CP-vamma

CP-vamma eli CerebralPalsy tarkoittaa kehittyvissä aivoissa tapahtunutta kertavauriota liikettä säätelevillä alueilla.

Mikä on CP-vamma?

CP-vamma eli CerebralPalsy tarkoittaa kehittyvissä aivoissa tapahtunutta kertavauriota liikettä säätelevillä alueilla. CP-vammaisista noin 70 %:lla voi olla myös jokin muu neurologinen häiriötila, yleisimmin kehitysvammaisuus. CP-vammassa vaurio voi tulla sikiöaikana, vastasyntyneisyysvaiheessa tai varhaislapsuudessa.

Mistä CP-vamma johtuu?

CP-vamman syyt voidaan jakaa raskauden aikaisiin syihin (yli 2/3), vastasyntyneisyysvaiheen syihin ja imeväisikään. CP-vamman aiheuttaa liikettä, tasapainoa ja asentoa kontrolloivien aivojen osien epänormaali kehitys tai vammautuminen, joka voi johtua esimerkiksi hapenpuutteesta tai infektiosta. Useimmiten syy CP-vammaan on tuntematon. Arviolta 40-50 % lapsista, joille on kehittynyt CP-vamma, on syntynyt ennenaikaisesti.

Mitkä ovat CP-vamman oireet?

Oireet CP-vammassa ovat monimuotoiset. CP-vamman oireita voivat olla heikko raajojen ja liikkeiden koordinaatio, lihasten jäykkyys eli spastisuus, lihasten heikkous, vapina, tasapainovaikeudet, tahdosta riippumattomat liikkeet, kävelyssä polvien vahva sisäänpäin kääntyminen sekä varvisteleminen. Motoristen häiriöiden lisäksi CP-vammaan liittyy usein aistihäiriöitä, häiriöitä havaintokyvyssä, kognitiivisia häiriöitä, kommunikointihäiriöitä, käyttäytymisen häiriöitä, sekä epilepsia ja sekundaarisia tuki- ja liikuntaelinongelmia.

Miten CP-vammaa voi hoitaa?

CP-vammaisen fysioterapiassa laaditaan yksilölliset terapiatavoitteet, missä ovat mukana tarpeen mukaan asiakkaan lähiomaiset sekä muut kuntoutukseen olennaisesti liittyvät tahot. Yksilöllisiin tavoitteisiin pyritään fysioterapeuttisilla keinoilla ja hoidoilla, joita ovat mm. tasapainoharjoittelu, kävelyharjoittelu eri välineillä eri ympäristöissä, lihasjäykkyyden lievittäminen manuaalisin ja fysikaalisin keinoin, allasterapia sekä toimintakykyyn liittyvien taitojen ja valmiuksien harjoittaminen mm. toimintaterapiassa.

CP-vammaisen asiakkaan terapiassa pääpaino on liiallisen lihasjäntevyyden vähentämisessä sekä virheasentojen ennaltaehkäisyssä ja helpottamisessa. CP-vammaisen lapsen terapiassa huomioidaan erityisesti lapsen kehityksen ja motorisen liikkumisen tukeminen sekä osallisuuden tukeminen. Terapiassa huolehditaan CP-vammaan liittyviä apuvälineasioita sekä perheen ja muun toimintaympäristön ohjaamisesta ja ohjeistuksesta. Fysioterapeuttisilla hoidoilla pyritään CP-vammaisen asiakkaan toimintakyvyn paranemiseen ja/tai ylläpitämiseen. Jokaisen terapiakerran alussa arvioidaan sen hetkinen tilanne, jonka mukaan terapia etenee.

Apua CP-vamman oireisiin

Fysioterapialla hoidamme kipua, vaikutamme toimintakykyyn sekä helpotamme koettua kärsimyksen tunnetta. Terapian menetelmiä ovat ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia sekä apuvälinepalvelut.

