Aivovamman kuntoutus Fysioksella

Aivovamma

Mikä on aivovamma?

Aivovamma on ulkoisen voiman seurauksena syntyvä aivojen vaurio. Aivovamma voi syntyä esimerkiksi kaatumisen, putoamisen tai liikenneonnettomuuden seurauksena. Aivovammat jaetaan akuuttivaiheessa hyvin lievään, lievään, keskivaikeaan, vaikeaan ja erittäin vaikeaan aivovammaan.

Aivovammasta voi jäädä pysyviä ja pitkäaikaisia seurauksia, jotka ilmenevät akuuttivaiheen jälkeen. Tätä tilaa kutsutaan aivovamman jälkitilaksi.

Mistä aivovamma johtuu?

Aivovamma johtuu aivojen vauriosta, joka on seurausta ulkoisesta voimasta, kuten päähän kohdistuvasta iskusta. Yleisimpiä syitä aivovammalle ovat kaatuminen tai putoaminen. Aivovamma voi syntyä myös aivojen heilahduksesta ilman näkyvää iskua tai tapaturmaa, kuten autokolarissa.

Miten aivovamman tunnistaa?

Aivovamman tunnistaminen perustuu alkuvaiheen oireisiin, lääketieteellisiin tutkimuksiin ja tietokone- tai magneettikuvauksen löydöksiin. Aivovammasta on kyse, jos vammaan liittyy tajuttomuus, muistinmenetys, toimintakyvyn häiriö (mm. uneliaisuus, sekavuus, ajan tai paikan tajun häiriö), ohimenevä tai pysyvä neurologinen oire (mm. puheen tuottamisen tai ymmärtämisen häiriö, haju- tai makuaistin toiminnan muutoksia) tai kuvantamistutkimuksen näkyvä löydös.

Lievä aivovamma

 • - ei liity joko tajuttomuutta lainkaan tai tajuttomuus on kestoltaan alle puoli tuntia
 • - vamman aiheuttama muistikatko kestää alle vuorokauden
 • - kuvantamisessa ei esiinny merkittäviä löydöksiä


Suurin osa, n. 90 %, aivovammoista on hyvin lieviä tai lieviä aivovammoja, joista toivutaan nopeasti ja yleensä niihin ei liity pysyviä vaurioita. Esimerkiksi aivotärähdys on lievä aivovamma.

Keskivaikea aivovamma

 • - liittyy tajunnan selvä alenema tai tajuttomuus, joka kestää yli puoli tuntia, mutta alle vuorokauden
 • - vamman aiheuttama muistikatko kestää vuorokaudesta viikkoon
 • - kuvantamisessa tehdään kallonsisäinen löydös


Usein keskivaikean aivovamman saaneille jää pysyviä oireita, mutta on myös mahdollista toipua täysin oireettomaksi.

Vaikea aivovamma

 • - liittyy yli vuorokauden tajuttomuus
 • - vamman aiheuttama muistikatko kestää yli viikon
 • - kuvantamisessa tehdään kallonsisäinen löydös


Yleensä vaikeasta aivovammasta jää pysyviä oireita. Lisäksi on vielä erittäin vaikea aivovamma, jolloin tajuttomuus kestää yli viikon ja muistikatko yli kuukauden. Tällöin pysyviä oireita jää aina ja potilas voi jäädä pysyvästi tajuttomaksi.

Mitkä ovat aivovamman oireet?

Yleisimpiä aivovamman oireita ovat mm. uneliaisuus, unihäiriöt, keskittymisvaikeudet, häiriöt muistissa ja sekavuus. Myös käytöksessä ja tunne-elämässä voi tapahtua muutoksia. Lisäksi aivovammaan voi liittyä erilaisia fyysisiä oireita, kuten päänsärkyä, huimausta, epilepsiaa ja erilaisia halvausoireita voi esiintyä.

Aivovamman jälkitilat

Aivovammojen jälkitilat ovat yksilöllisiä ja monimuotoisia. Oireiden ja tutkimuksen perusteella aivovamman jälkitilat jaetaan lievään, keskivaikeaan ja vaikeaan aivovammaan.

Aivovamman lievä jälkitila

 • - yleensä lieviä oireita, kuten taipumus päänsärkyyn
 • - kuormittuessa lieviä muistiongelmia
 • - alentunut rasituksen sietokyky

Aivovamman keskivaikea jälkitila

 • - melko lieviä, mutta selvästi elämää haittaavia ja toistuvia oireita, kuten päänsärkyä ja väsymystä
 • - heikentynyt muisti
 • - alentunut aloitekyky ja sosiaalinen toimintakyky
 • - voi esiintyä myös mm. lieviä halvauksia ja epilepsiaa

Aivovamman vaikea jälkitila

 • - tuntuvia ja merkittäviä oireita, jotka haittaavat jokapäiväistä elämää, kuten päänsärky ja väsymys
 • - selkeä toimintakyvyn, aloitekyvyn ja sosiaalisen toimintakyvyn heikkeneminen
 • - erilaisia neurologisia oireita, kuten puhehäiriöitä ja epilepsiaa
 • - persoonallisuuden muutokset
 • - vaikeuksia toiminnanohjauksessa


Miten aivovammaa voidaan hoitaa?

