Tarja Punkki

Psykoterapeutti, työnohjaaja

Etäterapia Kela yksilöpsykoterapia Psykoterapia

KELA-OIKEUDET
Yksilöpsykoterapia 16-65 v, aikuiset, nuoret; vanhempainohjaus 

KOULUTUKSET
Kriisi- ja traumapsykoterapeutti ET
Valtiotieteiden maisteri
Sosiaalityöntekijä
Työnohjaaja

LISÄKOULUTUKSET
Emotionaalisen trauman hoito koulutus
Sensomotorinen psykoterapia traumojen hoidossa (I taso), kehokeskeinen lähestymistapa
Vakavien traumojen ja dissosiaatiohäiriöiden arviointi ja hoito
Syventäviä dissosiaatiokoulutuksia
Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen

Millainen terapeutti olen?
Näen keskeisenä seikkana terapiatyöskentelyssäni asiakkaan turvallisuuden tunteen vahvistamisen ja luottamuksen rakentamisen. Pyrin huomioimaan asiakkaan tarpeita herkkävaistoisesti tarjoamalla kokemuksen kuulluksi tulemisesta. Tavoitteena on saada asiakas näkemään hyvä itsessään, samoin tavoitteena on pienin askelin asiakkaan itseluottamuksen vahvistaminen sekä kuormittavien tunteiden ja kokemusten jakaminen sekä saaminen vähitellen parempaan hallintaan. Yhteisesti pyritään löytämään suunta eteenpäin asiakkaan voimavarojen vahvistamiseksi. Näen tärkeänä pysähtyä asiakkaan kokemien tärkeiden kysymysten äärelle, olen aktiivinen terapeutti. 

Tarjoan apua
KRIISI- JA TRAUMATERAPIA, TUKIKESKUSTELUT, ELÄMÄNKRIISIT, AHDISTUS, MASENNUS, SURUN KÄSITTELY, TYÖUUPUMUS, TYÖSSÄ JAKSAMINEN, VANHEMMUUDEN TUKI, PERHENEUVONTA, SIJAIS- JA ADOPTIOVANHEMPIEN TUKI, PURKUKESKUSTELUT 

Työskentelee toimipisteessä

Helsinki, Fysios Psykoterapia Kamppi

Seuraavat vapaat ajat