Virtsankarkailu

Virtsankarkailu

Meille voit aina tulla myös ilman lääkärin lähetettä.

Mitä on virtsankarkailu?

Virtsankarkailu eli inkontinenssi on yleinen vaiva ja sitä voi esiintyä kaikenikäisillä, sukupuoleen katsomatta. Virtsankarkailua on monentyyppistä ja se voi olla tyypiltään hyvin lievää tai häiritsevää ja sillä voi olla vaikutuksia sosiaalisiin tilanteisiin ja elämänlaatuun merkittävästi.

Virtsankarkailulle voivat altistaa erilaiset hormonaaliset muutokset, kuten raskaudet ja synnytykset sekä vaihdevuodet, mutta sitä esiintyy myös nuorilla ja synnyttämättömillä. Syitä virtsankarkailun taustalla on useita, ja ne tulee aina selvittää yksilöllisesti lantionpohjan toimintahäiriöihin perehtyneen fysioterapeutin vastaanotolla.

Virtsankarkailu kannattaa ottaa puheeksi ja hakeutua hoitoon mieluummin ennemmin kuin myöhemmin, mutta pidempäänkin esiintyneitä oireita pystytään hoitamaan.

Mistä virtsankarkailu johtuu?

Virtsankarkailua voivat aiheuttaa tai olla osasyynä erilaiset lantionpohjan lihasten toimintahäiriöt. Kyseessä voi olla esimerkiksi lantionpohjan lihasten liian heikko tai myöhästynyt supistuminen tai lantionpohjan lihakset voivat olla jatkuvasti liian ylijännittyneet, mikä altistaa myös virtsankarkailulle.

Toisinaan virtsankarkailu voi alkaa leikkauksen jälkeen tai liittyä lääkityksiin sekä pitkäaikaissairauksiin, kuten Parkinsonin tautiin tai MS-tautiin tai eturauhasen liikakasvuun.

Virtsankarkailun riskitekijöitä ovat:

  • Hormonaaliset muutokset, kuten raskaus, synnytyksen jälkeinen aika, vaihdevuodet, joskus jopa kuukautiskierron eri vaiheet
  • Sidekudostyyppi yhdistettynä voimakkaasti kuormittaviin liikuntalajeihin
  • Ylipaino
  • Elintavat, kuten tupakointi
  • Gynekologiset ja muut leikkaukset lantionpohjan alueella sekä synnytysvauriot
  • Pitkäaikaissairaus, kuten Parkinsonin tauti tai MS-tauti

Syyt virtsankarkailulle tulee aina selvittää ja hoitaa yksilöllisesti. Virtsankarkailu usein jaotellaan ponnistus-, pakko- ja sekamuotoiseen karkailuun.

Ponnistusinkontinenssi

Ponnistusinkontinenssia esiintyy nimensä mukaisesti erilaisissa ponnistustilanteissa, jolloin vatsaontelon paine kasvaa ja lantionpohjan lihaksisto ei joko reagoi riittävällä voimakkuudella tai nopeudella tähän, minkä seurauksena virtsaa pääsee karkaamaan pieni tai isompi määrä.

Ponnistustilanteita voivat olla esimerkiksi aivastaminen, hyppääminen tai painonnosto. Myös pitkittynyt yskä voi altistaa virtsankarkailulle.

Pakkoinkontinenssi

Pakkokarkaaminen tai pakkoinkontinenssi voi esiintyä pakonomaisena virtsaamisentarpeena rakon täyttyessä. Pakkoinkontinenssin yhteydessä saattaa karata virtsaa, mutta sitä voi esiintyä myös ilman virtsan varsinaista karkaamista.

Tällöin kyse on voimakkaasta, pakonomaisesta tarpeesta päästä vessaan äkillisesti, mikä voi aiheuttaa paljon stressiä ja elämän suunnittelua sen suhteen, että vessoja on aina lähettyvillä.

Pakkoinkontinenssin taustalla voi olla monia eri syitä, ja sitä hoidetaan yksilöllisesti kokonaisuus huomioiden.

Sekamuotoinen inkontinenssi

Sekamuotoisesta inkontinenssista puhutaan, kun oireisiin liittyy piirteitä sekä ponnistus- että pakkoinkontinenssista ja/tai oirekuva vaihtelee.

Miten virtsankarkailua hoidetaan?

Virtsankarkailun hoito lähtee aina ihmisen yksilöllisen tilanteen ja elämänhistorian kartoittamisella, ja selvittämällä virtsankarkailun tyyppi ja oirekuva. Hoito määritetään aina sen mukaan, mistä on kyse ja tavoitteet asetetaan yhdessä lantionpohjan toimintahäiriöihin perehtyneen fysioterapeutin kanssa.

Virtsankarkailun hoito fysioterapialla

Lantionpohjan fysioterapeutti on erikoistunut hoitamaan ja ennaltaehkäisemään lantionpohjan toimintahäiriöitä, joista virtsankarkailu on yksi esimerkki. Ensimmäisellä käynnillä lantionpohjan tilanne tutkitaan, ja sen perusteella tehdään yksilöllinen hoitosuunnitelma.

Lantionpohjan oireet eivät aina selity pelkästään lantionpohjan lihaksiston avulla, vaan tilannetta peilataan aina kokonaisvaltaisesti kehon toimintoihin ja arjen kuormituksiin.

Me soitamme sinulle

Jos haluat kysyä jotain virtsankarkailuun liittyen tai haluat apua ajanvarauksessa, jätä numerosi tähän ja soitamme sinulle viimeistään seuraavana arkipäivänä.