ALS

ALS

Meille voi tulla aina myös ilman lähetettä tai maksusitoumusta.

Mikä on ALS?

ALS eli amyotrofinen lateraaliskleroosi tai motoneuronitauti on selkäytimen liikehermosoluja vaurioittava, etenevä sairaus. ALS:n kesto on yleensä 3-5 vuotta. ALS on elinikää lyhentävä ja menehtyminen tapahtuu hengityslihasten laman myötä.

Suomessa tehdään vuosittain noin 140 ALS-diagnoosia. ALS:n keskimääräinen sairastumisikä on 60-vuotta ja se on hiukan yleisempi miehillä kuin naisilla. Noin 10 % ALS-diagnooseista esiintyy perheittäin ja tällöin kyseessä on familiaalinen ALS eli FALS.

Mistä ALS johtuu?

ALS vaurioittaa lähinnä liikehermosoluja eli motoneuroneja, mikä aiheuttaa vähitellen tahdonalaisten lihasten heikkenemistä ja surkastumista lihasärsytyksen vähentyessä. Se ei vaikuta näköön, kuuloon, haju-, maku- eikä tuntoaistiin. ALS saattaa aiheuttaa muutoksia myös älyllisiin toimintoihin. ALS:n taudin aiheuttaja on tuntematon ja se etenee yksilöllisesti.

Mitkä ovat ALS:n oireet?

ALS:n yleisimpiä oireita ovat toispuoleiset raajojen lihasten elohiirimäiset nykäykset ja krampit yhdessä lihasheikkouden kanssa. On yksilöllistä mistä lihasryhmästä ALS:n oireet alkavat ja miten oireet etenevät lihaksistossa. Kun tauti etenee, ALS:n oireisiin kuuluu myös lihasten jäykkyys ja surkastuminen.

ALS:iin ei liity tuntohermojen oireita, kuten puutumisia tai kipuja. Osalla ALS-potilaista oireet alkavat nielemis- ja puhevaikeuksina. ALS voi vaikuttaa myös kognitiivisiin toimintoihin, mikä voi ilmetä esimerkiksi ongelmina kielenkäytön sujuvuudessa sekä vaikeuksina asioiden tekemisessä sekä suunnittelussa. Myös persoonallisuudessa voi tapahtua muutoksia.

ALS diagnosoidaan oirekuvan perusteella, muut syyt poissulkemalla ja ENMG-tutkimuksen avulla. Lisäksi voidaan diagnosointia varten ottaa lihaksista koepala ja joskus myös kaularangan magneettikuvaus.

Miten ALS voidaan hoitaa?

ALS:n hoito on pääosin oireenmukaista ja neurologinen fysioterapia suunnitellaan yksilöllisesti. Kuntoutus on moniammatillista ja siihen osallistuvat mahdollisuuksien mukaan fysioterapeutin lisäksi toimintaterapeutti, puheterapeutti ja ravitsemusterapeutti.

ALS-potilaan terapiassa keskitytään liike- ja lihasharjoitteluun sekä pyritään ennakoimaan tarvittavat apuvälineet hyvissä ajoin parhaan mahdollisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi. Lisäksi ALS-terapiassa keskitytään spastisuuden lievittymiseen.

Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus Fysioksessa

Olemme Suomen suurin Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottaja. Tarjoamme Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen fysioterapiaa ja toimintaterapiaa toimipisteessä sekä kotikäyntinä, allasterapiaa, ryhmäterapiaa (fysio- ja toimintaterapia), puheterapiaa ja psykoterapiaa, kaikenikäisille.

Terapiat toteutetaan Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palvelukuvausten mukaisesti. Meille voi tulla myös ilman lähetettä tai maksusitoumusta. Lisätietoa saat soittamalla p. 010 237 700.

Kysy lisää kuntoutusohjaajaltamme

Kuntoutusohjaajallamme on fysioterapeutin koulutus ja hän on erikoistunut vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen. Hän vastaa mielellään kaikkiin kysymyksiisi. Hän auttaa terapeutin valinnassa ja ohjaa tarpeen mukaan ajanvarauksessa tai muissa hoitoon liittyvissä asioissa.

Neuvontaa antaa kuntoutusohjaaja, fysioterapeutti Eelis Nuuttila p. 044 733 4422 (arkisin 8-16) tai [email protected]

Apua ALS:in oireisiin

Fysioterapialla hoidamme kipua, vaikutamme toimintakykyyn sekä helpotamme koettua kärsimyksen tunnetta. Terapian menetelmiä ovat ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia sekä apuvälinepalvelut.

Apua ALS:in oireisiin

Fysioterapialla hoidamme kipua, vaikutamme toimintakykyyn sekä helpotamme koettua kärsimyksen tunnetta. Terapian menetelmiä ovat ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia sekä apuvälinepalvelut.

Me soitamme sinulle

Jos haluat kysyä jotain oireeseen tai hoitoon liittyen, jätä numerosi tähän ja soitamme sinulle viimeistään seuraavana arkipäivänä. Autamme mielellämme myös Kelan tai kunnan maksusitoumuksen saamisen kanssa.