Fysioterapiasta apua

Toistuva tai pitkäaikainen kipu

Meille voit tulla myös ilman lääkärin lähetettä.

Apua pitkäaikaisen kivun hoitoon

Pitkäaikaisen kivun hoidossa saat apua fysioterapeuteiltamme, jotka ovat erikoistuneet biopsykososiaaliseen työtapaan ja kroonisen kivun hoitoon. Pitkäjänteisellä fysioterapialla on useimmiten mahdollista helpottaa oireiden hallintaa ja parantaa elämänlaatua. Terapian avulla voi päästä pitkäaikaisesta kivusta eroon.

Varaa aika fysioterapeutille suoraan netissä tai soittamalla keskitettyyn ajanvaraukseemme: 010 237 700 (hinta 8,35 snt/puh + 6,00 snt/min kotimaan lankaliittymistä ja 8,35 snt/puh + 17,17 snt/min kotimaan matkapuhelimista)

Mitä on äkillinen tai krooninen kipu?

Kipu on elimistön elintärkeä suojamekanismi, joka kertoo meille meitä uhkaavasta tilanteesta. Akuutissa eli äkillisessä kivussa on usein selkeä syy, ja kipu kestää vain lyhyen hetken. Kun kivun aiheuttaja tiedetään ja hoidetaan, kipu lievittyy. Joskus kipu ei kuitenkaan lievity normaalissa kudosten paranemisajassa, vaan jää niin sanotusti päälle. Jos kipu kestää yli 3 kuukautta, sanotaan sen olevan jo kroonista. Usein kroonisessa kivussa itse kivun aiheuttaja on jo hävinnyt, ja kipu johtuu kipua kuljettavan tai kipua käsittelevän elimistön osan tai rakenteen toimintahäiriöstä tai vauriosta. Pitkäaikaista kipua esiintyy usein myös muiden sairauksien yhteydessä.

Mitä on kipufysioterapia?

Pitkittynyt kiputilanne vaikuttaa elämään laajasti ja haastaa arkea monin tavoin. Kipukierre voi johtaa mm. univaikeuksiin, mielialan muutoksiin ja sosiaalisen elämän rajoituksiin. Lisäksi liikkumiseen voi liittyä kivun pelkoa, mikä haittaa kaikkea päivittäistä toimintaa. Kipufysioterapiassa kipufysioterapiaan erikoistunut terapeutti yrittää löytää uusia lähestymistapoja asiakkaan ongelmien ratkaisemiseksi, pelkän fyysisen lähestymistavan lisäksi. Pyrkimyksenä on saada asiakas toimimaan mahdollisimman normaalisti kivusta huolimatta.

Kipufysioterapiassa tärkeää on kokonaistilanteen huomiointi ja asiakkaan huomioiminen kokonaisuutena. Nimenomaan psykososiaalisten tekijöiden huomiointi on tärkeää, sillä psykososiaaliset tekijät vaikuttavat kivun kanssa selviytymiseen kivun syystä riippumatta. Tästä syystä myös yhteistyö muiden hoitotahojen kanssa tarvittaessa on ensiarvoisen tärkeää.

Milloin kannattaa kääntyä kipufysioterapeutin puoleen?

Jos kiputilanne haittaa päivittäistä elämää ja koet, että nykyiset hoitotoimet eivät ole tuoneet pitkäkestoista ratkaisua, kannattaa hakeutua kipufysioterapiaan erikoistuneen fysioterapeutin vastaanotolle keskustelemaan hoitomahdollisuuksista. Pitkäaikaisessa kivussa paras hoitotulos saadaan aina toimimalla moniammatillisesti ottamalla tarvittaessa hoidon suunnitteluun tai toteutukseen mukaan muita terveydenhuollon asiantuntijoita. Lisäksi asiakas on aina aktiivisesti mukana hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa.

Miten kipufysioterapia eroaa tavallisesta fysioterapiasta?

Kipufysioterapiaan erikoistunut fysioterapeutti osaa hahmottaa kroonisen kipupotilaan kokonaisuutena, eikä kiinnitä huomiota vain potilaan diagnoosiin. Kipufysioterapiassa pyritään löytämään ratkaisu kivun aiheuttamiin ongelmiin asiakkaan arkielämässä, eikä niinkään korjata kipua, mikä ei ole kroonisessa kivussa mahdollistakaan.

Millainen on kipufysioterapeutin koulutus?

Kipufysioterapian koulutuskokonaisuuden käynyt fysioterapeutti saa valmiudet kohdata pitkittynyttä kipua sairastava asiakas huomioimalla häntä kokonaisuutena. Tavallisesti fysioterapiassa pyritään tunnistamaan kivulias kudos tai rakenne ja hoitamaan sitä. Kroonisella kipuasiakkaalla tämä ei kuitenkaan välttämättä ole mahdollista. Sen sijaan asiakasta hoidetaan kokonaisvaltaisemmin, ja yhdessä asiakkaan kanssa pyritään löytämään keinot tulla toimeen kivun kanssa. Koulutuksen käyneellä kipufysioterapeutilla on ymmärrys kipuun liittyvistä tekijöistä ja keinoista vaikuttaa niihin.

Kenelle kipufysioterapia sopii?

Kipufysioterapian asiakkaat ovat varsin laajakirjoisia. Niin iän, sukupuolen kuin kivun keston suhteen. Suurin osa kipupotilaista on tuki- ja liikuntaelimistön sairauksista tai vaurioista kärsiviä (mm. krooniset selkäkivut ja hermoperäiset kiputilat). Lisäksi on erilaisia hermojärjestelmän vaurioista tai sairauksista johtuvia kiputiloja, esimerkiksi CRPS ja fibromyalgia. Myös aivoverenkiertohäiriöt ja syöpäsairaudet altistavat krooniselle kivulle.

Tärkeintä on, ettei kivun kanssa jää yksin.

Tätä artikkelia ovat olleet kirjoittamassa Fysioksen kipufysioterapian ammattilaiset Tom Kåla, Jolanda Ehrström ja Niko Puhakka.

Me soitamme sinulle

Jos haluat kysyä jotain oireeseen liittyen tai haluat apua ajanvarauksessa, jätä numerosi tähän ja fysioterapeuttimme soittaa sinulle viimeistään seuraavana arkipäivänä. Voit myös soittaa meille: 010 237 700

Toimipisteemme löydät täältä.

Tutustu myös Fysioksen laajaan palveluvalikoimaan.

Siirry palveluhakuun