person

Katja Ikonen

Puheterapeutti

Puheterapia

Minulla on yli 10 vuoden kokemus aikuisneurologisesta puheterapiasta. Kuntoutan aivoverenkiertohäiriöhin, aivovammoihin ja erilaisiin neurologisiin sairauksiin (kuten Parkinsonin tauti, frontotemporaaliset degeneraatiot, ALS, MS) liittyviä puheen, kielen ja kommunikaation häiriötä, äänihäiriöitä ja nielemisvaikeuksia. Menetelminä esim. DPNS ja MDTP (nieleminen) sekä LSVT (ääni). Otan kuntoutukseen myös lapsiasiakkaita, joilla on kielen kehityksen erityisvaikeus tai puhemotoriikan hankaluuksia. Toimin mm. Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen puheterapeuttina.

Työskentelee toimipisteessä

Helsinki, Fysios Helsinki Forum

Seuraavat vapaat ajat