Fysiofeel on 1.1.2018 osa valtakunnallista Fysiosta

Fysioterapiaketju Fysios laajenee Pohjois-Pohjanmaalla -
fysikaalinen hoitolaitos Fysiofeel osaksi valtakunnallista Fysios-ketjua
Oulussa ja Kempeleessä toimiva fysioterapiapalveluita tarjoava Fysiofeel siirtyy osaksi valtakunnallista
Fysios-ketjua 1.1.2018 alkaen.

Fysios on vuonna 2015 perustettu suomalainen, valtakunnallinen
fysioterapiaketju, johon kuuluu 57 toimipistettä 26:lla paikkakunnalla, ja se työllistää jo lähes 400 alan
ammattilaista.
Fysiofeel on uuden ajan fysikaalinen hoitolaitos, joka tarjoaa fysioterapiaa, akupunktiota, hierontaa,
lymfaterapiaa sekä neurologista kuntoutusta. Fysiofeelin toimipiste Kempeleessä Kauppakeskus
Zeppelinissä jatkaa toimintaansa ennallaan, mutta Limingantullin Terminaalin piste siirtyy Kansankadulle,
Fysios Keskustan tiloihin. Osa tutuista fysioterapeuteista jatkaa Fysios-ketjussa, lisäksi mukaan tulee
muutama uusi toimija.


Fysiofeelin toimitusjohtaja Pia Kumpulainen kommentoi:
”Kun lähdin vanhasta työpaikastani perustamaan Fysiofeeliä, ajatuksena oli panostaa enemmän
ammattimaisempaan tekemiseen. Siihen, että saman katon alta asiakas saa palvelua eri alojen
erikoisosaajilta. Kun sitten sain yhteydenoton Fysiosilta, minulla heräsi ajatus siitä, että isommalla porukalla
pystymme toimimaan vieläkin paremmin asiakkaan hyväksi. Olen itse vahvasti käsityöihminen, asiakkaat
ovat tämän työn suola ja nautin asiakastyöstä. Nyt minulle jää enemmän aikaa asiakastyöhön ja
hallinnolliset tehtävät hoituvat suurimmaksi osin Fysiosin kautta. Yhteistyöltä odotan vertaistukea
esimiesjohtamiseen ja lisäkoulutuksia myös tänne Pohjoiseen.”
Fysiosin toiminta perustuu koulutettuun, ammattitaitoiseen henkilökuntaan ja toiminnan jatkuvaan
kehittämiseen. Toiminnassa painottuu terapeutin ja asiakkaan välinen hoitosuhde, joka on ensiarvoisen
tärkeä hyvän hoitotuloksen saavuttamiseksi. Valtakunnallinen Fysios-ketju pitää huolen työntekijöidensä
ammatillisesta kehittämisestä ja tiedon jakamisesta sen eri yksiköiden välillä. Fysiosin palvelut ovat
saatavilla ympäri Suomen. Oulussa Fysiosilla on entuudestaan kolme toimipistettä. Fysiofeel täydentää
hyvin Fysiosin toimintaa Pohjois-Pohjanmaalla.


Fysiosin toimitusjohtaja Heikki Tiitinen kommentoi:
”Me Fysiosissa kehitämme koko fysioterapian toimialaa, luomme erilaisia keskitettyjä palveluita ja
työkaluja, joihin pienillä erillisillä yksiköillä ei ole yksin mahdollisuutta panostaa. Tänä päivänä noin puolet
asiakkaistamme tulevat hoitoon oma-aloitteisesti, mutta valitettavan moni ei vielä tiedä, mitä fysioterapia
on ja mitä sen avulla voidaan parantaa. Laajentumalla valtakunnallisesti teemme vähitellen koko toimialaa
tunnetummaksi. Hienoa saada Fysiofeelin myötä taas kaksi uutta toimipistettä ketjuumme, sillä yhdessä
olemme enemmän kuin yksin”. Fysios Group lyhyesti:
Fysios on valtakunnallinen fysioterapiaketju. Fysiokseen kuuluu 57 toimipistettä 26 paikkakunnalla ja se
työllistää lähes 400 ammattilaista. Fysioksen tavoitteena on auttaa puolta miljoonaa suomalaista vuoteen
2020 mennessä. Fysioksen johdossa toimivat osakkaat Heikki Tiitinen ja Pasi Syrjä. Yrityksen pääomistaja on
kotimainen pääomasijoittaja Vaaka Partners. www.fysios.fiFysiofeel lyhyesti:
Fysiofeel on perustettu keväällä 2016 20-vuotta alalla toimineen fysioterapeutin Pia Kumpulaisen
johdolla. Fysiofeel työllistää 5 täysipäiväistä fysioterapeuttia, osa-aikaisen lymfaterapeutin,
psykoterapeutin sekä hierojan. Tarjolla on muun muassa fysioterapiaa tuki- ja liikuntaelinongelmiin sekä
lantionpohjan ongelmiin, alaraajaterapiaa, akupunktiota, MCKenzie terapiaa sekä neurologisten
asiakkaiden kuntoutusta.

Julkaistu 21.12.2017