Parkinsonin tauti

Parkinsonin tauti

Meille voi tulla aina myös ilman lähetettä tai maksusitoumusta.

Mikä on Parkinsonin tauti?

Parkinsonin tauti on parantumaton, hitaasti etenevä neurologinen liikehäiriösairaus. Parkinsonin tauti alkaa yleisimmin 50-70 vuoden iässä, keskimäärin 1 % yli 60-vuotiaista sairastaa tätä tautia.

Tautia voi esiintyä myös harvinaisemmin jopa 30-40 vuotiailla. Miehet sairastavat hieman naisia enemmän Parkinsonin tautia. Parkinsonin taudin syytä ei tiedetä, eikä sitä osata parantaa.

Mitkä ovat Parkinsonin taudin oireet?

Parkinsonin taudin oireina ovat yleensä lepovapina, lihasjäykkyys ja tasapainovaikeudet sekä yleisen liikkumisen hidastuminen ja hitaus aloittaa tahdonalainen liike. Yleisin Parkinsonin taudin ensioire on käden tai sormien lepovapina. Liikehäiriöt alkavat yleensä epäsymmetrisesti ja etenevät hitaasti.

Parkinsonin taudin yleiset oireet

 • lepovapina
 • lihasjäykkyys
 • yleisen liikkumisen hidastuminen

Parkinsonin taudin oireet ovat yksilöllisiä. Parkinsonin tautiin voi motoristen oireiden lisäksi kuulua muita oireita, kuten autonomisen hermoston häiriöitä ja muita ei-motorisia vaivoja.

Parkinsonin taudin muita oireita voi olla mm.

 • puheentuoton vaikeus
 • nielemisongelmat
 • syljen valuminen
 • tihentynyt virtsaamisen tarve
 • hikoiluhäiriöt
 • äkillinen verenpaineen vaihtelu
 • hajuaistin heikentyminen
 • unihäiriöt
 • voimakas uupumus

Parkinsonin taudin oireiden nopea vaihtelu eli satunnaiset tilanvaihtelut ovat tyypillisiä. Käytännössä Parkinsonin tautia sairastava voi jähmettyä paikalleen pystymättä liikkumaan ja hetken kuluttua toimintakyky voi palautua normaaliksi.

Mistä Parkinsonin tauti johtuu?

Parkinsonin tauti johtuu aivoissa olevien liikkeiden-, asennon- ja tasapainon säätelyyn osallistuvien hermosolujen tuhoutumisesta. Parkinsonin taudissa hermosoluja tuhoutuu pääasiassa aivojen tyviosassa sijaitsevan mustatumakkeen alueelta.

Mitä enemmän hermosoluja tuhoutuu, sitä vähemmän dopamiinia on aivoissa, jonka seurauksena Parkinsonin taudin oireet lisääntyvät. Soluja tuhoutuu myös normaalin vanhenemisen yhteydessä, mutta Parkinsonin taudissa prosessi alkaa kuitenkin hieman aikaisemmin ja on tavallista voimakkaampaa.

Parkinsonin taudin hoito

Parkinsonin taudin hoidossa fysioterapiassa laaditaan yksilölliset terapiatavoitteet, missä ovat mukana tarpeen mukaan asiakkaan lähiomaiset sekä muut kuntoutukseen olennaisesti liittyvät tahot.

Parkinsonin taudin hoidossa yksilöllisiin tavoitteisiin pyritään fysioterapeuttisilla keinoilla, joita ovat mm. tasapainoharjoittelu, kävelyharjoittelu eri välineillä eri ympäristöissä, toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, lihasjäykkyyden lievittäminen manuaalisin ja fysikaalisin keinoin, allasterapia sekä toimintakykyyn liittyvien taitojen harjoittaminen.

Terapiassa huolehditaan Parkinson tautiin liittyvistä apuvälineasioista sekä perheen ja muun toimintaympäristön ohjaamisesta ja ohjeistuksesta. Terapialla pyritään Parkinsonin tautia sairastavan asiakkaan toimintakyvyn paranemiseen ja/tai ylläpitämiseen. Jokaisen terapiakerran alussa arvioidaan sen hetkinen tilanne, jonka mukaan terapia etenee.

Fysios Mehiläinen kuntoutusneuvonta

Tarvitsetko kuntoutusneuvontaa tai apua hakeutumisessa KELAn vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaaksi Fysios Mehiläiseen? Numerossa 010 237 7077 sinua auttavat Kuntoutuksen ohjaaja AMK Eelis Nuuttila ja Nelli Raunio sekä Fysios Mehiläisen kuntoutustiimi.

Soita kuntoutusneuvontaan 010 237 7077.

Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus Fysios Mehiläisessä

Olemme Suomen suurin Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottaja. Tarjoamme Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen neurologista fysioterapiaa, allasterapiaa, toimintaterapiaa, lasten ja nuorten fysioterapiaa ja toimintaterapiaa, puheterapiaa, ratsastusterapiaa sekä psykoterapiaa, ryhmämuotoista kuntoutusta (fysioterapia, toimintaterapia, psykoterapia ja allas) sekä neuropsykologista kuntoutusta.

Terapiat toteutetaan Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palvelukuvausten mukaisesti. Meille voi tulla myös ilman lähetettä tai maksusitoumusta.

Katso ohjeet miten hakeutua kuntoutukseen Fysios Mehiläiseen.

Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus Fysios Mehiläisessä
Me soitamme sinulle

Jos haluat kysyä jotain oireeseen tai hoitoon liittyen, jätä numerosi tähän ja soitamme sinulle viimeistään seuraavana arkipäivänä. Autamme mielellämme myös Kelan tai kunnan maksusitoumuksen saamisen kanssa.