CP-vamma

CP-vamma

Meille voi tulla aina myös ilman lähetettä tai maksusitoumusta.

Mikä CP-vamma on?

CP-vamma eli CerebralPalsy tarkoittaa kehittyvissä aivoissa tapahtunutta kertavauriota liikettä säätelevillä alueilla. CP-vammaisista noin 70 %:lla voi olla myös jokin muu neurologinen häiriötila, yleisimmin kehitysvammaisuus. CP-vammassa vaurio voi tulla sikiöaikana, vastasyntyneisyysvaiheessa tai varhaislapsuudessa.

Mistä CP-vamma johtuu?

CP-vamman syyt voidaan jakaa raskauden aikaisiin syihin (yli 2/3), vastasyntyneisyysvaiheen syihin ja imeväisikään. CP-vamman aiheuttaa liikettä, tasapainoa ja asentoa kontrolloivien aivojen osien epänormaali kehitys tai vammautuminen, joka voi johtua esimerkiksi hapenpuutteesta tai infektiosta.

Useimmiten syy CP-vammaan on tuntematon. Arviolta 40-50 % lapsista, joille on kehittynyt CP-vamma, on syntynyt ennenaikaisesti.

Mitkä ovat CP-vamman oireet?

Oireet CP-vammassa ovat monimuotoiset. CP-vamman oireita voivat olla heikko raajojen ja liikkeiden koordinaatio, lihasten jäykkyys eli spastisuus, lihasten heikkous, vapina, tasapainovaikeudet, tahdosta riippumattomat liikkeet, kävelyssä polvien vahva sisäänpäin kääntyminen sekä varvisteleminen.

Motoristen häiriöiden lisäksi CP-vammaan liittyy usein aistihäiriöitä, häiriöitä havaintokyvyssä, kognitiivisia häiriöitä, kommunikointihäiriöitä, käyttäytymisen häiriöitä, sekä epilepsia ja sekundaarisia tuki- ja liikuntaelinongelmia.

Miten CP-vammaa voi hoitaa?

CP-vammaisen fysioterapiassa laaditaan yksilölliset terapiatavoitteet, missä ovat mukana tarpeen mukaan asiakkaan lähiomaiset sekä muut kuntoutukseen olennaisesti liittyvät tahot. Yksilöllisiin tavoitteisiin pyritään fysioterapeuttisilla keinoilla ja hoidoilla, joita ovat mm. tasapainoharjoittelu, kävelyharjoittelu eri välineillä eri ympäristöissä, lihasjäykkyyden lievittäminen manuaalisin ja fysikaalisin keinoin, allasterapia sekä toimintakykyyn liittyvien taitojen ja valmiuksien harjoittaminen mm. toimintaterapiassa.

CP-vammaisen asiakkaan terapiassa pääpaino on liiallisen lihasjäntevyyden vähentämisessä sekä virheasentojen ennaltaehkäisyssä ja helpottamisessa. CP-vammaisen lapsen terapiassa huomioidaan erityisesti lapsen kehityksen ja motorisen liikkumisen tukeminen sekä osallisuuden tukeminen. Terapiassa huolehditaan CP-vammaan liittyviä apuvälineasioita sekä perheen ja muun toimintaympäristön ohjaamisesta ja ohjeistuksesta.

Fysioterapeuttisilla hoidoilla pyritään CP-vammaisen asiakkaan toimintakyvyn paranemiseen ja/tai ylläpitämiseen. Jokaisen terapiakerran alussa arvioidaan sen hetkinen tilanne, jonka mukaan terapia etenee.

Fysios Mehiläinen kuntoutusneuvonta

Tarvitsetko kuntoutusneuvontaa tai apua hakeutumisessa KELAn vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaaksi Fysios Mehiläiseen? Numerossa 010 237 7077 sinua auttavat Kuntoutuksen ohjaaja AMK Eelis Nuuttila ja Nelli Raunio sekä Fysios Mehiläisen kuntoutustiimi.

Soita kuntoutusneuvontaan 010 237 7077.

Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus Fysios Mehiläisessä

Olemme Suomen suurin Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottaja. Tarjoamme Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen neurologista fysioterapiaa, allasterapiaa, toimintaterapiaa, lasten ja nuorten fysioterapiaa ja toimintaterapiaa, puheterapiaa, ratsastusterapiaa sekä psykoterapiaa, ryhmämuotoista kuntoutusta (fysioterapia, toimintaterapia, psykoterapia ja allas) sekä neuropsykologista kuntoutusta.

Terapiat toteutetaan Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palvelukuvausten mukaisesti. Meille voi tulla myös ilman lähetettä tai maksusitoumusta.

Katso ohjeet miten hakeutua kuntoutukseen Fysios Mehiläiseen.

Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus Fysios Mehiläisessä
Me soitamme sinulle

Jos haluat kysyä jotain oireeseen tai hoitoon liittyen, jätä numerosi tähän ja soitamme sinulle viimeistään seuraavana arkipäivänä. Autamme mielellämme myös Kelan tai kunnan maksusitoumuksen saamisen kanssa.