Neurologinen Kuntoutus

Aivoverenvuoto

Aivoverenvuodon kuntoutus Fysios Mehiläisellä

Meille voi tulla aina myös ilman lähetettä tai maksusitoumusta.

Mikä on aivoverenvuoto?

Aivoverenvuodossa aivoverisuoni vuotaa verta kallon sisälle tai aivokudokseen. Aivoverenvuoto kuuluu aivoverenkiertohäiriöihin. Aivoverenkiertohäiriö (AVH) on yhteisnimitys erilaisille aivoverenkierron häiriöille ja aivoverisuonitapahtumille sekä niistä aiheutuville neurologisille oireille. Aivoverenkiertohäiriöihin luetaan aivoverenvuoto, aivoinfarkti sekä aivokasvaimet.

Erilaisia aivoverenvuotoja ovat:

  • Aivokalvon alainen verenvuoto (SAV eli subaraknoidaalivuoto/haemorrhagia subduralis)
  • Kovakalvon ulkopuolinen vuoto eli epiduraalivuoto
  • Aivovaltimopullistuma eli aneurysma, joka puhjetessaan aiheuttaa aivoverenvuodon (SAV:n)

Mistä aivoverenvuoto johtuu?

Aivoverenvuoto voi syntyä muun muassa korkean verenpaineen ja heikentyneen aivoverisuonen tai aivovaltimon pullistuman eli aneurysman puhkeamisen seurauksena. Myös ulkoiset voimat, kuten kova törmäys, aiheuttavat niin sanottuja traumaattisia aivovammoja, kuten aivoverenvuotoja.

Mitkä ovat aivoverenvuodon oireet?

Aivoverenvuodon oireita ovat toisen puolen halvausoireet, kuten toisen käden ja jalan heikkous tai tunnottomuus. Toimintakyky voi äkillisesti laskea aiheuttaen kävelyn tai tasapainon vaikeutta. Lisäksi voi olla puheen tuottamisen vaikeuksia ja puhe voi puuroutua sekä sanat voivat olla hukassa.

Aivoverenvuotoon voi liittyä näköhäiriöitä, kuten kaksoiskuvia, huimausta ja toisinaan kovaa päänsärkyä sekä pahoinvointia. Oireet voivat alkaa äkillisesti ja oireisiin vaikuttaa vuodon laajuus sekä sijainti aivoissa.

Miten aivoverenvuodon tunnistaa?

Tavallisesta poikkeavien ja äkillisten oireiden vuoksi tulee hoitoon hakeutua viipymättä. Hoitoyksikössä tehdään perusteellinen tutkimus, jotta saadaan selville mistä on kyse. Oirekuva ei vielä kerro onko kyse esim. aivoinfarktista vai aivoverenvuodosta. Kun oireiden syy on selvinnyt, voidaan aloittaa asianmukainen hoito, jolla pyritään minimoimaan vauriota aivokudoksessa.

Miten aivoverenvuotoa hoidetaan?

Yleishoito sekä kuntoutus ovat yleisimmät hoitomuodot aivoverenvuodoissa. Joskus tarvitaan myös leikkaushoitoa. Yleishoitoon kuuluu muun muassa korkean verenpaineen hoito lääkehoidon avulla.

Toipumisen kannalta tehokkainta on kuntoutuksen aloittaminen heti kun mahdollista. Kuntoutus voi olla moniammatillista kattaen ainakin fysio-, toiminta- ja puheterapian. Kuntoutuksella pyritään lisäämään sairastuneen henkilön toimintakykyä hänen arjessaan huomioiden sen, millaista tukea hän ja hänen lähipiirinsä tarvitsevat.

Aivoverenvuodon kuntoutus Fysios Mehiläisessä

Aivoverenvuodon kuntoutukseen Fysios Mehiläisestä löydät fysioterapiakuntoutuksen lisäksi myös ammattitaitoiset toimintaterapeutit ja puheterapeutit.

Fysioterapia

Fysioterapiassa aivoverenvuodon kuntouttamisessa tehdään kohdennettuja harjoitteita muun muassa lihasjänteyden normalisoimiseksi, lihasvoiman lisäämiseksi sekä kehon hahmotuksen ja liikkeen hallinnan parantamiseksi. Harjoittelu kohdistuu niihin toimintoihin ja tilanteisiin, joissa on haasteita.

Esimerkkejä harjoituksista ovat siirtyminen, kävely, molempien käsien käyttö ja pystyasennon hallinta arjen askareissa. Tarpeen vaatiessa Fysios Mehiläisen fysioterapeutti auttaa arvioimaan liikkumisen apuvälineiden tarvetta sekä auttaa niiden käytön harjoittelussa. Harjoitteita toteutetaan toimipisteissä, ulkona, julkisissa tiloissa tai henkilön omassa kodissa kuntoutujan tarpeesta riippuen.

