Matti Kurronen

Psykoterapeutti, psykologi

Etäterapia Kela yksilöpsykoterapia Psykoterapia

Olen psykologi (PsL), psykoterapeutti (kognitiivis-analyyttinen) ja työnohjaaja. Minulla on pitkän linjan kokemus mielenterveystyöstä ja koulutuksesta.

Kognitiivis-analyyttisessä psykoterapiassa tutkitaan ja havainnoidaan yhdessä asiakkaan oireilua ja kokemuksia, ja jäsennetään ongelmien taustalla olevia sisäistyneitä asetelmia, toimintatapoja ja selviytymismalleja. Yhdessä saavutetut kuvaukset toimivat työskentelyn tukena. Osuva yhteinen kuvaus asiakkaan tilanteesta luo pohjaa ongelmallisten kokemusten ja toimintatapojen havainnoivalle tarkastelulle ja avaa mahdollisuuden uudenlaisen suhtautumisen ja toiminnan synnylle.

Psykoterapeuttina olen aktiivinen, jäsentävä, uusia vaihtoehtoja etsivä ja muutosta hakeva. Olen ymmärtävä ja salliva, mutta myös haastava. Käytän tilanteen mukaan erilaisia menetelmiä: esim. skeematerapia, kriisi- ja traumaterapia ja kehollisia menetelmiä (esim. hengitys, EFT, TRE).

Työskentelee toimipisteessä

Helsinki, Fysios Psykoterapia Malmi

Seuraavat vapaat ajat