Purentaongelmat

Purentaongelmat

Meille voit aina tulla myös ilman lääkärin lähetettä.

Mitä purentavaivat ovat?

Purentaelimistö koostuu leukanivelistä, leukaluista, hampaistosta, puremalihaksista sekä huulten, kielen ja poskien muodostamasta kokonaisuudesta. Purentaelimistön toimintahäiriö (temporomandibular disorder eli TMD) on yhteisnimitys tämän alueen toimintahäiriöille ja kiputiloille. TMD voi siis olla lihasperäinen, nivelperäinen tai molempien yhdistelmä.

Purentaelimistön toimintahäiriöt ovat väestössä yleisiä ja niitä esiintyy jopa 50-60 % väestöstä. Niitä esiintyy naisilla useammin kuin miehillä. Purentaelimistönvaivat voidaan luokitella lihasperäisiin, nivelperäisiin ja niiden yhdistelmiin.

Erilaisilla fysioterapian keinoilla on mahdollista helpottaa leukanivelalueen kipuja ja purentaan liittyviä toimintahäiriöitä. Hoidossa pyritään lievittämään leukakipuja, rentouttamaan puremalihaksia sekä tasapainottamaan purentaa ja näin vähentää leukanivelkudoksiin kohdistuvaa kuormitusta.

Mistä purentavaivat johtuvat?

Purentavaivojen aiheuttajina pidetään lihasperäisiä ongelmia, psyyken ongelmia ja purentavirheitä. Myös whiplash-ongelmissa (ns. niskan piiskaniskuvamma) esiintyy purenta-alueen ongelmia.

Usein syy purentavaivoihin löytyy niska-hartia-alueen ryhdin romahtamisesta ja lihastasapainon pettämisestä. Tällöin leuan normaalit liikkeet estyvät, lihakset jännittyvät ja kipeytyvät, esiintyy narskuttelua ja purentalihaksiin syntyy pysyvää jännitystä. Pikkuhiljaa hampaat kuluvat ja leukaniveliin tulee kulumia. Myös virheellinen purenta, puuttuvat hampaat sekä erilaiset vammat, stressi ja unihäiriöt voivat olla syy purenta-alueen ongelmiin.

Mitkä purentavaivojen oireet ovat?

Virheellinen purenta aiheuttaa usein epämääräisiä oireita ja heijastekipuja hampaiden ulkopuolelle, leukaniveliin ja puremalihaksiin. Sivuoireita voivat olla päänsärky, kasvo- ja korvakipu tai niska-hartiakipu. Myös vakavat sairaudet tai tapaturmat ja operaatiot kasvojen alueilla voivat aiheuttaa samankaltaisia oireita.

Leukanivelten vaivat voivat olla hyvin moninaisia. Yleisimpiä oireita ovat leukanivelen äänet, kipu, suun rajoittunut avautuminen ja alaleuan liikehäiriöt, päänsärky, kasvo- tai korvakipu, niska-hartiaseudun ongelmat tai huimaus. Joskus voi esiintyä myös leukanivelen lukkiutumista. Väsymys on myös yleinen oire, koska hampaiden yhteen pureminen öisin (bruksismi) aiheuttaa unihäiriöitä ja oireet usein ovatkin pahimmillaan heti herättyä. Ongelmat purennassa kulkevat hyvin usein käsikädessä yläniskan ongelmien kanssa.

Purentavaivojen oireita voivat olla mm.

 • Leukanivelten äänet
 • Leukanivelten ja purentalihasten kivut
 • Leukojen väsyneisyys ja jäykkyys
 • Rajoittunut alaleuan liike ja liikehäiriöt
 • Päänsärky
 • Kivut kasvoissa ja korvakipu
 • Tinnitus
 • Äänen tuoton ongelmat
 • Erilaiset kivut kielessä, ikenissä ja hampaissa
 • Kireys kurkussa
 • Nielemisvaikeudet
 • Palan tunne kurkussa
 • Lihassäryt ja säteilevä niskakipu tai hartiakipu
Leukakipu

Leukakipu

Leukakipu on yksi purentavaivan oire. Leukanivel voi naksua, rahista tai väsyä helposti. Leukakipu voi säteillä niskaan, hartioihin, päähän tai korviin.

Mistä leukakipu voi johtua?

Leukakipu on varsin yleistä. Leukakipu voi johtua öisestä hampaiden narskuttelusta tai purentavirheistä. Tavallisimpia leukakivun syitä ovat purentaelimistön kipu ja toimintahäiriöt (TMD). Kipu syntyy, kun leuan molemmilla puolilla olevat nivelet vahingoittuvat tai rasittuvat.