Toimintaterapia

Aivoverenvuodon seurauksena kuntoutuja saattaa tarvita myös toimintaterapiaa. Kuntoutujalla voi olla mm. toiminnanohjauksen vaikeuksia. Toimintaterapiassa tuetaan henkilön itsenäistä toimintakykyä ja ongelmanratkaisutaitoja arjessa. Toimintaterapeutin tukemana kädentaitojen ja pienapuvälineiden käyttö harjaantuu arjessa. Toimintaterapiassa pyritään toiminnanohjauksen kehittämiseen, kehon ja ympäristön hahmotuksen parantumiseen ja kaksikätiseen työskentelyyn arjen askareissa. Toimintaterapeutti tukee myös kodin muutostöiden suunnittelussa. Harjoitteita voidaan toteuttaa toimintaterapiatiloissa, julkisissa tiloissa tai henkilön omassa kodissa riippuen tarpeesta.

Puheterapia

Aivoverenvuodon seurauksena voi olla myös puheentuottoon tai nielemiseen sekä syömiseen liittyviä haasteita. Puheterapian tavoitteena on parantaa puheterapiaan tulevan kuntoutujan toiminta- ja kommunikaatiokykyä arjessa helpottamalla puheen, kielen tai äänen käyttöä sekä niihin liittyviä vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin haasteita. Puheterapeutti toimii puheen tuoton ja ymmärtämisen sekä vaihtoehtoisten kommunikaatiomuotojen harjoittelun tukena. Puheterapiassa voidaan harjoittaa tarvittaessa myös nielemistä ja syömistä.

Kuntoutuksen eri osa-alueet risteävät ja menevät paikoitellen lomittain, sillä harjoittelu kohdistuu henkilöön ja rakentuu hänen tarpeistaan. Jokainen kuntoutusmuoto tarkastelee asioita omasta lähtökohdastaan ja yhdessä pyrimme samaan; toimivampaan, terveempään ja parempaan arkeen.

Me Fysios Mehiläisessä huomioimme kuntoutujan kokonaisuutena ja teemme kuntoutujalle parhaan mahdollisen kuntoutussuunnitelman. Meiltä löydät kaikki palvelut helposti saman katon alta.

Kuinka kuntoutukseen pääsee?

Julkinen terveydenhuolto tukee aivoverenkiertohäiriöistä kärsineitä ihmisiä erityisesti akuuttivaiheen aikana. Tuen kesto on tapauskohtaista. Julkisen puolen maksusitoumuksella tai palvelusetelillä on mahdollista hakeutua fysioterapiayritykseen kuntoutukseen.

Fysios Mehiläiseen pääsee myös itse maksavana, jolloin kuntoutus voidaan aloittaa välittömästi. Myös tuen mahdollisen loppumisen jälkeen voi kuntoutusta jatkaa tarpeen mukaan omakustanteisesti.

Fysios Mehiläinen kuntoutusneuvonta

Tarvitsetko kuntoutusneuvontaa tai apua hakeutumisessa KELAn vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaaksi Fysios Mehiläiseen? Numerossa 010 237 7077 sinua auttavat Kuntoutuksen ohjaaja AMK Eelis Nuuttila ja Nelli Raunio sekä Fysios Mehiläisen kuntoutustiimi.

Soita kuntoutusneuvontaan 010 237 7077.

Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus Fysios Mehiläisessä

Olemme Suomen suurin Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottaja. Tarjoamme Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen neurologista fysioterapiaa, allasterapiaa, toimintaterapiaa, lasten ja nuorten fysioterapiaa ja toimintaterapiaa, puheterapiaa, ratsastusterapiaa sekä psykoterapiaa, ryhmämuotoista kuntoutusta (fysioterapia, toimintaterapia, psykoterapia ja allas) sekä neuropsykologista kuntoutusta.

Terapiat toteutetaan Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palvelukuvausten mukaisesti. Meille voi tulla myös ilman lähetettä tai maksusitoumusta.

Katso ohjeet miten hakeutua kuntoutukseen Fysios Mehiläiseen.

Me soitamme sinulle

Jos haluat kysyä jotain oireeseen tai hoitoon liittyen, jätä numerosi tähän ja soitamme sinulle viimeistään seuraavana arkipäivänä. Autamme mielellämme myös Kelan tai kunnan maksusitoumuksen saamisen kanssa.