Mikä koulutus on fysioterapeuteilla?

Fysioterapeutin tutkinto suoritetaan ammattikorkeakoulussa. Tutkinto on 3,5-vuotinen. Koulutus koostuu laajoista ammatillisista opinnoista, jotka sisältävät sekä teoriaopetusta että harjoittelua. Fysioterapeuttikoulutuksen alussa perehdytään ammatillisiin lähtökohtiin, kuten ihmisen rakenteeseen ja toimintakykyyn sekä liikuntaan ja kuntoutukseen. Opintojen avulla saadaan valmiuksia asiakkaan toimintakyvyn arviointiin ja tukemiseen, terveyden edistämiseen sekä fysioterapian soveltamiseen eri tilanteissa, kuten tuki- ja liikuntaelimistön toiminnanhäiriöissä. Fysioterapian koulutukseen kuuluu myös useita eri harjoittelujaksoa.

OMT-koulutus on erikoistumiskoulutusta, jossa syvennetään osaamista ja asiantuntemusta tuki- ja liikuntaelinongelmien tutkimisessa, hoitamisessa ja ennaltaehkäisyssä. OMT-koulutukseen voivat päästä vain fysioterapeutin tai lääkärin tutkinnon suorittaneet. OMT-koulutuksen kesto on 2,5 vuotta.

Osa fysioterapeuteistamme on erikoistunut neurologiseen fysioterapiaan, jossa vahvistetaan neurologisen fysioterapian ydinosaamista toimintakyvyn arvioinnin, terapian suunnittelun ja toteutuksen osalta.

Lue lisää

Kysy meiltä

faq-picture