Mitkä ovat leukakivun oireet?

Leukakivun yleisinä oireina on, että leuka ei aukea tai ei sulkeudu kunnolla ja liikkeissä tulee kipua. Särkyä leukanivelten ympärillä voi myös esiintyä tai toispuoleista leukakipua. Lisäksi särky voi tuntua ohimolla tai otsalla. 

Miten purentavaivoja sekä leukakipua voidaan hoitaa?

Fysioterapian keinoilla voidaan helpottaa leukanivelalueen kiputiloja ja purentaan liittyviä toimintahäiriöitä. Diagnoosi perustuu oireiden selvittelyyn ja tarkkaan kliiniseen tutkimukseen, joita täydennetään tarvittaessa kuvantamis- ja muilla tutkimuksilla hammaslääkärin toimesta.

Leukanivelen tutkimisen yhteydessä purentaan erikoistunut fysioterapeutti tutkii muun muassa asiakkaan leukanivelten liikkuvuuden, leukanivelten naksahtelun ja äänet, leukanivelen kivut, purentalihasten kireydet, arkuuden ja toiminnan, kaularangan liikkuvuuden sekä ryhdin. Leukanivelten liikkuvuutta arvioidaan istuen ja selinmakuulla.

Purentaelinten ja niihin vaikuttavien lihasten tutkimista tehdään selinmakuulla, joko suunulkoisesti tai -sisäisesti. Lihaskireyksiä ja leukanivelen toimintaa arvioidaan suun ja hampaiden kautta tehtävillä jousto- ja liikemobilisaatiolla. Näissä teisteissä ja tutkimuksissa fysioterapeutti tunnustelee sormilla (hanskat käsissä) suun sisältä purentalihaksia ja leukanivelten liikkeitä.

Tutkimuksen jälkeen fysioterapeutti käsittelee kipeytyneet lihakset ja auttaa leukaniveliä liikkumaan oikein. Fysioterapia voi sisältää pehmytkudoskäsittelyitä, leukanivelen ja yläniskan mobilisointia nivelten liikeratojen normalisoimiseksi sekä tarvittaessa kipuhoitoja tai lämpöhoitoja. Lisäksi fysioterapeutti ohjaa rentouttavia ja toimintaa parantavia harjoitteita, sillä kipujen vähentämisessä ja normaalin toiminnan palauttamisessa potilaan tekemät harjoitukset ovat tärkeitä.

Fysioterapian tavoitteena on:

 • kipujen lievittyminen
 • purentalihaksiston rentouttaminen
 • purennan tasapainottaminen
 • kuormituksen keventäminen

Hoidon ennuste on yleensä hyvä, ja paras hoitotulos saadaan tiiviillä moniammatillisella yhteistyöllä. Yhteistyö hammaslääkärin kanssa onkin erityisen tärkeää ja mm. purentakiskojen hankintaan tulisikin yhdistää aina myös fysioterapia parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi.

Leukakivun omaharjoitteet

Leukakipuja voi hoitaa kotiharjoitteilla. Yksi harjoite on suun avaaminen samalla painaen kieli kitalakeen kiinni muutaman sekunnin ajaksi. Tätä voi toistaa muutaman kerran.

Fysioterapialla eroon purentavaivoista

Narskutteletko hampaita? Puretko hampaita yhteen yöllä? Onko sinulla kipuja kasvojen ja korvien alueella? Fysioterapiasta saat apua purentavaivoihin. Fysioterapialla hoidamme kipua, vaikutamme toimintakykyyn sekä helpotamme koettua kärsimyksen tunnetta. Terapian menetelmiä ovat ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu sekä manuaalinen ja fysikaalinen terapia.

Fysioterapialla eroon purentavaivoista

Narskutteletko hampaita? Puretko hampaita yhteen yöllä? Onko sinulla kipuja kasvojen ja korvien alueella? Fysioterapiasta saat apua purentavaivoihin. Fysioterapialla hoidamme kipua, vaikutamme toimintakykyyn sekä helpotamme koettua kärsimyksen tunnetta. Terapian menetelmiä ovat ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu sekä manuaalinen ja fysikaalinen terapia.

Me soitamme sinulle

Jos haluat kysyä jotain purentaongelmaan liittyen tai haluat apua ajanvarauksessa, jätä numerosi tähän me soitamme sinulle.