Jalkapohjan kipu

Vaivaisenluu

Vaivaisenluussa (hallux valgus) isovarvas alkaa kääntyä kohti pienempiä varpaita ja isovarpaan tyvinivel työntyy jalkaterästä vastakkaiseen suuntaan. Vaivaisenluun taustalla olevat syyt ovat moninaiset ja siksi vaivaa voidaan hoitaa monella eri tavalla. Hoitolinja pohjautuu hoitosuunnitelmaan, joka perustuu alaraajoihin erikoistuneen fysioterapeutin tai jalkaterapeutin tekemään tutkimukseen.

Mikä on vaivaisenluu?

Vaivaisenluu on monelle tuttu vaiva. Siinä isovarvas alkaa kääntyä kohti pienempiä varpaita ja isovarpaan tyvinivel taas työntyy vastakkaiseen suuntaan. Asentomuutos voi olla täysin oireeton tai sitten se voi nimensä mukaisesti vaivata arkielämässä huomattavastikin.

Mistä vaivaisenluu johtuu?

Vaivaisenluun taustalla olevat syyt ovat moninaiset. Tavallisin syy vaivaisenluun kehittymiseen on jalkaterän sekä nilkan asento- ja liikekontrollin muutos, minkä takia kuormitus ohjautuu liiallisesti jalkaterän etu- ja sisäosan rakenteille. Nilkan ja jalkaterän kuormittumista on tärkeää tarkastella kokonaisvaltaisesti koko kehon toiminnan kautta.

Vaivaisenluun kehittymiseen myötävaikuttavina tekijöinä voivat olla jalkaterän rakenteelliset poikkeavuudet, kuten lyhyt ensimmäinen jalkapöydänluu. Jalkapöydänluiden pituuden lisäksi tulee aina tutkia myös jalkaterän etuosan rakenteellinen asento sekä nilkan että jalkaterän nivelten liikkuvuudet. Muita riskitekijöitä ovat eri syistä johtuva jalkaterän tukilihaksiston heikentyminen, ylipaino, raskaus, seisomatyö ja naissukupuoli. 

Miten vaivaisenluu oireilee?

Vaivaisenluu ei välttämättä oireile mitenkään, vaan se ilmenee ainoastaan rakenteellisena muutoksena. Ensimmäinen oire ennen varpaan kääntymistä saattaa olla poikittaiskaaren laskeutuminen, joka ilmenee jalan etuosan leviämisenä. 

Oireileva vaivaisenluu aiheuttaa usein säteilevää kipua, joka johtuu hermon kulku-uran muuttumisesta. Kipu voi olla myös jomottavaa (limapussin ärtyminen) tai tulehduksenomaista kuumotusta ja aristusta, joka usein johtuu nivelen ylirasittumisesta. Kipu voi tuntua jalkaterän lisäksi myös nilkassa tai sääressä. Hankalampi vaivaisenluu, joka on kääntynyt muiden varpaiden alle tai vaihtoehtoisesti päälle, aiheuttaa rasitusmuutoksia myös muille varpaille. 

Päkiän sisäosan kivut voivat johtua muistakin syistä kuin vaivaisenluusta. Tämän vuoksi on tärkeää selvittää oireiden taustalla olevat syyt asiaan perehtyneen asiantuntijan vastaanotolla.

Miten vaivaisenluuta voi hoitaa?

Vaivaisenluuta voidaan hoitaa monella eri tavalla, sillä sen syyt ovat moninaiset. Hoitolinja pohjautuu hoitosuunnitelmaan, joka perustuu alaraajoihin erikoistuneen fysioterapeutin tai jalkaterapeutin tekemään tutkimukseen. Joskus tarvitaan moniammatillista yhteistyötä esimerkiksi lääkärin kanssa. Yksilöllisten harjoitteiden tukena voidaan tarvittaessa käyttää apuvälineitä (tukipohjalliset, silikoniset varvasväliortoosit, yölasta) joko kivun hoidon tai asennon ohjaamisen näkökulmasta. 

Vaivaisenluun ennaltaehkäisemiseksi on hyvä käyttää ja huoltaa jalkojaan monipuolisesti, sekä kiinnittää huomiota kenkä- ja sukkavalintoihin. 

Leikkaushoitoon päädytään, mikäli vaivaisenluun oireilu vaikuttaa merkittävästi elämänlaatuun, eikä konservatiivisella hoidolla ole saavutettu tyydyttävää tulosta. Leikkauksen jälkeisellä kuntoutuksella on merkittävä rooli vaivan uusiutumisen ehkäisyssä. 

Milloin terapeutin tai lääkärin vastaanotolle?

Fysioterapeutin tai jalkaterapeutin vastaanotolle on syytä hakeutua, mikäli oireilu alkaa haitata arkielämää tai jalkaterässä havaitaan rakenteellisia tai toiminnallisia muutoksia. Tällaisia muutoksia ovat esimerkiksi jalkaterän etuosan leventyminen, kipeät kovettumat ja känsät esim. päkiän keskellä tai nilkkojen asentomuutokset. Lääkäriin on hyvä hakeutua samoista syistä kuin fysioterapeutin vastaanotolle ja usein hoito toteutetaankin moniammatillisena yhteistyönä.

Tämän sivun sisältöä on ollut luomassa fysioterapeutti sekä jalkaterapeutti Mats Matveinen ja tuki- ja liikuntaelinsairauksissa erityisesti jalka- ja alaraajaongelmiin erikoistunut fysioterapeutti Riikka Viitanen.

Alkuhaastattelu

Tutkimus aloitetaan haastattelulla, jossa selvitetään pääongelma ja sen vaikutukset asiakkaan työ-, toiminta- ja liikuntakykyyn.

Askeltutkimus

Terapeuttimme tekee perusteellisen tutkimuksen, jossa analysoidaan esimerkiksi asiakkaan kävelyä sekä selvitetään alaraajan kipuun ja ongelmaan vaikuttavat syyt.

Hoito ja tulosten seuranta

Haastattelun ja tutkimuksen pohjalta terapeutti laatii jatkohoito-ohjeet sekä selvittää esim. yksilöllisen tukipohjallisen tarpeen.

Hoida vaivaisenluu alaraajoihin erikoistuneen terapeutin vastaanotolla

Alaraajoihin erikoistuneet alaraajafysioterapeutit ja jalkaterapeutit auttavat erilaisten alaraajakipujen sekä -vaivojen hoidossa. Hoidamme kipua, vaikutamme toimintakykyyn sekä helpotamme koettua kärsimyksen tunnetta. Menetelmiä ovat ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia sekä apuvälinepalvelut.

Alaraajafysioterapia Jalkaterapia Jalkaterapeutti Tukipohjalliset

Toimipisteemme löydät täältä.

Tutustu myös Fysioksen laajaan palveluvalikoimaan

Siirry palveluhakuun