Leuan alueen kipu

Purentaongelma

Erilaisilla fysioterapian keinoilla on mahdollista helpottaa leukanivelalueen kipuja ja purentaan liittyviä toimintahäiriöitä. Hoidossa pyritään lievittämään leukakipuja, rentouttamaan puremalihaksia sekä tasapainottamaan purentaa ja näin vähentää leukanivelkudoksiin kohdistuvaa kuormitusta.

Meille voit aina tulla myös ilman lääkärin lähetettä.

Mitä purentavaivat ovat?

Purentaelimistö koostuu leukanivelistä, leukaluista, hampaistosta, puremalihaksista sekä huulten, kielen ja poskien muodostamasta kokonaisuudesta. Purentaelimistön toimintahäiriö (temporomandibular disorder eli TMD) on yhteisnimitys tämän alueen toimintahäiriöille ja kiputiloille. 

Purentaelimistön toimintahäiriöt ovat väestössä yleisiä ja niitä esiintyy jopa 50-60 % väestöstä. Niitä esiintyy naisilla useammin kuin miehillä. Purentaelimistönvaivat voidaan luokitella lihasperäisiin, nivelperäisiin ja niiden yhdistelmiin.

Mistä purentavaivat johtuvat?

Purentavaivojen aiheuttajina pidetään lihasperäisiä ongelmia, psyyken ongelmia ja purentavirheitä. Myös whiplash-ongelmissa (ns. niskan piiskaniskuvamma) esiintyy purenta-alueen ongelmia. Usein syy purentavaivoihin löytyy niska-hartia-alueen ryhdin romahtamisesta ja lihastasapainon pettämisestä. Tällöin leuan normaalit liikkeet estyvät, lihakset jännittyvät ja kipeytyvät, esiintyy narskuttelua ja purentalihaksiin syntyy pysyvää jännitystä. Pikkuhiljaa hampaat kuluvat ja leukaniveliin tulee kulumia. Myös virheellinen purenta, puuttuvat hampaat sekä erilaiset vammat, stressi ja unihäiriöt voivat olla syy purenta-alueen ongelmiin.

Mitkä purentavaivojen oireet ovat?

Virheellinen purenta aiheuttaa usein epämääräisiä oireita ja heijastekipuja hampaiden ulkopuolelle, leukaniveliin ja puremalihaksiin. Sivuoireita voivat olla päänsärky, kasvo- ja korvakipu tai niska-hartiakipu. Myös vakavat sairaudet tai tapaturmat ja operaatiot kasvojen alueilla voivat aiheuttaa samankaltaisia oireita.

Leukanivelten vaivat voivat olla hyvin moninaisia. Yleisimpiä oireita ovat leukanivelen äänet, kipu, suun rajoittunut avautuminen ja alaleuan liikehäiriöt, päänsärky, kasvo- tai korvakipu, niska-hartiaseudun ongelmat tai huimaus. Joskus voi esiintyä myös leukanivelen lukkiutumista. Väsymys on myös yleinen oire, koska hampaiden yhteen pureminen öisin (bruksismi) aiheuttaa unihäiriöitä ja oireet usein ovatkin pahimmillaan heti herättyä. Ongelmat purennassa kulkevat hyvin usein käsikädessä yläniskan ongelmien kanssa.

Leukakipu

Leukakipu on yksi purentavaivan oire. Leukakipu voi johtua öisestä hampaiden narskuttelusta tai purentavirheistä. Leukakivun yleisinä oireina on, että leuka ei aukea tai ei sulkeudu kunnolla ja liikkeissä tulee kipua. Särkyä leukanivelten ympärillä voi myös esiintyä. Särky voi tuntua ohimolla tai otsalla. Leukanivel voi naksua, rahista tai väsyä helposti.

Miten purentavaivoja sekä leukakipua voidaan hoitaa?

Fysioterapian keinoilla voidaan helpottaa leukanivelalueen kiputiloja ja purentaan liittyviä toimintahäiriöitä. Diagnoosi perustuu oireiden selvittelyyn ja tarkkaan kliiniseen tutkimukseen, joita täydennetään tarvittaessa kuvantamis- ja muilla tutkimuksilla hammaslääkärin toimesta.

Leukanivelen tutkimisen yhteydessä purentaan erikoistunut fysioterapeutti tutkii muun muassa asiakkaan leukanivelten liikkuvuuden, leukanivelten naksahtelun ja äänet, leukanivelen kivut, purentalihasten kireydet, arkuuden ja toiminnan, kaularangan liikkuvuuden sekä ryhdin. 

Tutkimuksen jälkeen fysioterapeutti käsittelee kipeytyneet lihakset ja auttaa leukaniveliä liikkumaan oikein. Fysioterapia voi sisältää pehmytkudoskäsittelyitä, leukanivelen ja yläniskan mobilisointia nivelten liikeratojen normalisoimiseksi sekä tarvittaessa kipuhoitoja tai lämpöhoitoja. Lisäksi fysioterapeutti ohjaa rentouttavia ja toimintaa parantavia harjoitteita, sillä kipujen vähentämisessä ja normaalin toiminnan palauttamisessa potilaan tekemät harjoitukset ovat tärkeitä.

Fysioterapian tavoitteena on:

  • kipujen lievittyminen
  • - purentalihaksiston rentouttaminen
  • - purennan tasapainottaminen
  • - kuormituksen keventäminen. 


Hoidon ennuste on yleensä hyvä, ja paras hoitotulos saadaan tiiviillä moniammatillisella yhteistyöllä. Yhteistyö hammaslääkärin kanssa onkin erityisen tärkeää ja mm. purentakiskojen hankintaan tulisikin yhdistää aina myös fysioterapia parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi.

Leukakivun omaharjoitteet

Leukakipuja voi hoitaa kotiharjoitteilla. Yksi harjoite on suun avaaminen samalla painaen kieli kitalakeen kiinni muutaman sekunnin ajaksi. Tätä voi toistaa muutaman kerran.

Fysioterapialla eroon purentavaivoista

Narskutteletko hampaita? Puretko hampaita yhteen yöllä? Onko sinulla kipuja kasvojen ja korvien alueella? Fysioterapiasta saat apua purentavaivoihin. Fysioterapialla hoidamme kipua, vaikutamme toimintakykyyn sekä helpotamme koettua kärsimyksen tunnetta. Terapian menetelmiä ovat ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu sekä manuaalinen ja fysikaalinen terapia.

Fysioterapia OMT-fysioterapia Maitland-fysioterapia Osteopatia Naprapatia Voice massage Äänen käytön ongelmat

Tutkimus ja suunnitelma

Tutkimme, testaamme ja selvitämme syyt oireisiin ja ongelmiin. Laadimme ennusteen sekä asetamme yhdessä tavoitteet ja ohjelman kuntoutumiselle.

Hoidot ja tulosten seuranta

Lievitämme oireita, jotta kehon aluetta päästään vahvistamaan ja muokkaamaan. Tarkistamme ohjelman viimeistään kolmannen käyntikerran jälkeen, jolla varmistamme oikeanlaisen edistymisen.

Harjoittelu kotona

Säännöllinen ja itsenäinen kotiharjoittelu tai harjoittelu Fysioksen salilla tuo parhaat tulokset.

Me soitamme sinulle

Jos haluat kysyä jotain oireeseen liittyen tai haluat apua ajanvarauksessa, jätä numerosi tähän ja terapeuttimme soittaa sinulle viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Toimipisteemme löydät täältä.

Tutustu myös Fysioksen laajaan palveluvalikoimaan.

Siirry palveluhakuun