Toimintaterapia - Fysios kertoo

Toimintaterapia on kuntoutusta, jota toteuttaa kuntoutusalan ammattilainen toimintaterapeutti. Toimintaterapiassa toteutetaan asiakaslähtöistä kuntoutusta arjen toimintojen avulla. Toimintaterapia voi toteutua vastaanotolla tai erilaisissa arkiympäristöissä, kuten koululla, kotona tai työpaikalla. Toimintaterapian päätarkoituksena on saattaa ihminen merkitykselliseen, toimivaan arkeen – joka on aina enemmän kuin pelkkää pärjäämistä.

Lue lisää toimintaterapiasta