Jaana Mikkonen

Jaana Mikkonen

Toimintaterapeutti

Lasten toimintaterapia Toimintaterapia

Työskentelen pääasiassa lasten toimintaterapeuttina. Toimintaterapiassa vahvistetaan esimerkiksi hienomotorisia taitoja kuten kynänkäyttöä, omantoiminnanohjausta kuten tehtävästä toiseen siirtymistä ja karkeamotoriikan taitoja, jotta liikkuminen sujuisi ikätasoisesti. Lasten terapiassa verkosto on vahvasti läsnä ja terapia toteutuu usein myös lapsen arkiympäristössä (esim. päiväkoti, koulu) vastaanottokäyntien lisäksi. Olen työskennellyt aiemmin lastensuojelun kentällä perhetyön parissa sekä autismikuntoutuksen piirissä. Toimin Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapeuttina. Työn ohessa kouluttaudun ratsastusterapeutiksi.

Kielitaito

Suomi
Englanti

Työskentelee toimipisteessä

Vantaa, Fysios Vantaa Tikkurila

Seuraavat vapaat ajat