Teemu Ripatti

Teemu Ripatti

Fysioterapeutti OMT

Etäterapia Faskia-käsittely Harjoitteluterapia Hieronta Huimauksen hoito Kinesioteippaus Kipufysioterapia Kuntotestaus Lymfaterapia Neurologinen fysioterapia OMT Purentavaivan hoito Selkäydinvammaisten fysioterapia Tekonivelkuntoutus Urheilufysioterapia

Olen valmistunut fysioterapeutiksi vuonna 2013. Erityisosaamisenani on tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia. Olen myös suorittanut OMT-fysioterapian opintokokonaisuuden. Teen myös neurologista fysioterapiaa. Pääsääntöinen asiakaskuntani koostuu nuorista ja työikäisistä.

Fysioterapiassa otan asiakkaan vastaan biopsykososiaalisessa viitekehyksessä. Eli otan huomioon, että vaivan taustalla voi olla fyysisen vamman lisäksi vaikka jokin pelkotila. Fysioterapian keinoina käytän harjoitteluterapiaa, erilaisia manuaalisia käsittelyjä ja asiakkaan ohjausta. Fysioterapiassa pyrin yhdistämään kokemusperäisen tiedon viimeisimpään tieteelliseen näyttöön. Näin pyrin varmistamaan, että asiakkaani saavat aina ajantasaista ja tehokasta apua vaivaansa.

Olen myös lymfaterapeutti, eli turvotuksen tutkiminen ja hoitaminen kuuluu erikoisosaamiseeni. Tutkin ja hoidan turvotusta esimerkiksi syöpähoitojen tai jonkin operaation jälkeisissä tilanteissa. Tervetuloa vastaanotolleni myös silloin, kun turvotukselle ei ole vielä osattu antaa selvää syytä.

Seuraavat vapaat ajat