Vammat & sairaudet

Vammat & sairaudet

Fysioterapiasta apua vammojen ja sairauksien hoitoon

Olemme koonneet yhteen tietoa erilaisista vammoista ja sairauksista, joiden hoitamiseen ja kuntoutukseen käytetään neurologista fysioterapiaa.

Neurologiset vammat voivat syntyä tapaturmaisesti ja äkillisesti, esimerkiksi onnettomuuden seurauksena. Joskus ne voivat olla seurausta jostain sairaudesta. Tällainen on esimerkiksi selkäydinvamma. Osa vammoista voi myös olla synnynnäisiä, kuten CP-vamma.

Jotkut neurologista kuntoutusta vaativat sairaudet ovat eteneviä sairauksia. ALS, MS-tauti ja Parkinsonin tauti ovat parantumattomia neurologisia sairauksia. Näissä tapauksissa fysioterapia auttaa parantamaan elämän laatua. Aivoverenkiertohäiriössä aivojen toiminta häiriintyy, kun aivojen verenkierto estyy. Aivoverenkiertohäiriön seuraukset ovat yksilöllisiä ja riippuvat vaurioituneen alueen suuruudesta ja sijainnista. Edellä mainitut seikat vaikuttavat myös vauriosta kuntoutumiseen.

Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus Fysioksessa

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen tavoitteena on, että pystyt sairaudestasi tai vammastasi huolimatta tekemään töitä tai selviytymään arkielämän toiminnoista paremmin. Kuntoutus on Kelan järjestämä ja rahoittama.

Me Fysioksella huomioimme kuntoutujan kokonaisuutena ja teemme kuntoutujalle parhaan mahdollisen kuntoutussuunnitelman. Meiltä löydät kaikki palvelut helposti saman katon alta.