ALS

ALS

Meille voi tulla aina myös ilman lähetettä tai maksusitoumusta.

Mikä on ALS?

ALS eli amyotrofinen lateraaliskleroosi tai motoneuronitauti on selkäytimen liikehermosoluja vaurioittava, etenevä sairaus. ALS-taudin kesto on yleensä 3-5 vuotta. ALS on elinikää lyhentävä ja menehtyminen tapahtuu hengityslihasten laman myötä.

Suomessa tehdään vuosittain noin 140 ALS-diagnoosia. ALS-taudin keskimääräinen sairastumisikä on 60-vuotta ja se on hiukan yleisempi miehillä kuin naisilla. Noin 10 % ALS-diagnooseista esiintyy perheittäin ja tällöin kyseessä on familiaalinen ALS eli FALS.

Mistä ALS johtuu?

ALS-taudin aiheuttaja on tuntematon ja sairaus etenee yksilöllisesti. ALS-tauti vaurioittaa lähinnä liikehermosoluja eli motoneuroneja, mikä aiheuttaa vähitellen tahdonalaisten lihasten heikkenemistä ja surkastumista lihasärsytyksen vähentyessä. Se ei vaikuta näköön, kuuloon, haju-, maku- eikä tuntoaistiin. ALS saattaa aiheuttaa muutoksia myös älyllisiin toimintoihin. 

Mitkä ovat ALS-taudin oireet?

ALS-taudin yleisimpiä oireita ovat toispuoleiset raajojen lihasten elohiirimäiset nykäykset ja krampit yhdessä lihasheikkouden kanssa. On yksilöllistä mistä lihasryhmästä ALS-taudin oireet alkavat ja miten oireet etenevät lihaksistossa. Kun ALS-tauti etenee oireisiin kuuluu myös lihasten jäykkyys ja surkastuminen.

ALS-tautiin ei liity tuntohermojen oireita, kuten puutumisia tai kipuja. Osalla ALS-potilaista oireet alkavat nielemis- ja puhevaikeuksina. ALS voi vaikuttaa myös kognitiivisiin toimintoihin, mikä voi ilmetä esimerkiksi ongelmina kielenkäytön sujuvuudessa sekä vaikeuksina asioiden tekemisessä sekä suunnittelussa. Myös persoonallisuudessa voi tapahtua muutoksia.

ALS diagnosoidaan oirekuvan perusteella, muut syyt poissulkemalla ja ENMG-tutkimuksen avulla. Lisäksi voidaan diagnosointia varten ottaa lihaksista koepala ja joskus myös kaularangan magneettikuvaus.

Miten ALS-tautia voidaan hoitaa?

ALS-taudin hoito on pääosin oireenmukaista ja neurologinen fysioterapia suunnitellaan yksilöllisesti. Kuntoutus on moniammatillista ja siihen osallistuvat mahdollisuuksien mukaan fysioterapeutin lisäksi toimintaterapeutti, puheterapeutti ja ravitsemusterapeutti.

ALS-potilaan terapiassa keskitytään liike- ja lihasharjoitteluun sekä pyritään ennakoimaan tarvittavat apuvälineet hyvissä ajoin parhaan mahdollisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi. Lisäksi ALS-terapiassa keskitytään spastisuuden lievittymiseen.

Fysios Mehiläinen kuntoutusneuvonta

Tarvitsetko kuntoutusneuvontaa tai apua hakeutumisessa KELAn vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaaksi Fysios Mehiläiseen? Numerossa 010 237 7077 sinua auttavat Kuntoutuksen ohjaaja AMK Eelis Nuuttila ja Nelli Raunio sekä Fysios Mehiläisen kuntoutustiimi.

Soita kuntoutusneuvontaan 010 237 7077.

Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus Fysios Mehiläisessä

Olemme Suomen suurin Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottaja. Tarjoamme Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen neurologista fysioterapiaa, allasterapiaa, toimintaterapiaa, lasten ja nuorten fysioterapiaa ja toimintaterapiaa, puheterapiaa, ratsastusterapiaa sekä psykoterapiaa, ryhmämuotoista kuntoutusta (fysioterapia, toimintaterapia, psykoterapia ja allas) sekä neuropsykologista kuntoutusta.

Terapiat toteutetaan Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palvelukuvausten mukaisesti. Meille voi tulla myös ilman lähetettä tai maksusitoumusta.

Katso ohjeet miten hakeutua kuntoutukseen Fysios Mehiläiseen.

Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus Fysios Mehiläisessä
Me soitamme sinulle

Jos haluat kysyä jotain oireeseen tai hoitoon liittyen, jätä numerosi tähän ja soitamme sinulle viimeistään seuraavana arkipäivänä. Autamme mielellämme myös Kelan tai kunnan maksusitoumuksen saamisen kanssa.