Taika Polenius

Toimintaterapeutti
Toimintaterapeutti Helsinki Taika Polenius
Työskentelee toimipisteissä

Taika Polenius

Toimintaterapeutti
Toimintaterapeutti Helsinki Taika Polenius
Työskentelee toimipisteissä

Esittely