Teemu Ripatti

Teemu Ripatti

Fysioterapeutti OMT

Etäterapia Faskia-käsittely Harjoitteluterapia Hieronta Huimauksen hoito Kinesioteippaus Kipufysioterapia Kuntotestaus Lymfaterapia Neurologinen fysioterapia OMT Purentavaivan hoito Selkäydinvammaisten fysioterapia Tekonivelkuntoutus Urheilufysioterapia

Olen valmistunut fysioterapeutiksi vuonna 2013. Erityisosaamisenani on tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia. Olen myös suorittanut OMT-fysioterapian opintokokonaisuuden. Teen myös neurologista fysioterapiaa. Pääsääntöinen asiakaskuntani koostuu nuorista ja työikäisistä.

Fysioterapiassa otan asiakkaan vastaan biopsykososiaalisessa viitekehyksessä. Eli otan huomioon, että vaivan taustalla voi olla fyysisen vamman lisäksi vaikka jokin pelkotila. Fysioterapian keinoina käytän harjoitteluterapiaa, erilaisia manuaalisia käsittelyjä ja asiakkaan ohjausta. Fysioterapiassa pyrin yhdistämään kokemusperäisen tiedon viimeisimpään tieteelliseen näyttöön. Näin pyrin varmistamaan, että asiakkaani saavat aina ajantasaista ja tehokasta apua vaivaansa.

Annan lymfaterapiaa terveen imusuoniston omaaville asiakkaille, esim polvileikkauksen jälkeisen turvotuksen hoitoon tai nilkan nyrjähdyksen jälkeen. Syöpähoitojen tai muiden hoitojen, mitkä vaurioittavat imusuonistoa, jälkeiseen turvotukseen en anna lymfaterapiaa

Seuraavat vapaat ajat