Jaana Mikkonen

Toimintaterapeutti

Lasten toimintaterapia Toimintaterapia

Työskentelen lasten toiminta- ja ratsastusterapeuttina. Toimintaterapiassa vahvistetaan esimerkiksi hienomotorisia taitoja kuten kynänkäyttöä, omantoiminnanohjausta kuten tehtävästä toiseen siirtymistä ja karkeamotoriikan taitoja, jotta liikkuminen sujuisi ikätasoisesti. Myös ratsastusterapiassa tavoitteet asetetaan asiakkaan tarpeen mukaan. Ratsastusterapia on kokonaisvaltainen terapiamuoto, joka kuntouttaa fyysisesti, psyykkisesti, sosiaalisesti ja kognitiivisesti. Terapiaympäristö on useille motivoiva ja hevosen läsnäolo sitouttaa terapiaan. Lasten terapiassa verkosto on vahvasti läsnä ja terapia toteutuu usein myös lapsen arkiympäristössä (esim. päiväkoti, koulu) vastaanottokäyntien lisäksi. Ratsastusterapia toteutuu talliolosuhteissa. Olen työskennellyt aiemmin lastensuojelun kentällä perhekuntoutuksen parissa sekä autismikuntoutuksen piirissä. Toimin Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapeuttina. Lue lisää lasten toimintaterapiasta täältä: https://www.fysios.fi/palvelut/lasten-ja-nuorten-toimintaterapia ja ratsastusterapiasta täältä: https://www.fysios.fi/palvelut/ratsastusterapia

Kielitaito

Suomi
Englanti

Työskentelee toimipisteessä

Vantaa, Fysios Vantaa Tikkurila

Seuraavat vapaat ajat