Raimo Kääriäinen

Fysioterapeutti OMT

Tuki- ja liikuntaelinperäisten ongelmien fysioterapia on ollut suurimpana mielenkiintoni kohteena jo n. 30- vuotisen työuran aikana. Ortopedisen manuaalisen terapian koulutus (OMT) sekä jatkuva täydennyskouluttautuminen ovat tuoneet mielestäni hyvät valmiudet kohdata tätä asiakasryhmää. Kokemusta minulle on kertynyt etenkin selkärankaan liittyvien ongelmien fysioterapiasta. Niskaperäiset ongelmat, kuten päänsärky...

Näytä lisää
Osaaminen
  • OMT ja muu erityisosaaminen
Työskentelee toimipisteissä

Raimo Kääriäinen

Fysioterapeutti OMT

Tuki- ja liikuntaelinperäisten ongelmien fysioterapia on ollut suurimpana mielenkiintoni kohteena jo n. 30- vuotisen työuran aikana. Ortopedisen manuaalisen terapian koulutus (OMT) sekä jatkuva täydennyskouluttautuminen ovat tuoneet mielestäni hyvät valmiudet kohdata tätä asiakasryhmää. Kokemusta minulle on kertynyt etenkin selkärankaan liittyvien ongelmien fysioterapiasta. Niskaperäiset ongelmat, kuten päänsärky...

Näytä lisää
Osaaminen
  • OMT ja muu erityisosaaminen
Työskentelee toimipisteissä

Esittely

Tuki- ja liikuntaelinperäisten ongelmien fysioterapia on ollut suurimpana mielenkiintoni kohteena jo n. 30- vuotisen työuran aikana. Ortopedisen manuaalisen terapian koulutus (OMT) sekä jatkuva täydennyskouluttautuminen ovat tuoneet mielestäni hyvät valmiudet kohdata tätä asiakasryhmää. Kokemusta minulle on kertynyt etenkin selkärankaan liittyvien ongelmien fysioterapiasta. Niskaperäiset ongelmat, kuten päänsärky ja huimaus, ovat etenkin olleet mielenkiintoni kohteina sekä purentavaivat. Purentavaivojen fysioterapiasta kokemusta on kertynyt n. 20 vuoden ajalta ja tähän aihealueeseen olen aktiivisesti halunnut myös perehtyä. Olen myös pitänyt purentavaivoista alueellisia täydennyskoulutuksia sekä tehnyt yhteistyötä mm. suuhygienistiliiton kanssa. Käytän erilaisia fysioterapiamenetelmiä asiakaslähtöisesti; manuaalisen terapian erilaiset tekniikat ovat minulla aktiivisesti käytössä, mutta ennen kaikkea sydäntäni lähellä on aktiivinen harjoitusterapia. Terapeuttisessa harjoittelussa pyrin tukemaan yksilön pärjäämistä arjessaan. Tähän jo tieteessä todettuun merkitykselliseen terapiamenetelmään olen aktiivisesti hakenut tietoutta täydennyskoulutuksien kautta. Tätä kouluttautumistani tukee päätyöni fysioterapian lehtorina Savonia ammattikorkeakoulussa, jossa minulla on täydennyskoulutuksien suunnittelijana mahdollisuus vaikuttaa myös jo valmiiden fysioterapeuttien osaamistaustoihin. Vaikka päätyöni on opettaa tulevia kollegoita, pidän myös kovasti kliinisestä työstä, jota olen jatkanut koko ajan opettajuuden rinnalla.