Esperi ja Fysios yhteistyöhön ikääntyneiden toimintakyvyn ja elämänlaadun parantamiseksi

Hoiva- ja terveyspalvelualan yritys Esperi Care ja fysioterapiaketju Fysios käynnistävät lokakuussa 2017 Kunnossa kotona -yhteistyöhankkeen ikääntyvien toimintakyvyn kohentamiseksi fysioterapian avulla. Hankkeen tavoitteena on kohentaa kotona asuvan ikääntyneen toimintakykyä ja elämänlaatua, ja sitä kautta helpottaa omaisten huolta ja ikääntyneen hoivantarvetta. Hankkeella haetaan myös pitkäaikaissäästöjä kunnalle. Uutta palvelua tarjotaan lyhytaikaista hoivapaikkaa tarvitseville ikääntyneille Päijät-Hämeen alueella.

Toiminta alkaa Fysioksen kotikäynnillä, jonka aikana fysioterapeutti tekee ikääntyneelle toimintakyvyn kartoituksen ja sen pohjalta yksilöllisen, pieniä päivittäisiä harjotteita sisältävän kuntoutussuunnitelman. Samalla varmistetaan apuvälineiden oikea käyttö ja tarkistetaan, että ravitsemus on kohdallaan. Neljän viikon omatoimisen harjoittelun jälkeen alkaa kuntouttava jakso Esperi Hoivakoti Launeessa, Lahdessa. Jakson aikana kuntoutusta jatketaan ryhmässä fysioterapeutin ohjauksessa.

Kuntoutusjakson päätyttyä ja ikääntyneen kotiuduttua on hänen tarkoitus jatkaa yksilöllisen kuntoutussuunnitelman mukaisia harjoitteita toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Uusi toimintamalli otetaan lokakuusta alkaen käyttöön kaikille Esperi Hoivakoti Launeen lyhytaikaiseen palveluasumiseen saapuville asukkaille.

”Ikääntynyt saattaa tarvita tilapäistä apua ja lyhytaikaista hoivaa monestakin eri syystä, esimerkiksi leikkauksen, sairauden tai omaishoitajan loman ajaksi. On tärkeää, että voimme silloin tarjota ikääntyneille hoivan ja asumisen lisäksi myös kuntoutusta. Tässä uudessa toimintamallissa kaikki voittavat, ikääntyneen tyytyväisyys ja elämänlaatu nousevat kohenevan voinnin myötä ja omaisten työtaakka kevenee, kun läheisen ikääntyneen kunto kasvaa. Pitkällä aikavälillä tämä malli tuo kunnalle myös säästöä”, toteaa Esperin aluejohtaja Annareetta Vaara.

”Meillä on fysioterapeutteja, jotka ovat erikoistuneet ikäihmisten ja muistisairaiden kuntoutukseen. Monipuolisia ja toistuvia harjoitteita tekemällä ikäihmisen toimintakyky voi kohentua huomattavasti. Nyt käynnistyvä, ’Kunnossa kotona’ – hanke Esperin ja Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kanssa on osa uutta toimintamallia, jossa fysioterapeuttinen kuntoutus tuodaan osaksi ikääntyvän arkea”, iloitsee Fysioksen toimitusjohtaja Heikki Tiitinen.

Onnistuessaan uusi toimintamalli vähentää muun muassa turvattomuudesta syntyviä turhia päivystyskäyntejä sekä tasapainon horjumisesta johtuvien vammojen syntyä. Saatujen kokemusten myötä palvelua on tarkoitus laajentaa muille paikkakunnille vielä vuoden 2017 aikana.

’Kunnossa kotona’ on Esperin ja Fysioksen yhteinen hanke, joka tähtää ikääntyneiden toimintakyvyn ylläpitämiseen. Hankkeessa yhdistetään aktiivinen kuntouttava toiminta hoivakodin hoitojaksolla ja kotona tehtävä harjoittelu.

-----

Esperi tarjoaa koteja ja monipuolisia asumispalveluita ikääntyneille, mielenterveyskuntoutujille sekä vammaisille. Esperi tekee yhteistyötä yli 150 kunnan kanssa ja meillä on yli 4700 asukaspaikkaa ympäri Suomea. Työllistämme yli 4 700 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista. www.esperi.fi

Julkaistu 9.10.2017