Maitland-fysioterapia

Maitland-fysioterapian perusajatuksiin kuuluu kudosten "kuuntelu" eli kudosten ehdoilla tapahtuva käsittely. Tyypillisimmät Maitland-konseptin tekniikat ovat mobilisaatio ja manipulaatio, joita voidaan soveltaa pehmytkudoksiin, niveliin ja hermokudokseen. 

Lue lisää