Eeva Mulari

Psykoterapeutti, psykologi
Psykoterapeutti, psykologi Helsinki Eeva Mulari

Psykoterapeutti, psykologi. Kelan tukemat yksilökuntoutuspsykoterapiat, lyhytpsykoterapiat. KOULUTUS JA KOKEMUS Psykoanalyyttinen aikuisten yksilöpsykoterapeutti, psykologian lisensiaatti, työ- ja organisaatiopsykologian erikoispsykologi, työnohjaaja. Psykoterapiatyön lisäksi olen työskennellyt psykologin tehtävissä kliinisenä psykologina, kuntoutuspsykologina, ammatinvalintapsykologina, työnohjaajana sekä koulutustehtävissä. PYKOTERAPIATYÖ Olen kuunteleva, empaattisen, tutkivan ja etsivän työotteen omaava psykoterapeutti. Terapiamuotona ovat pääsääntöisesti keskustelut, joissa asiakas saa paljon...

Näytä lisää
Osaaminen
  • Etäterapia
  • Psykoterapia
  • Kela yksilöpsykoterapia
Ota yhteyttä asiantuntijaan
Työskentelee toimipisteissä

Eeva Mulari

Psykoterapeutti, psykologi

Psykoterapeutti, psykologi. Kelan tukemat yksilökuntoutuspsykoterapiat, lyhytpsykoterapiat. KOULUTUS JA KOKEMUS Psykoanalyyttinen aikuisten yksilöpsykoterapeutti, psykologian lisensiaatti, työ- ja organisaatiopsykologian erikoispsykologi, työnohjaaja. Psykoterapiatyön lisäksi olen työskennellyt psykologin tehtävissä kliinisenä psykologina, kuntoutuspsykologina, ammatinvalintapsykologina, työnohjaajana sekä koulutustehtävissä. PYKOTERAPIATYÖ Olen kuunteleva, empaattisen, tutkivan ja etsivän työotteen omaava psykoterapeutti. Terapiamuotona ovat pääsääntöisesti keskustelut, joissa asiakas saa paljon...

Näytä lisää
Osaaminen
  • Etäterapia
  • Psykoterapia
  • Kela yksilöpsykoterapia

Esittely

Psykoterapeutti, psykologi. Kelan tukemat yksilökuntoutuspsykoterapiat, lyhytpsykoterapiat.

KOULUTUS JA KOKEMUS
Psykoanalyyttinen aikuisten yksilöpsykoterapeutti, psykologian lisensiaatti, työ- ja organisaatiopsykologian erikoispsykologi, työnohjaaja.

Psykoterapiatyön lisäksi olen työskennellyt psykologin tehtävissä kliinisenä psykologina, kuntoutuspsykologina, ammatinvalintapsykologina, työnohjaajana sekä koulutustehtävissä.

PYKOTERAPIATYÖ
Olen kuunteleva, empaattisen, tutkivan ja etsivän työotteen omaava psykoterapeutti. Terapiamuotona ovat pääsääntöisesti keskustelut, joissa asiakas saa paljon tilaa oma-aloitteisille pohdinnoille.

Psykoanalyyttisessa/ psykodynaamisessa terapiassa lähdetään siitä, että ihmisen on mahdollista terapiasuhteessa tulla tietoisemmaksi tavoistaan kokea psyykkistä pahoinvointia ja tarkastella ristiriitaisia kokemuksiaan. Tiedostaessa enemmän ja selkeämmin on mahdollista, että ahdistus ja muu psyykkinen pahoinvointi vähenee, itsetuntemus lisääntyy, itseluottamus ja usko vahvuuksiin kasvaa. Näin kasvaa myös kyky tehdä suotuisampia valintoja elämässä.

Työskentelyssä etsitään yleensä ymmärrystä siihen, miten lapsuuden ja nuoruuden kokemukset ovat kytkeytyneet asiakkaan tunne-elämään, ihmissuhdekokemuksiin, itseluottamukseen, itsearvostukseen. Tutkitaan myös sitä, mitä mielialaa tasapainottavia keinoja asiakkaalla on suojaksi vaikeita tunteita ja ajatuksia vastaan. Kokemusten läpikäyminen on paitsi helpottavaa ja voimaannuttavaa myös usein kipeältäkin tuntuvaa psyykkistä työtä.

Mahdollisuuksien mukaan käydään läpi myös asiakkaan unimuistoja. Jokainen psykoterapia on yksilöllinen.

PSYKOTERAPIAN TOTEUTUS
Tyypillinen psykodynaamisen psykoterapian kesto on useampi vuosi. Teen kuitenkin myös esim. 20-40 käyntiä sisältäviä lyhytterapioita. Terapiassa pidetään pääsääntöisesti kiinni esim. viikoittain toistuvista ajoista, myös istuntojen kestoista pidetään kiinni. 

Työskentelen Fysios psykoterapia Kampissa, Helsingissä.
Vastaanottokäyntini toteutuvat tällä hetkellä ainoastaan etänä.

----------------------------
AHDISTUNEISUUS, MASENNUS, KRIISI, DISSOSIAATIOHÄIRIÖ, IKÄÄNTYMISEN ONGELMAT, KAKSISUUNTAINEN MIELIALAHÄIRIÖ, OLEMISEN JA ELÄMISEN POHDINTA, SOSIAALISTEN TILANTEIDEN PELKO, PANIIKKI, SYÖMISHÄIRIÖ, SURUN KÄSITTELEMINEN, TYÖSSÄJAKSAMINEN, TYÖUUPUMUS, URA- JA AMMATINVALINNAT.