Tiina Siira

Toimintaterapeutti

Toimintaterapia osaamiseni painottuu erityisesti lasten ja nuorten toimintaterapiaan. Asiakkaillani on mm. neurologisen, psykiatrisen ja neuropsykiatrisen toimintaterapia kuntoutuksen tarvetta. Koen tärkeänä asiakkaan ja hänen perheensä osallistumisen ja kuulluksi tulemisen. Arjen toimintakykyä vahvistetaan asiakkaalle merkityksellisten toimintojen kautta.

Terapiaan voi toisinaan osallistua kasvatus- ja kuntoutuskoira labradorinnoutaja Saana, jos se koetaan hyödylliseksi asiakkaan tavoitteiden ja tarpeiden kannalta. Saana on suorittanut Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry:n työnäytön. Koira-avusteinen kasvatus- ja kuntoutustyö täydennyskoulutuksen kautta olen saanut välineitä koira-avusteiseen toimintaterapiaan. Hyödynnän terapiassa myös asiakkaan lähiympäristön mahdollisuuksia terapian toteuttamiselle, jolloin asiakkaalle avautuu myös lähiympäristön mahdollisuudet.

Työskentelen kuntouttavan toimintaterapeutin työn lisäksi Hyksin lasten ja nuorten sairaalassa lastenneurologiassa toimintaterapeuttina. Olen työskennellyt ennen toimintaterapeutin ammattia lastentarhanopettajana kaksikymmentä vuotta, joista kymmenen vuotta esikoulunopettajana. Olen työskennellyt avustajana ja ohjaajana kehitysvammaisten parissa. Toimintaterapeutiksi olen valmistunut vuonna 2014 Metropolia ammattikorkeakoulusta. Toimintaterapiaan liittyvinä menetelmäopintoina olen suorittanut MAP (Miller assessment for preshoolers) ja M funPs (Miller Function and Participation Scales) sekä Sensorisen Integraatio terapian koulutuksen A- ja B-osan. Olen aikaisemmalta koulutukseltani sosionomi, ylempi AMK. Olen käynyt kirjallisuusterapiaohjaaja ja NLP practitioner koulutukset sekä muita täydennyskoulutuksia.

Seuraavat vapaat ajat