Neurologinen fysioterapia Lasten terapia Allasterapia Toimintaterapia Lasten ja nuorten toimintaterapia Harjoitusterapia Fysikaalinen hoito

Blogi: CP-vammaisen asiakkaan kokemuksia neurologisesta fysioterapiasta

"Fysioterapia on ollut osa elämääni vauvasta saakka cp-vammastani johtuen. Minun vammani on sen tyyppinen, että olen käyttänyt pyörätuolia koko ikäni, mutta pystyn kävelemään tuettuna. Pyörätuolin lisäksi minulla on käytössä dallari-kävelyteline ja seisomateline."

Lue CP-vammaisen asiakkaamme tarina siitä, kuinka neurologinen fysioterapia on auttanut häntä.

Lue lisää täältä

Blogi: CP-vamma ja liikunta

Liikuntakyvyn kehittämisen ja ylläpitämisen tärkeys korostuvat etenkin liikuntakyvyn ollessa rajoittunut, esimerkiksi CP-vammaisilla henkilöillä. Ihmisen fysiologiset vaatimukset ovat pohjimmiltaan samoja, liikumme sitten kävellen, kävelykeppiä tai pyörätuolia hyödyntäen. Säännöllisen ja monipuolisen liikkumisen avulla on mahdollista tukea omaa hyvinvointiaan tehokkaasti. Tekstin kirjoittaja on fysioterapeutti Lauri Pentinmäki (Fysios Jyväskylä Kortepohja ja Fysios Jyväskylä Äijälä), jonka työnkuvaan kuuluu vaativa lääkinnällinen kuntoutus.

Lue lisää täältä

Tutkimme ja kuntoutamme

Kuntoutuksen alussa kartoitamme asiakkaan elämäntilanteen ja voimavarat sekä teemme toiminnallisen tutkimuksen. Alkukartoituksen pohjalta laadimme yksilöllisen terapiasuunnitelman yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa.

Ohjeistamme ja ohjaamme

Ohjaamme ja ohjeistamme muita perheenjäseniä ja suunnittelemme kuntoutusta yhdessä muiden sidosryhmien kanssa.

Autamme apuvälinevalinnoissa

Arvioimme myös apuvälinetarvetta yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa. Lisäksi autamme kuntoutujaa valitsemaan itsenäisyyttä ja elämänlaatua parantavia apuvälineitä.

Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus Fysioksessa

Olemme Suomen suurin Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottaja. Tarjoamme Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen fysioterapiaa ja toimintaterapiaa toimipisteessä sekä kotikäyntinä, allasterapiaa, ryhmäterapiaa (fysio- ja toimintaterapia), puheterapiaa ja psykoterapiaa, kaikenikäisille. Terapiat toteutetaan Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palvelukuvausten mukaisesti. Meille voi tulla myös ilman lähetettä tai maksusitoumusta. Lisätietoa saat soittamalla p. 010 237 700.

Tutustu Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluihin ja toimipisteisiin.

Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus Fysioksessa

Kysy lisää kuntoutusohjaajaltamme

Kuntoutusohjaajallamme on fysioterapeutin koulutus ja hän on erikoistunut vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen. Hän vastaa mielellään kaikkiin kysymyksiisi. Hän auttaa terapeutin valinnassa ja ohjaa tarpeen mukaan ajanvarauksessa tai muissa hoitoon liittyvissä asioissa. 

Neuvontaa antaa kuntoutusohjaaja, fysioterapeutti Eelis Nuuttila p. 044 733 4422 (arkisin 8-16) tai [email protected]

Ota yhteyttä kuntoutusohjaajaan
Me soitamme sinulle

Jos haluat kysyä jotain oireeseen tai hoitoon liittyen, jätä numerosi tähän ja soitamme sinulle viimeistään seuraavana arkipäivänä. Autamme mielellämme myös Kelan tai kunnan maksusitoumuksen saamisen kanssa.

Kaikki toimipisteemme löydät täältä.

Tutustu myös Fysioksen laajaan palveluvalikoimaan.

Tutustu palveluihimme