilkan nyrjähdyksen ja vääntövammojen jälkeen nilkan alueen turvotus on varsin yleistä. Yleisesti turvotuksen hoidossa kevyt pumppaava liike on hyödyksi. Nykyään akuutin vamman ensiavussa suositellaan ns. PEACE-ohjetta.

PEACE-ohje nilkan turvotuksen ensiapuun:

  • Protect – Suojele: Vältä varausta ja rajoita nilkan liikettä esim. nilkkatuella tai teippauksella ensimmäisien päivien (1-3 päivää) ajan välttääksesi lisävaurioita.
  • Elevate – Kohota: Nosta mahdollisuuksien mukaan nilkka sydämen yläpuolelle helpottaaksesi kudosnesteen poistumista nilkan alueelta.
  • Avoid anti-inflammatory modalities – Harkitse: Käytä tulehduskipulääkkeitä ja kylmähoitoa harkiten. Ne voivat hidastaa ja heikentää kudoksen paranemisprosessia. Käytä kivunhoidossa mieluummin parasetamolia.
  • Compress – Purista: Nilkan alueen mekaaninen puristus esim. siteellä vähentää turvotusta ja kudoksensisäistä verenvuotoa.
  • Educate – Ohjeista: Kannustetaan asiakasta tai loukkaantunutta henkilöä aktiiviseen ja omatoimiseen kuntouttamiseen.

Kauanko nilkan nyrjähdys kestää?

Lievemmät nilkan nivelsiteen venähdykset paranevat usein melko nopeasti 1-3 viikossa. Kuormitusta lisätään tuntemusten mukaan. Nilkan liikkuvuuden, lihaskunnon ja asentotunnon palautumisesta tulee huolehtia.

II-III –tyypin vammojen paranemiseen menee aikaa pidempään, yleensä muutamia kuukausia. Painovarauksen keventämiselle sekä teippausten tai nilkkatukien käytölle voi olla alkuvaiheessa tarvetta. Nilkkatukea on syytä käyttää vaikeimpien nilkan nyrjähdyksien jälkeen jopa 12 kuukautta suunnan muutoksia sisältävissä liikuntalajeissa sekä liikuttaessa epävakaalla alustalla. Tuen käyttö on myös perusteltua edellä mainituissa tilanteissa epävakaassa nilkassa.

Fysioterapeutin tai jalkaterapeutin kanssa varmistetaan optimaalinen kuntoutuminen ja nilkan toimintojen palautuminen. Näin vähennetään myös uusien nilkan nivelsidevammojen riskiä.

Lisäksi nilkan nyrjähdyksen yhteydessä saattaa ilmetä nilkan liikkuvuuden alenemaa tai alueen jänteiden vammoja, joita voidaan hoitaa kuntoutuksella. Fysioterapeutilla tai jalkaterapeutilla kannattaa aina käydä II- tai III- tyypin vammojen jälkeen vähintään saamassa ohjausta itsehoitokeinoihin. Terapeutti voi arvioida nilkan stabiliteettia erilaisten testien avulla ja olla muun muassa apuna liikuntaan palaamisen ajankohdan arvioimisessa.

Yleensä paluu entiselle aktiivisuustasolle onnistuu hyvin. Leikkaushoitoihin nilkan nivelsiteen venähdyksissä ja repeämissä on nykyään tarvetta varsin harvoin.

Fysioterapiasta apua nivelsiteen venähdykseen

Fysioterapialla hoidamme kipua, vaikutamme toimintakykyyn sekä helpotamme koettua kärsimyksen tunnetta. Terapian menetelmiä ovat ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia sekä apuvälinepalvelut.

Apua nilkan nyrjähdykseen

Lue lisää nilkkakivusta

Anna lahjaksi hyvää oloa ja tutustu laajaan palveluvalikoimaan

Me soitamme sinulle

Jos haluat kysyä jotain nilkan nyrjähdykseen liittyen tai haluat apua ajanvarauksessa, jätä numerosi tähän ja soitamme sinulle viimeistään seuraavana arkipäivänä.