Kognitiiviset valmiudet

sisältää orientaation, tarkkaavuuden, muistin, ajan hallinnan ja joustavuuden