CP-vamma

CP-vamma eli CerebralPalsy tarkoittaa kehittyvissä aivoissa tapahtunutta kertavauriota liikettä säätelevillä alueilla.

Mikä on CP-vamma?

CP-vamma eli CerebralPalsy tarkoittaa kehittyvissä aivoissa tapahtunutta kertavauriota liikettä säätelevillä alueilla. CP-vammaisista noin 70 %:lla voi olla myös jokin muu neurologinen häiriötila, yleisimmin kehitysvammaisuus. CP-vammassa vaurio voi tulla sikiöaikana, vastasyntyneisyysvaiheessa tai varhaislapsuudessa.

Mistä CP-vamma johtuu?

CP-vamman syyt voidaan jakaa raskauden aikaisiin syihin (yli 2/3), vastasyntyneisyysvaiheen syihin ja imeväisikään. CP-vamman aiheuttaa liikettä, tasapainoa ja asentoa kontrolloivien aivojen osien epänormaali kehitys tai vammautuminen, joka voi johtua esimerkiksi hapenpuutteesta tai infektiosta. Useimmiten syy CP-vammaan on tuntematon. Arviolta 40-50 % lapsista, joille on kehittynyt CP-vamma, on syntynyt ennenaikaisesti.

Mitkä ovat CP-vamman oireet?

Oireet CP-vammassa ovat monimuotoiset. CP-vamman oireita voivat olla heikko raajojen ja liikkeiden koordinaatio, lihasten jäykkyys eli spastisuus, lihasten heikkous, vapina, tasapainovaikeudet, tahdosta riippumattomat liikkeet, kävelyssä polvien vahva sisäänpäin kääntyminen sekä varvisteleminen. Motoristen häiriöiden lisäksi CP-vammaan liittyy usein aistihäiriöitä, häiriöitä havaintokyvyssä, kognitiivisia häiriöitä, kommunikointihäiriöitä, käyttäytymisen häiriöitä, sekä epilepsia ja sekundaarisia tuki- ja liikuntaelinongelmia.

Miten CP-vammaa voi hoitaa?

CP-vammaisen fysioterapiassa laaditaan yksilölliset terapiatavoitteet, missä ovat mukana tarpeen mukaan asiakkaan lähiomaiset sekä muut kuntoutukseen olennaisesti liittyvät tahot. Yksilöllisiin tavoitteisiin pyritään fysioterapeuttisilla keinoilla ja hoidoilla, joita ovat mm. tasapainoharjoittelu, kävelyharjoittelu eri välineillä eri ympäristöissä, lihasjäykkyyden lievittäminen manuaalisin ja fysikaalisin keinoin, allasterapia sekä toimintakykyyn liittyvien taitojen ja valmiuksien harjoittaminen. CP-vammaisen asiakkaan terapiassa pääpaino on liiallisen lihasjäntevyyden vähentämisessä sekä virheasentojen ennaltaehkäisyssä ja helpottamisessa. CP-vammaisen lapsen terapiassa huomioidaan erityisesti lapsen kehityksen ja motorisen liikkumisen tukeminen sekä osallisuuden tukeminen. Terapiassa huolehditaan CP-vammaan liittyviä apuvälineasioita sekä perheen ja muun toimintaympäristön ohjaamisesta ja ohjeistuksesta. Fysioterapeuttisilla hoidoilla pyritään CP-vammaisen asiakkaan toimintakyvyn paranemiseen ja/tai ylläpitämiseen. Jokaisen terapiakerran alussa arvioidaan sen hetkinen tilanne, jonka mukaan terapia etenee.

Apua CP-vamman oireisiin

Fysioterapialla hoidamme kipua, vaikutamme toimintakykyyn sekä helpotamme koettua kärsimyksen tunnetta. Terapian menetelmiä ovat ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia sekä apuvälinepalvelut.

Neurologinen fysioterapia Lasten terapia

Tutkimme ja kuntoutamme

Kuntoutuksen alussa kartoitamme asiakkaan elämäntilanteen ja voimavarat sekä teemme toiminnallisen tutkimuksen. Alkukartoituksen pohjalta laadimme yksilöllisen terapiasuunnitelman yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa.

Ohjeistamme ja ohjaamme

Ohjaamme ja ohjeistamme muita perheenjäseniä ja suunnittelemme kuntoutusta yhdessä muiden sidosryhmien kanssa.

Autamme apuvälinevalinnoissa

Arvioimme myös apuvälinetarvetta yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa. Lisäksi autamme kuntoutujaa valitsemaan itsenäisyyttä ja elämänlaatua parantavia apuvälineitä.

Kelan tai kunnan maksusitoumus

CP-vamman hoito vaatii lääkinnällistä kuntoutusta, joka on useimmiten Kelan, sairaanhoitopiirin tai kotikunnan kustantamaa. Toimipisteemme ovat Kelan hyväksymiä ja auditoimia kuntoutuslaitoksia. Terapiamuotoja ovat fysioterapia toimipisteessä tai kotikäyntinä, allasterapia, lymfaterapia, toimintaterapia, ryhmä- ja monimuotofysioterapia (fysio- ja toimintaterapiaryhmä). Soita puh 010 237 700 ja tarkista oman paikkakuntasi palveluntarjonta.

Meille voi tulla aina myös ilman lähetettä tai maksusitoumusta.

Kysy lisää kuntoutusohjaajaltamme

Kuntoutusohjaajallamme on fysioterapeutin koulutus ja hän on erikoistunut vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen. Hän vastaa mielellään kaikkiin kysymyksiisi. Hän auttaa terapeutin valinnassa ja ohjaa tarpeen mukaan ajanvarauksessa tai muissa hoitoon liittyvissä asioissa.

Ota yhteyttä kuntoutusohjaajaan

Me soitamme sinulle

Voit myös jättää meille soittopyynnön, niin otamme yhteyttä. Jätä numerosi oheiseen laatikkoon, soitamme sinulle viimeistään seuraavana arkipäivänä. Vastaamme mielellämme oireisiin tai hoitoon liittyviin ksymyksiin sekä autamme Kelan tai kunnan maksusitoumuksen saamisen kanssa.

Kaikki toimipisteemme löydät täältä.

Tutustu myös Fysioksen laajaan palveluvalikoimaan.

Tutustu palveluihimme