Penikkatauti

Meille voit aina tulla myös ilman lääkärin lähetettä.

Mikä on penikkatauti?

Yleisesti säären alueen kivuista käytetään nimitystä penikkatauti. Kivun taustalla voi kuitenkin olla useita erilaisia ärsyyntyneitä rakenteita, kuten luu, lihas, jänne tai lihaskalvo. Penikkataudille kuvaava nimi on myös säärikipu.

Näiden eri rakenteiden hoito myös poikkeaa hieman toisistaan, joten hoidollisesti on tärkeää selvittää, mikä rakenne on kivun taustalla. Penikkataudista on syytä erottaa pohjekipu, joka tuntuu enemmän säären takaosassa ja penikkatauti taas etuosassa.

Mistä penikkatauti johtuu?

Penikkataudissa säärikipujen taustalla ovat usein jalkaterän ja nilkan asennolliset ja toiminnalliset häiriöt sekä askelluksen toimintahäiriöt (kävelytekniikka, juoksutekniikka). Sekä cavus tyyppinen (korkeakaarinen) jäykkä jalkaterä että löysä liikaa pronatoiva jalkaterä voivat aiheuttaa lihasten epätasapainoa säären alueelle. Liian kova kuormitus suhteessa lepoon (liian paljon liian nopeassa tahdissa) on myös yksi syytekijä säären alueen kivulle.

Tarkempia syitä penikkataudille ovat:

  • Medial Tibial Stress Syndrome (MTSS), joka tarkoittaa sääriluun mediaalisen eli keskiosan luukalvon tai säären lihasten kiinnittymisalueen ärtymistä ja kipua.
  • Sääriluun rasitusmurtuma
  • Lihasaitiopaine-oireyhtymä. Aitiopaineoireyhtymällä tarkoitetaan tilannetta, jossa lihaskalvon sisäinen paine kasvaa aiheuttaen lihaksen verenkierron heikkenemistä ja sitä kautta lihaksen iskeemisen eli hapenpuutteesta johtuvan kivun.

Miten penikkatauti oireilee?

Tyypillisesti kipu tuntuu sääressä rasituksen aikana ja ajoittain voi myös esiintyä lepokipua. Joskus kipu helpottaa kun rasitusta jatkaa, mutta saattaa rasituksen jälkeen tuntua voimakkaalta. Kipu yleisesti tuntuu säären etuosan sisäpuolella tai ulkoreunoilla.

Miten penikkatautia voi hoitaa?

Penikkataudissa on hoidollisesti tärkeää selvittää, mikä rakenne on ärsyyntynyt ja missä kipu tuntuu.

Hoidollisesti on tärkeää kiinnittää myös huomiota asiakkaan:

  • kuormitukseen suhteessa lepoon
  • asiakkaan jalkaterän ja nilkan asentoon sekä toimintaan
  • koko alaraajan hallintaan sekä toimintaan

Lisäksi mahdollista juoksutekniikkaa sekä kävelyä on syytä tarkistaa ja tarvittaessa tehdä niihin muutoksia.

Miten penikkatautia voi hoitaa itse?

Itsehoitona tärkeimpänä on kuormituksen säätely ja ainakin hetkellisesti kuormituksen vähentäminen. Lisäksi voi kokeilla alustan vaihtamista, esimerkiksi korvata asfaltilla juoksemisen maastossa juoksemiseen.

Milloin fysioterapeutin tai lääkärin vastaanotolle?

Fysioterapiaan kannattaa hakeutua herkästi, mikäli kuormituksen hetkellinen vähentäminen ei auta ja kivut palaavat uudestaan, kun rasitusta lisää. Fysioterapiaan kannattaa myös hakeutua, mikäli oireilu on toistuvaa. Tällöin fysioterapiassa kannattaa esimerkiksi tarkistaa askellustekniikkaa sekä ohjata tukiharjoittelua. Fysioterapiaan voi tulla myös ilman lääkärin lähetettä.

Lääkärin vastaanotolle kannattaa hakeutua, jos kipu tuntuu selkeästi luussa, kipu on poikkeuksellisen voimakasta tai siihen liittyy reilua leposärkyä. Tarvittaessa myös fysioterapeutti ohjaa lääkärin vastaanotolle.

Hoida penikkatauti alaraajoihin erikoistuneen terapeutin vastaanotolla

Alaraaja-asiantuntijat auttavat kaikenlaisissa alaraajoihin liittyvissä ongelmissa, kuten penikkataudin syyn selvittämisessä sekä hoidossa. Ensimmäisellä käynnillä tehdään askeltutkimus, jossa tutkitaan perusteellisesti asiakkaan kävelyä, liikkumista ja toimintaa sekä selvitetään alaraajan kipuun ja ongelmaan vaikuttavat syyt.

Miten penikkatautia hoidetaan fysioterapeutin vastaanotolla?

Fysioterapiassa oleellista on taustalla olevien tekijöiden (esimerkiksi askelluksen virheet, lihasheikkoudet, virheet harjoittelussa) laaja kartoittaminen ja korjaaminen. Fysioterapia suunnitellaan yksilöllisesti asiakkaan kanssa kiinnittäen huomiota edellä mainittuihin asioihin ja paneutumalla asiakkaan yksilöllisiin haasteisiin. Myös asiakkaan päivittäiset kuormituksen vaatimukset tulee ottaa fysioterapiassa huomioon.

Fysioterapiassa hyödynnetään harjoitteiden ohjausta, manuaalisia käsittelyjä ja harjoitusohjelman suunnittelua. Myös tukipohjallisia voidaan hyödyntää jalkaterän ja nilkan toiminnan ohjaamisessa. Fysioterapian tulee olla aktiivista ja asiakasta aktivoivaa.

Hoidon kestoon vaikuttaa hyvin paljon se, mitkä kaikki tekijät vaikuttava asiakkaan kipuun. Penikkatauti on voinut vaivata useamman vuoden ajan, jolloin hoitoon tulee suhtautua pitkäjänteisesti sekä asiakkaan että terapeutin toimesta.

Tämän sivun sisältöä on ollut luomassa podiatriseen fysioterapiaan (PoFy) eli alaraajoihin erikoistunut fysioterapeutti ja kouluttaja Eero Hyvärinen.

Me soitamme sinulle

Jos haluat kysyä jotain penikkatautiin liittyen tai haluat apua ajanvarauksessa, jätä numerosi tähän ja soitamme sinulle viimeistään seuraavana arkipäivänä.