Kipua kyynärpään ulkosyrjässä

Tenniskyynärpää

Tenniskyynärpää on kyynärpään kiputila, joka johtuu käden ylirasituksesta. 

Meille voit aina tulla myös ilman lääkärin lähetettä.

Mikä on tenniskyynärpää?

Tenniskyynärpää on kyynärpään kiputila, joka johtuu käden ylirasituksesta. Kipu tuntuu olkaluun ulomman nivelnastan alueella. Se, kuten muutkin tyypilliset kyynärpään vaivat ja kiputilat, on seurausta liiallisesta rasituksesta ja yksitoikkoisesta liikkeestä. 

Tenniskyynärpään esiintyvyys suomalaisväestössä on noin 1 %. Esiintyvyyden on kuitenkin havaittu nousevan teollisuuden työpaikoissa jopa 14 %:iin. Vaiva on yhtä yleinen miehillä kuin naisilla ja tenniskyynärpää esiintyy yleensä vahvemman käden puolella. 

Tenniskyynärpäätä muistuttava vaiva on golfkyynärpää. Tenniskyynärpäässä oireet ilmenevät kyynärpään ulkosyrjässä, kun golffarin kyynärpää oireilee kyynärpään sisäsyrjässä.

Lue lisää golfkyynärpäästä

Mistä tenniskyynärpää johtuu?

Tenniskyynärpää johtuu useimmiten toistuvasta tai yksitoikkoisesta työstä. Suurin riski tenniskyynärpään kehittymiseen on niillä henkilöillä, jotka joutuvat työssään kuormittamaan kyynärvarren lihaksia suurella voimalla ja toistomäärillä ranteen ollessa vääntyneenä. Tenniskyynärpääongelmaan liittyy sekä ranteen ojentajalihasten jänteiden rakenteellisia muutoksia että hermostollisia muutoksia, jotka vaikuttavat kyynärvarren lihasten toimintaan. Kivun oletetaan liittyvän jänteen rakenteen vaurioitumiseen, kipuhermojen toimintaan vaikuttaviin kemiallisiin muutoksiin sekä verisuonten ja hermojen kasvamiseen jänteen sisälle.

Nykytietämyksen mukaan tulehdus liittyy harvoin tenniskyynärpäävaivaan. Tenniskyynärpäätä pidetäänkin enemmän rappeumaperäisenä vaivana tai kehon epäonnistuneena paranemisprosessina. Tenniskyynärpääkipuun liittyy myös aivoissa tapahtuva herkistyminen kivulle, josta saattaa seurata esim. painekipukynnyksen laskeminen. Monilla elintapoihin liittyvillä tekijöillä, kuten tupakoinnilla, ylipainolla ja korkeilla veren kolesteroliarvoilla voi olla jänteen terveyttä heikentävä vaikutus, mikä lisää riskiä tenniskyynärpään synnylle.

Tenniskyynärpään oireet

Tenniskyynärpää oireet ovat kipu olkaluun uloimman nivelnastan kohdalla, painelukipu nivelnastan alueella ja kivun lisääntyminen vastustetun ranteen ja/tai keskisormen ojennuksen aikana. Myös puristusvoimaa vaativat suoritukset aiheuttavat tenniskyynärpääpotilailla kivun lisääntymistä. Kyynärvarren lihasten voima on tenniskyynärpääpotilailla alentunut. Lääkärin kliininen tutkimus riittää yleensä diagnoosin tekemiseen. Ultraäänitutkimuksella diagnoosia voidaan vielä varmistaa.

Hiirikäsi

Nykyajan toimistotyöntekijöitä vaivaa usein ns. hiirikäsi. Se muistuttaa tenniskyynärpäätä oireineen. Kipu syntyy pitkään jatkuneesta näyttöpäätetyöskentelystä ja nimensä mukaisesti erityisesti tietokoneen hiiren käytöstä.

Lue lisää hiirikädestä 

Tenniskyynärpään hoito

Tenniskyynärpään hoidossa on tärkeää selvittää kyynärpääkivun syy mahdollisimman nopeasti kivun pitkittymisen ehkäisemiseksi. Tenniskyynärpään hoidon kulmakivenä ovat kuormitustekijöiden optimointi sekä työ- ja vapaa-ajan ergonomian järjestelyt.

Akuutissa kipuvaiheessa pyritään kyynärnivelen alue rauhoittamaan vähentämällä kuormitusta. Itsehoitona on alkuvaiheessa syytä välttää kipua aiheuttavia liikkeitä ja antaa käden levätä.

Tenniskyynärpääoireiden paraneminen on heikkoa ja vaivan tyypillinen kesto on varsin pitkä 6-24 kk. Vaivalla on taipumus kroonistua, jos kyynärvarren lihasten kuormitusta jatketaan. Kortisoni-injektiohoidon ja leikkaushoidon vaikuttavuus tenniskyynärpään hoidossa ovat huonot.

Tenniskyynärpään hoito fysioterapeutin vastaanotolla

Tenniskyynärpääkivun kanssa ei tarvitse jäädä yksin, vaan Fysioksen ammattitaitoiset fysioterapeutit auttavat. Vaikuttava tenniskyynärpään hoito edellyttää mahdollisten muiden kyynärvarren alueen kipujen aiheuttajien, kuten hermo- ja nivelperäisten kipujen poissulkua. Fysioterapiaan voi tulla myös ilman lääkärin lähetettä.