Aivovammojen akuuttihoidon tavoitteena on turvata aivojen riittävä hapensaanti sekä verenkierto ja näin estää aivojen vaurion paheneminen. Akuuttihoidon jälkeen hoito on aina yksilöllistä ja kuntoutuksen tarve arvioidaan tapauskohtaisesti. Usein mitä vaikeammasta aivovammasta on kyse sitä todennäköisemmin jää pitkäkestoisia sekä pysyviä oireita, jotka vaativat yleensä moniammatillista kuntoutusta.

Aivovamman kuntoutus Fysioksella

Fysioksella aivovamman kuntoutus on aina yksilöllistä ja kuntoutuksen tarve arvioidaan tapauskohtaisesti. Usein tarvitaan moniammatillista kuntoutusta. Fysiokselta saat fysioterapiapalveluiden lisäksi mm. ammattitaitoista toimintaterapiaa sekä puheterapiaa.

Neurologinen fysioterapia

Aivovamman jälkeisessä fysioterapiassa on tärkeää yksilöllisyyden huomioiminen ja monipuolisuus. Aivovammat voivat ilmentyä monin eri tavoin ja esiintyvät ongelmat ovat monimuotoisia. Neurologinen fysioterapia on pitkäjänteistä työtä ja kuntoutuksen tavoitteet asetetaan vuosien päähän. Fysioterapiassa aivovamman kuntoutuksessa on keskiössä toiminnan jatkuvuus, kuntoutujan voimavarojen huomioiminen ja motivoivien asioiden löytäminen.

Tarpeen vaatiessa fysioterapeutti auttaa arvioimaan liikkumisen apuvälineiden tarvetta sekä auttaa niiden käytön harjoittelussa. Harjoitteita toteutetaan toimipisteessä, ulkona, julkisissa tiloissa tai henkilön omassa toimintaympäristössä tarpeesta riippuen.

Kuntoutuksen eri osa-alueet risteävät ja menevät paikoitellen lomittain, sillä harjoittelu kohdistuu henkilöön ja rakentuu hänen tarpeistaan. Jokainen kuntoutusmuoto tarkastelee asioita omasta lähtökohdastaan ja yhdessä pyrimme samaan; toimivampaan, terveempään ja parempaan arkeen.

Me Fysioksella huomioimme kuntoutujan kokonaisuutena ja teemme kuntoutujalle parhaan mahdollisen kuntoutussuunnitelman. Meiltä löydät kaikki palvelut helposti saman katon alta.

Lue lisää neurologisesta fysioterapiasta

Blogi: Kuntoutus aivovamman jälkeen - Eeron tarina

Lue lisää blogista

Kuinka aivovamman kuntoutukseen pääsee?

Julkinen terveydenhuolto tukee aivovammasta kärsineitä ihmisiä erityisesti akuuttivaiheen aikana. Tuen kesto on tapauskohtaista. Julkisen puolen maksusitoumuksella tai palvelusetelillä sekä vakuutusyhtiöiden kautta on mahdollista hakeutua fysioterapiayritykseen kuntoutukseen.

Fysiokseen pääsee myös omakustanteisesti, jolloin kuntoutus voidaan aloittaa välittömästi. Tuen mahdollisen loppumisen jälkeen voi kuntoutusta jatkaa tarpeen mukaan omakustanteisesti.

Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus Fysioksessa

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen tavoitteena on, että pystyt sairaudestasi tai vammastasi huolimatta tekemään töitä tai selviytymään arkielämän toiminnoista paremmin. Kuntoutus on tavoitteellista ja kuntoutuksen tavoitteet asetetaan kuntoutujan sekä hänen lähipiirin kanssa yhdessä. Kuntoutus on Kelan järjestämä ja rahoittama.

Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus Kelan yksilöfysioterapia Kelan toimintaterapia Kela puheterapia

Fysios kuntoutusneuvonta

Fysioksella on kuntoutusohjaaja, joka vastaa kysymyksiisi kuntoutushakemuksen tekemisestä sekä kuntoutukseen hakeutumisesta.

Neuvontaa antaa kuntoutusohjaaja, fysioterapeutti Eelis Nuuttila p. 044 733 4422 (arkisin 8-16) tai [email protected]

Me soitamme sinulle

Jos haluat kysyä jotain oireeseen tai hoitoon liittyen, jätä numerosi tähän ja soitamme sinulle viimeistään seuraavana arkipäivänä. Autamme mielellämme myös Kelan tai kunnan maksusitoumuksen saamisen kanssa.

Toimipisteemme löydät täältä.

Tutustu myös Fysioksen laajaan palveluvalikoimaan.

Siirry palveluhakuun