Manuaalisen terapian menetelmiä (kuten OMT-fysioterapia, Maitland-konsepti ja MDT-terapia) ja teippausta voidaan käyttää, jos niillä saadaan aikaiseksi välitön vaikutus kivun vähenemiseen esim. puristusvoimamittauksen aikana. Fysioterapeutin suunnitteleman etenevän harjoitusohjelman avulla palautetaan tenniskyynärpääongelmasta kärsivän henkilön kyynärvarren lihasten suorituskyky ja aikaansaadaan jänteen rakenteelliset muutosten korjautuminen. Parantumisen jälkeen lihasharjoitteita sekä venytyksiä on suositeltavaa tehdä jatkossakin, ettei vaiva uusiutuisi.

Tutkimus ja hoitosuunnitelma

Tutkimme, testaamme ja selvitämme syyt oireisiin ja ongelmiin. Laadimme ennusteen sekä asetamme yhdessä tavoitteet ja ohjelman kuntoutumiselle.

Hoidot ja tulosten seuranta

Lievitämme oireita, jotta kehon aluetta päästään vahvistamaan ja muokkaamaan. Tarkistamme ohjelman viimeistään kolmannen käyntikerran jälkeen, jolla varmistamme oikeanlaisen edistymisen.

Harjoittelu kotona tai salilla

Säännöllinen ja itsenäinen kotiharjoittelu tai harjoittelu Fysioksen salilla tuo parhaat tulokset. Jos sinulle tulee kysyttävää, käytössäsi on Fysios®-mobiiliapplikaatio, jonka avulla saat ohjausta juuri silloin, kun haluat.

Miten tenniskyynärpäätä voi hoitaa itse?

Tenniskyynärpää on yleensä pidempikestoinen vaiva. Tutkimuksissa oireiden kesto vaihtelee 2 viikon ja 2 vuoden välillä. Tenniskyynärpään itsehoidossa on paljon huomioitavia asioita, mutta niistä tärkeimmät ovat:

- Nousujohteinen kyynärvarren lihaksien jänteiden kuormituksen sietokykyä parantava harjoittelu
- Kokonaiskuormituksen annostelu ja optimointi

On tärkeää, että normaalien arjen toimintojen, liikunnan ja kotiaskareiden tekeminen jatkuu eikä niitä ole syytä vältellä. Toistuvat nostot ja puristusvoiman käyttö yleensä provosoivat oireita, joten niiden annostelu on oleellinen osa itsehoitoa. Työergonomiaan liittyvät muutokset esim. toimistotyöntekijällä tavallisen hiiren vaihtaminen pystyhiireen voi olla osa kuormitukseen vaikuttamista.

Lihasvoimaharjoitteet kohdistetaan yleensä ranteen ja sormien ojennusta vahvistaviin harjoitteisiin sekä kyynärvarren ulkokiertoa vahvistaviin harjoitteisiin. Vastusta lisätään progressiivisesti eli asteittain etenevästi käyttäen esim. vastuskuminauhaa tai käsipainoa. Myös lihastyön muotoa muutetaan kevyestä kohti raskasta edeten. Harjoitusten eteneminen lihastyön suhteen voi olla esimerkiksi seuraava:

- Isometrinen harjoittelu (lihasrutistus ilman liikettä)
- Dynaaminen harjoittelu (liike mukana harjoituksessa)
- Eksentrinen harjoittelu (lihaksen ja jänteen jarrutus liikkeen aikana)

Harjoittelun ei tarvitse olla täysin kivutonta. Harjoittelu saa tuottaa pienen siedettävän kivun, mutta kipu ei saisi jäädä päälle tai pahentua vuorokauden sisään harjoittelusta.

Tenniskyynärpään itsehoidossa kannattaa kiinnittää huomiota myös muun yläraajan ja vartalon ominaisuuksiin. Heikentynyt olkapään alueen liikehallinta ja voima voi kuormittaa kyynärvarren lihaksistoa enemmän eli tällöin kannattaa harjoituttaa myös olkapään alueen lihasvoimaa ja/tai liikehallintaa. Esimerkiksi tenniksen pelaajilla alentuneen rintarangan kiertoliikkuvuuden on todettu kuormittavan yläraajaa enemmän. Tällöin myös rintarangan liikkuvuutta parantava harjoittelu on otettava huomioon osana kokonaisuutta.

Fysioterapialla eroon tenniskyynärpäästä

Fysioterapialla hoidamme kipua, vaikutamme toimintakykyyn sekä helpotamme koettua kärsimyksen tunnetta. Terapian menetelmiä ovat ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia sekä apuvälinepalvelut.

Kyynärpään ongelmat

Me soitamme sinulle

Jos haluat kysyä jotain oireeseen liittyen tai haluat apua ajanvarauksessa, jätä numerosi tähän ja terapeuttimme soittaa sinulle viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Toimipisteemme löydät täältä.

Tutustu myös Fysioksen laajaan palveluvalikoimaan.

Siirry palveluhakuun